Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BĐ 494097 do UBND huyện Đông Sơn cấp

Ngày 11/03/2020 09:59:28

Thông báo số 150/TB-VPDK ngày 9/3/2020 của Văn phòng ĐK QSDĐ TPTH, Về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BĐ 494097 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 02/12/2010 cho ông Lê Xuân Túc và bà Nguyễn Thị Tâm tại phố Trung Sơn, phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), TPTH, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BĐ 494097 do UBND huyện Đông Sơn cấp

Đăng lúc: 11/03/2020 09:59:28 (GMT+7)

Thông báo số 150/TB-VPDK ngày 9/3/2020 của Văn phòng ĐK QSDĐ TPTH, Về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BĐ 494097 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 02/12/2010 cho ông Lê Xuân Túc và bà Nguyễn Thị Tâm tại phố Trung Sơn, phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), TPTH, tỉnh Thanh Hóa