Thông báo: Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 13/01/2020 17:16:54

Trung tâm phát triển Quỹ thành phố Thanh Hóa thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại Mặt bằng Quy hoạch 9449 phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa như sau:

 z1698242863454_0555597dd834ce364086810d78ad3840.jpg
z1698242857487_1350a590e2be2db6be673c1e1ad661d4.jpg
z1698242875774_7c08dd5a147b7986149431b15a1528fc.jpg

Thông báo: Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 13/01/2020 17:16:54 (GMT+7)

Trung tâm phát triển Quỹ thành phố Thanh Hóa thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại Mặt bằng Quy hoạch 9449 phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa như sau:

 z1698242863454_0555597dd834ce364086810d78ad3840.jpg
z1698242857487_1350a590e2be2db6be673c1e1ad661d4.jpg
z1698242875774_7c08dd5a147b7986149431b15a1528fc.jpg