Thông báo số 12/TB-TTPTQĐ: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Ngày 25/01/2019 14:01:20

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo về việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án: Đầu tư công trình thương mại dịch vụ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa MBQH: 2155/QH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2011 với các nội dung cụ thể như sau:

12.1.gif

12.2.gif
12.3.gif

12.4.gifThông báo số 12/TB-TTPTQĐ: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Đăng lúc: 25/01/2019 14:01:20 (GMT+7)

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo về việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án: Đầu tư công trình thương mại dịch vụ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa MBQH: 2155/QH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2011 với các nội dung cụ thể như sau:

12.1.gif

12.2.gif
12.3.gif

12.4.gifTừ khóa bài viết:
Các tin khác