UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông và kế hoạch chuyển đổi cây trồng năm 2018

Ngày 11/10/2018 08:00:00

Ngày 10/10/2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và kế hoạch chuyển đổi cây trồng năm 2018; Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

 Dự Hội nghị có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp 30 phường, xã có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

 635314122.jpg

Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch ​Thường trực 

UBND thành phố khai mạc Hội nghị

 

 

 

Hội nghị đã thông qua các báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông năm 2017- 2018, Kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2018- 2019; Báo cáo diện tích, Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng và diện tích đất bỏ hoang không sản xuất được trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật canh tác cơ bản cho cây trồng vụ đông năm 2018- 2019.

 

 

 

Theo kế hoạch đã được phân bổ, các phường, xã kịp thời tuyên truyền cho nhân dân thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa; tranh thủ thời tiết thuận lợi, chuẩn bị cây giống phù hợp để tổ chức  sản xuất vụ Đông năm 2018 với diện tích và hiệu quả cao nhất.

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh

UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông và kế hoạch chuyển đổi cây trồng năm 2018

Đăng lúc: 11/10/2018 08:00:00 (GMT+7)

Ngày 10/10/2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và kế hoạch chuyển đổi cây trồng năm 2018; Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

 Dự Hội nghị có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp 30 phường, xã có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

 635314122.jpg

Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch ​Thường trực 

UBND thành phố khai mạc Hội nghị

 

 

 

Hội nghị đã thông qua các báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông năm 2017- 2018, Kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2018- 2019; Báo cáo diện tích, Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng và diện tích đất bỏ hoang không sản xuất được trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật canh tác cơ bản cho cây trồng vụ đông năm 2018- 2019.

 

 

 

Theo kế hoạch đã được phân bổ, các phường, xã kịp thời tuyên truyền cho nhân dân thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa; tranh thủ thời tiết thuận lợi, chuẩn bị cây giống phù hợp để tổ chức  sản xuất vụ Đông năm 2018 với diện tích và hiệu quả cao nhất.

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh