Thông báo số 305/TB-TTPTQĐ Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất

Đăng lúc: 11/09/2019 00:00:00 (GMT+7)

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng công trình giáo dục, thể thao (MBQH: 3241) tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

Từ khóa bài viết: