Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019

Ngày 03/06/2019 09:36:05

Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019

T. Hai 03/6

9:30   Họp Hội đồng thẩm định Tượng đài Dự án khu Công viên nữ sinh

14:00 Sơ kết 6 tháng công tác đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn tỉnh

14:00 Thanh tra tỉnh công bố Quyết định kiểm tra việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH lưới thép Minh Quang

T. Ba 04/6 

Cả ngày       Tập huấn ISO 9001 …

8:00   Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe báo cáo chủ trương đấu giá một số khu đất để tạo nguồn đầu tư một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành tỉnh

14:00 Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND nghe báo cáo công tác GPMB các dự án:

- Trung tâm PTQĐTP

- Ban Hàm Rồng

- Khu đô thị xanh - Nam thành phố

14:00 Họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh

T. Tư 05/6 

7:30   Đ/c Nguyễn Đức Quyền, PCT TT UBND tỉnh thăm và kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố

8:00   Hòa giải về việc khiếu kiện hành chinh  ông Nguyễn Văn Long khởi kiện Chủ tịch UBND thành phố

8:00   Họp Hội đồng dự án: Mở rộng Bệnh viện Tâm Thần Thanh Hóa

9:00   Thanh tra tổ chức công bố Quyết định thanh tra dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, TPTH do Công ty TNHH ĐTXD & PTHT Hợp Lực làm chủ đầu tư

14:00 Họp Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố

14:00 Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị xem xét việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ thường mại Thủy Hợi

T. Năm 06/6

8:00   Chủ tịch và phòng Nội vụ làm việc về Đề án sáp nhập phường xã tại Sở Nội vụ

8:00   Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp nghe báo cáo và thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung (có DS kèm theo)

9:00   Dự Khai mạc Tuần lễ Xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019

14:00 Nghe báo cáo công tác GPMB các dự án trên địa bàn phường  Quảng Hưng và phường An Hoạch

14:00 Ban Pháp chế HĐND TP thẩm tra Đề án sáp nhập phường, xã

T. Sáu 07/6                  

14:00 Chủ tịch UBND thành phố giao ban với UB MTTQ và Khối đoàn thể thành phố

T. Bảy 08/6         

8:00   Giao ban Chủ tịch, Các PCT

8:00   Phòng Kinh tế tập huấn

14:00 DK Làm việc với xã Hoằng Đại về xây dựng nông thôn mới nâng cao

Chủ nhật 09/6    

8:00   Làm việc với các đơn vị liên quan về Phương án quản lý Quảng trường Lam Sơn; cải tạo phố Hàng Đồng; Đề án phố đi bộ

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019

Đăng lúc: 03/06/2019 09:36:05 (GMT+7)

Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019

T. Hai 03/6

9:30   Họp Hội đồng thẩm định Tượng đài Dự án khu Công viên nữ sinh

14:00 Sơ kết 6 tháng công tác đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn tỉnh

14:00 Thanh tra tỉnh công bố Quyết định kiểm tra việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH lưới thép Minh Quang

T. Ba 04/6 

Cả ngày       Tập huấn ISO 9001 …

8:00   Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe báo cáo chủ trương đấu giá một số khu đất để tạo nguồn đầu tư một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành tỉnh

14:00 Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND nghe báo cáo công tác GPMB các dự án:

- Trung tâm PTQĐTP

- Ban Hàm Rồng

- Khu đô thị xanh - Nam thành phố

14:00 Họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh

T. Tư 05/6 

7:30   Đ/c Nguyễn Đức Quyền, PCT TT UBND tỉnh thăm và kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố

8:00   Hòa giải về việc khiếu kiện hành chinh  ông Nguyễn Văn Long khởi kiện Chủ tịch UBND thành phố

8:00   Họp Hội đồng dự án: Mở rộng Bệnh viện Tâm Thần Thanh Hóa

9:00   Thanh tra tổ chức công bố Quyết định thanh tra dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, TPTH do Công ty TNHH ĐTXD & PTHT Hợp Lực làm chủ đầu tư

14:00 Họp Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố

14:00 Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị xem xét việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ thường mại Thủy Hợi

T. Năm 06/6

8:00   Chủ tịch và phòng Nội vụ làm việc về Đề án sáp nhập phường xã tại Sở Nội vụ

8:00   Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp nghe báo cáo và thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung (có DS kèm theo)

9:00   Dự Khai mạc Tuần lễ Xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019

14:00 Nghe báo cáo công tác GPMB các dự án trên địa bàn phường  Quảng Hưng và phường An Hoạch

14:00 Ban Pháp chế HĐND TP thẩm tra Đề án sáp nhập phường, xã

T. Sáu 07/6                  

14:00 Chủ tịch UBND thành phố giao ban với UB MTTQ và Khối đoàn thể thành phố

T. Bảy 08/6         

8:00   Giao ban Chủ tịch, Các PCT

8:00   Phòng Kinh tế tập huấn

14:00 DK Làm việc với xã Hoằng Đại về xây dựng nông thôn mới nâng cao

Chủ nhật 09/6    

8:00   Làm việc với các đơn vị liên quan về Phương án quản lý Quảng trường Lam Sơn; cải tạo phố Hàng Đồng; Đề án phố đi bộ