Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020

Ngày 05/02/2020 10:05:28

Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
03/02

7:30

Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP

Đ/c Xuân CT
Các PCT

9:00

Trao huy hiệu Đảng đợt 03/02/2020

TT Thành ủy

13:30

Chủ tịch, các PCT nghe các đơn vị báo cáo về phố đi bộ; cải tạo công viên Hội An; Kế hoạch tổ chức tuần văn hóa Hội An.

Đ/c Xuân CT
Các PCT

14:00

PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì hội nghị nghe báo cáo chủ trương lập QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới phía đông TPTH; chủ trương nghiên cứu, khảo sát địa hình lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 02 khu đất thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu số 6 TPTH

Đ/c Khanh PCT
P. QLĐT

14:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị và kiểm tra thực tế các công trình xử lý nước thải dự án Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Đ/c Tú PCT
TP TNMT

T. Ba 04/02

8:00

Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo về tiến độ thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; báo cáo các Chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số nội dung khác

BTV Thành ủy

13:30

UBND tỉnh họp nghe báo cáo các nội dung: Rà soát trình tự, thủ tục thực hiện Dự án Khu dân cư thuộc Khu đô thị Nam Cầu Hạc

Đ/c Tú PCT Phòng QLĐT

14:00

Làm việc với Đoàn công tác Cục xây dựng Bộ NN và PTNT về dự án Tiêu úng Đông Sơn

Đ/c Xuân CT

T. Tư
05/02

8:00

Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố về công tác tuyển quân năm 2020

Đ/c Xuân CT
Thành viên HĐ NVQS

13:00

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan về phương án di chuyển trụ sở các cơ quan và đầu tư khu vực Hồ Thành, TPTH

Đ/c Khanh PCT; Đ/c Lưu
P. QLĐT

13:30

Chủ tịch làm việc với các phòng: Kinh tế, Văn hóa - Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ về tổ chức thực hiện một số chỉ tiêu năm 2020

Đ/c Xuân CT
Đ/c Nga PCT TT

14:00

Sở KH-ĐT tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia của sở, ngành, đơn vị liên quan về điều chỉnh chấp thuận c đầu tư công trình tòa nhà hỗn hợp V-Green

Đ/c Tú PCT
LĐ P: QLĐT; P. TCKH

T. Năm
06/02

8:00

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, PCT TT UBND TP tiếp dân theo lịch

Đ/c Nga PCT TT

14:00

DK Họp về công tác GPMB dự án KĐT Xanh - Khu nam thành phố

Đ/c Nga PCT TT

14:00

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Lê Hoàn, TPTH

Đ/c Tú PCT
LĐ P. QLĐT

     

T. Sáu
07/02

8:00

Thường trực Thành ủy, BTC Thành ủy, P. Nội vụ, CATP làm việc với Thường vụ Đảng ủy, Trưởng CA các xã phường về Kế hoạch triển khai CA chính quy tại các xã

TT Thành ủy

8:00

Hội Luật gia thành phố tổ chức Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 2, khóa III,

Đ/c Nga PCT TT

8:00

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa tổ chức Hội nghị về việc quyết toán xây dựng hạ tầng KCN Tây Bắc Ga và Dự án KĐT Bắc đại lộ Lê Lợi

Đ/c Thọ P. TCKH

13:30

Họp Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm năm 2019

Đ/c Nga PCT TT

14:00

Giao ban Thường trực Thành ủy

TT Thành ủy

15:30

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan UBND thành phố

Đ/c Nga PCT TT

T. Bảy
08/02

14:00

Kiểm tra công tác Đại hội điểm Đảng bộ
phường Tân Sơn

Đ/c Xuân CT
Lãnh đạo các phòng, ban liên quan

     

CN
09/02

8:00

TT UBND thành phố nghe báo cáo về triển khai phố đi bộ; Phương án cải tạo Công viên Hội An và một số nội dung về công tác GPMB

Đ/c Xuân CT
Các PCT

     

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020

Đăng lúc: 05/02/2020 10:05:28 (GMT+7)

Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
03/02

7:30

Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP

Đ/c Xuân CT
Các PCT

9:00

Trao huy hiệu Đảng đợt 03/02/2020

TT Thành ủy

13:30

Chủ tịch, các PCT nghe các đơn vị báo cáo về phố đi bộ; cải tạo công viên Hội An; Kế hoạch tổ chức tuần văn hóa Hội An.

Đ/c Xuân CT
Các PCT

14:00

PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì hội nghị nghe báo cáo chủ trương lập QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới phía đông TPTH; chủ trương nghiên cứu, khảo sát địa hình lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 02 khu đất thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu số 6 TPTH

Đ/c Khanh PCT
P. QLĐT

14:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị và kiểm tra thực tế các công trình xử lý nước thải dự án Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Đ/c Tú PCT
TP TNMT

T. Ba 04/02

8:00

Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo về tiến độ thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; báo cáo các Chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số nội dung khác

BTV Thành ủy

13:30

UBND tỉnh họp nghe báo cáo các nội dung: Rà soát trình tự, thủ tục thực hiện Dự án Khu dân cư thuộc Khu đô thị Nam Cầu Hạc

Đ/c Tú PCT Phòng QLĐT

14:00

Làm việc với Đoàn công tác Cục xây dựng Bộ NN và PTNT về dự án Tiêu úng Đông Sơn

Đ/c Xuân CT

T. Tư
05/02

8:00

Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố về công tác tuyển quân năm 2020

Đ/c Xuân CT
Thành viên HĐ NVQS

13:00

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan về phương án di chuyển trụ sở các cơ quan và đầu tư khu vực Hồ Thành, TPTH

Đ/c Khanh PCT; Đ/c Lưu
P. QLĐT

13:30

Chủ tịch làm việc với các phòng: Kinh tế, Văn hóa - Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ về tổ chức thực hiện một số chỉ tiêu năm 2020

Đ/c Xuân CT
Đ/c Nga PCT TT

14:00

Sở KH-ĐT tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia của sở, ngành, đơn vị liên quan về điều chỉnh chấp thuận c đầu tư công trình tòa nhà hỗn hợp V-Green

Đ/c Tú PCT
LĐ P: QLĐT; P. TCKH

T. Năm
06/02

8:00

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, PCT TT UBND TP tiếp dân theo lịch

Đ/c Nga PCT TT

14:00

DK Họp về công tác GPMB dự án KĐT Xanh - Khu nam thành phố

Đ/c Nga PCT TT

14:00

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Lê Hoàn, TPTH

Đ/c Tú PCT
LĐ P. QLĐT

     

T. Sáu
07/02

8:00

Thường trực Thành ủy, BTC Thành ủy, P. Nội vụ, CATP làm việc với Thường vụ Đảng ủy, Trưởng CA các xã phường về Kế hoạch triển khai CA chính quy tại các xã

TT Thành ủy

8:00

Hội Luật gia thành phố tổ chức Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 2, khóa III,

Đ/c Nga PCT TT

8:00

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa tổ chức Hội nghị về việc quyết toán xây dựng hạ tầng KCN Tây Bắc Ga và Dự án KĐT Bắc đại lộ Lê Lợi

Đ/c Thọ P. TCKH

13:30

Họp Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm năm 2019

Đ/c Nga PCT TT

14:00

Giao ban Thường trực Thành ủy

TT Thành ủy

15:30

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan UBND thành phố

Đ/c Nga PCT TT

T. Bảy
08/02

14:00

Kiểm tra công tác Đại hội điểm Đảng bộ
phường Tân Sơn

Đ/c Xuân CT
Lãnh đạo các phòng, ban liên quan

     

CN
09/02

8:00

TT UBND thành phố nghe báo cáo về triển khai phố đi bộ; Phương án cải tạo Công viên Hội An và một số nội dung về công tác GPMB

Đ/c Xuân CT
Các PCT