Thông báo: Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại xã Quảng Tâm và Quảng phú, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 10/01/2020 10:16:45 (GMT+7)

Trung tâm phát triển Quỹ thành phố Thanh Hóa thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại Mặt bằng Quy hoạch 8197 thuộc hai xã Quảng Tâm và Quảng phú, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa như sau:

 z1693436051235_01c326924da862a1f13d5ba05e3d1fec (1).jpg
z1693436069207_ec18fd886bd4dbd6aa4a55887568c592 (1).jpg
z1693436070508_6389c97cfa61bd8dd7ef1d40f993c455 (1).jpg