Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1

Ngày 24/08/2018 15:09:27

Ngày 23/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc đợt 1; Triển khai kế hoạch tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trưởng các phòng, ban, đơn vị, thành phố; Chủ tịch UBND, Cán bộ phụ trách thú y của 37 phường, xã trên địa bàn thành phố.

 

 

Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường

 

trực UBND thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo Sơ kết công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc đợt 1. Toàn thành phố đã tổ chức tốt công tác phòng dịch và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; tiêm vác xin phòng dại cho đàn chó, mèo; tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu bò và bệnh tụ huyêt trùng cho đàn lợn; Tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các chợ, công viên, khu công nghiệp .v.v. Tại Hội nghị, thành phố đã triển khai kế hoạch tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 trên địa bàn thành phố.Theo đó, các phường, xã xây dựng kế hoạch cụ thể; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và triển khai kế hoạch tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 trên địa bàn quản lý; chuẩn bị nhân lực, vật lực phục vụ công tác tiêm phòng, xử lý nghiêm các hộ, chủ trang trại không chấp hành tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; thực hiện tốt kế hoạch, không để dịch bệnh xảy ra.      

 

 

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1

Đăng lúc: 24/08/2018 15:09:27 (GMT+7)

Ngày 23/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc đợt 1; Triển khai kế hoạch tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trưởng các phòng, ban, đơn vị, thành phố; Chủ tịch UBND, Cán bộ phụ trách thú y của 37 phường, xã trên địa bàn thành phố.

 

 

Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường

 

trực UBND thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo Sơ kết công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc đợt 1. Toàn thành phố đã tổ chức tốt công tác phòng dịch và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; tiêm vác xin phòng dại cho đàn chó, mèo; tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu bò và bệnh tụ huyêt trùng cho đàn lợn; Tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các chợ, công viên, khu công nghiệp .v.v. Tại Hội nghị, thành phố đã triển khai kế hoạch tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 trên địa bàn thành phố.Theo đó, các phường, xã xây dựng kế hoạch cụ thể; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và triển khai kế hoạch tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 trên địa bàn quản lý; chuẩn bị nhân lực, vật lực phục vụ công tác tiêm phòng, xử lý nghiêm các hộ, chủ trang trại không chấp hành tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; thực hiện tốt kế hoạch, không để dịch bệnh xảy ra.      

 

 

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh