UBND thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới

Ngày 27/09/2018 15:09:27

Ngày 26/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

  
Toàn cảnh Hội nghị.

 

 

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; các Phó Chủ tịch UBND thành phố;  thành viên Văn phòng điều phối Nông thôn mới thành phố; Trưởng một số phòng, ban, đơn vị thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 9 xã được giao xây dựng Nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn thành phố

 

 

 


Đồng chí Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

 

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; theo đó, đối với các xã còn các tiêu chí chưa hoàn thành khẩn trương rà soát, đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt cán bộ phụ trách từng tiêu chí, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và nhân dân thực hiện các phong trào trong chương trình xây dựng Nông thôn mới tại đia phương. Kịp thời báo cáo với Chủ tịch UBND thành phố những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí chưa đạt để hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới của từng xã.

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Lãnh đạo các xã cần khắc phục những tồn tại, yếu kém, thường xuyên đấu mối với các phòng, ban, đơn vị thành phố đưa ra các giải pháp, biện pháp, phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của thành phố năm 2018.

 

 

Tin, ảnh: Hà​ Binh

UBND thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới

Đăng lúc: 27/09/2018 15:09:27 (GMT+7)

Ngày 26/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

  
Toàn cảnh Hội nghị.

 

 

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; các Phó Chủ tịch UBND thành phố;  thành viên Văn phòng điều phối Nông thôn mới thành phố; Trưởng một số phòng, ban, đơn vị thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 9 xã được giao xây dựng Nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn thành phố

 

 

 


Đồng chí Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

 

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; theo đó, đối với các xã còn các tiêu chí chưa hoàn thành khẩn trương rà soát, đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt cán bộ phụ trách từng tiêu chí, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và nhân dân thực hiện các phong trào trong chương trình xây dựng Nông thôn mới tại đia phương. Kịp thời báo cáo với Chủ tịch UBND thành phố những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí chưa đạt để hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới của từng xã.

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Lãnh đạo các xã cần khắc phục những tồn tại, yếu kém, thường xuyên đấu mối với các phòng, ban, đơn vị thành phố đưa ra các giải pháp, biện pháp, phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của thành phố năm 2018.

 

 

Tin, ảnh: Hà​ Binh