Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019

Ngày 02/07/2019 15:19:59

Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019

T. Hai 01/7    

8:00     UBND tỉnh tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

8:00     Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

8:30     Sở TNMT tổ chức kiểm tra và làm việc với các đơn vị liên quan  xử lý vi phạm, hướng dẫn công ty TNHH DVTM Thiên Phúc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật vè đầu tư, đất đai, xây dựng

14:00   Sở Xây dựng tổ chức Họp thẩm định hồ so quy hoạch chi tiết khu dân cư đô thị Tây nam đường Csedp phường Quảng Thắng, TPTH

14:00   UBND tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo Đề án đặt tên đường phố thành phố Thanh Hóa

T. Ba 02/7      

8:00     Chủ tịch làm việc với P. TCKH, Kho Bạc tp và các Ban Quản lý dự án về dư ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

8:00     Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công bố dự thảo Kết luận thanh tra dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, TPTH

8:00     Họp về việc rà soát để đầu tư phục vụ dân cư khu đô thị Đông Vệ, TPTH

8:30     Dự Họp báo công bố nhà tài trợ - bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết

13:30   Dự HN Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo và cho ý kiến về phương án QH 1/500 khu đất số 1 phường Điện Biên (Khu trụ sở CATP )

14:00   Làm việc Ban Hàm Rồng về công tác phòng chống cháy rừng và một số nội dung khác

T. Tư 03/7     

8:00     Chủ tịch kiểm tra các nội dung trong Chương trình thẩm định nông thôn mới

8:00     Bàn biện pháp thi hành bản án số 69/2017/DSPT về việc tranh chấp quyền sử dụng đất

14:00   Thường trực HĐND thành phố giao ban với các Tổ Đại biểu để chuẩn bị kỳ họp HĐND lần thứ 10

14:00   Dự kiến Họp Đảng ủy Quân sự thành phố

T. Năm 04/7

8:00     Họp trực tuyến Chính phủ

8:00     DK Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP

8:00     Dự và đưa tin Diễn đàn trẻ em tình Thanh Hóa năm 2019

8:00     Dự HN Phiên đối thoại Diễn đàn trẻ em tỉnh thanh Hóa năm 2019

8:00     Làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh (cả ngày)

T. Sáu 05/7    

7:30     Dự Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

8:00     Sở Nội vụ phối hợp với UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng

10:00   DK giao ban Thường trực Thành ủy

13:30   Dự HN Sơ kết nghành Nội vụ 6 tháng đầu năm;  triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

T. Bảy 06/7    

8:00     HĐND thẩm định các báo cáo trình kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố

Chủ nhật 07/7           

8:00     Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND thành phố

14:00   Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo quỹ đất dôi dư trên địa bàn thành phố

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019

Đăng lúc: 02/07/2019 15:19:59 (GMT+7)

Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019

T. Hai 01/7    

8:00     UBND tỉnh tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

8:00     Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

8:30     Sở TNMT tổ chức kiểm tra và làm việc với các đơn vị liên quan  xử lý vi phạm, hướng dẫn công ty TNHH DVTM Thiên Phúc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật vè đầu tư, đất đai, xây dựng

14:00   Sở Xây dựng tổ chức Họp thẩm định hồ so quy hoạch chi tiết khu dân cư đô thị Tây nam đường Csedp phường Quảng Thắng, TPTH

14:00   UBND tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo Đề án đặt tên đường phố thành phố Thanh Hóa

T. Ba 02/7      

8:00     Chủ tịch làm việc với P. TCKH, Kho Bạc tp và các Ban Quản lý dự án về dư ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

8:00     Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công bố dự thảo Kết luận thanh tra dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, TPTH

8:00     Họp về việc rà soát để đầu tư phục vụ dân cư khu đô thị Đông Vệ, TPTH

8:30     Dự Họp báo công bố nhà tài trợ - bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết

13:30   Dự HN Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo và cho ý kiến về phương án QH 1/500 khu đất số 1 phường Điện Biên (Khu trụ sở CATP )

14:00   Làm việc Ban Hàm Rồng về công tác phòng chống cháy rừng và một số nội dung khác

T. Tư 03/7     

8:00     Chủ tịch kiểm tra các nội dung trong Chương trình thẩm định nông thôn mới

8:00     Bàn biện pháp thi hành bản án số 69/2017/DSPT về việc tranh chấp quyền sử dụng đất

14:00   Thường trực HĐND thành phố giao ban với các Tổ Đại biểu để chuẩn bị kỳ họp HĐND lần thứ 10

14:00   Dự kiến Họp Đảng ủy Quân sự thành phố

T. Năm 04/7

8:00     Họp trực tuyến Chính phủ

8:00     DK Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP

8:00     Dự và đưa tin Diễn đàn trẻ em tình Thanh Hóa năm 2019

8:00     Dự HN Phiên đối thoại Diễn đàn trẻ em tỉnh thanh Hóa năm 2019

8:00     Làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh (cả ngày)

T. Sáu 05/7    

7:30     Dự Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

8:00     Sở Nội vụ phối hợp với UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng

10:00   DK giao ban Thường trực Thành ủy

13:30   Dự HN Sơ kết nghành Nội vụ 6 tháng đầu năm;  triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

T. Bảy 06/7    

8:00     HĐND thẩm định các báo cáo trình kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố

Chủ nhật 07/7           

8:00     Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND thành phố

14:00   Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo quỹ đất dôi dư trên địa bàn thành phố