Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

Ngày 07/01/2020 08:30:58

Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

Địa điểm

T. Hai
06/01

8:00

Công an thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đ/c Xuân CT
Đ/c Thành PCT HĐND

Trung tâm Hội nghị thành phố

8:00

Đảng ủy phường Đông Vệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019; nhiệm vụ năm 2020

Đ/c Nga PCT TT

UBND P. Đông Vệ

13:30

Triển khai Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Nghị Quyết của HĐND thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

Trung tâm Hội nghị thành phố

T. Ba 07/01

7:30

Dự Hội nghị tổng kết Hội Người mù thành phố

Đ/c Nga PCTTT

Trung tâm dạy nghề Hội NM TP

7:30

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo Kế hoạch GPMB năm 2020 và tiến độ GPMB một số dự án trên địa bàn thành phố; Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Công trình hỗ hợp Triều Dương, thuộc khu đô thị Đông Hương (MB 3241)

Đ/c Xuân CT
Các PCT

PH tầng 2, UBND TP

7:45

Đảng ủy phường Quảng Thắng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đ/c Nga PCT TT

UBND P. Quảng Thắng

8:00

Họp Hội đồng xác định giá đất cụ thể tỉnh

Đ/c Tú PCT
Đ/c Minh P. TC

PH tầng 2, UBND tỉnh

14:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị xem xét các nội dung: Bố trí TĐC thực hiện GPMB dự án Đại lộ Đông Tây; Cấp giấy chứng nhận QSD đất tại Nhà Chung cư số 01 Khu đô thị Đông Phát

Đ/c Tú PCT

PH tầng 3, Sở TNMT

T. Tư
08/01

7:30

Hội nghi Ban Thường vụ Thành ủy: Dự thảo lần 1 BC chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Xuân CT
Các PCT

PH tầng 2, UBND TP

8:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra và xác nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Oai, thôn 5, xã Quảng Phú

Đ/c Tú PCT

UBND xã Quảng Phú

8:00

Liên đoàn lao động TP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đ/c Bảy PCT HĐND; P. LĐ

Hội trường P. GD-ĐT (cũ)

13:00

Sở LĐ,TB,XH tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội; công tác xuất khẩu lao động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

P. LĐ, TB,XH

Hội trường tầng 5, Sở LĐ,TB&XH

15:30

Gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn TP

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

Trung tâm Hội nghị thành phố

T. Năm
09/01
(15 tháng chạp)

8:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra và xác nội dung đơn khiếu nại của ông Lê Văn Hùng, phố Thành Yên, phường Quảng Thành

Đ/c Tú PCT

UBND P. Quảng Thành

8:00

DK Họp Chương trình phối hợp liên ngành số 01, 02

Đ/c Nga PCT TT

PH tầng 2, UBND TP

9:30

DK Họp Ban Quản trị NHCS thành phố

Đ/c Nga PCT TT

PH tầng 2, UBND TP

13:30

Dự Đại hội điểm Chi bộ phố Yên Biên, phường Quảng Thắng

Đ/c Nga PCT TT

Nhà văn hóa P. Yên Biên

T. Sáu
10/01
(
16 tháng chạp)

8:00

Hội nghị gặp mặt Bí thư chi bộ, trưởng phố, thôn, trưởng ban Mặt trận trên địa bàn thành phố

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

Trung tâm Hội nghị thành phố

13:30

DK Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Xuân CT
Các PCT

PH BTV Thành ủy

T. Bảy
11/01
(17 tháng chạp)

       

CN
12/01
(18 tháng chạp)

 

Từ 12/01 đến 19/01/2020 (18 đến 25 tháng chạp) các đồng chí lãnh đạo thành phố đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân các địa phương trên địa bàn thành phố

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

Cơ sở

8:00

Ban Liên lạ hưu trí Cơ quan Dân chính Đảng TP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, mừng xuân, mừng thọ Xuân Canh Tý năm 2020

Đ/c Nga PCT TT;
P. VHTT

Tầng 6, CQ Thành ủy cũ

14:00

DK Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Sơn

BTV Thành ủy

UBND P. Tân Sơn

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

Đăng lúc: 07/01/2020 08:30:58 (GMT+7)

Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

Địa điểm

T. Hai
06/01

8:00

Công an thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đ/c Xuân CT
Đ/c Thành PCT HĐND

Trung tâm Hội nghị thành phố

8:00

Đảng ủy phường Đông Vệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019; nhiệm vụ năm 2020

Đ/c Nga PCT TT

UBND P. Đông Vệ

13:30

Triển khai Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Nghị Quyết của HĐND thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

Trung tâm Hội nghị thành phố

T. Ba 07/01

7:30

Dự Hội nghị tổng kết Hội Người mù thành phố

Đ/c Nga PCTTT

Trung tâm dạy nghề Hội NM TP

7:30

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo Kế hoạch GPMB năm 2020 và tiến độ GPMB một số dự án trên địa bàn thành phố; Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Công trình hỗ hợp Triều Dương, thuộc khu đô thị Đông Hương (MB 3241)

Đ/c Xuân CT
Các PCT

PH tầng 2, UBND TP

7:45

Đảng ủy phường Quảng Thắng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đ/c Nga PCT TT

UBND P. Quảng Thắng

8:00

Họp Hội đồng xác định giá đất cụ thể tỉnh

Đ/c Tú PCT
Đ/c Minh P. TC

PH tầng 2, UBND tỉnh

14:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị xem xét các nội dung: Bố trí TĐC thực hiện GPMB dự án Đại lộ Đông Tây; Cấp giấy chứng nhận QSD đất tại Nhà Chung cư số 01 Khu đô thị Đông Phát

Đ/c Tú PCT

PH tầng 3, Sở TNMT

T. Tư
08/01

7:30

Hội nghi Ban Thường vụ Thành ủy: Dự thảo lần 1 BC chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Xuân CT
Các PCT

PH tầng 2, UBND TP

8:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra và xác nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Oai, thôn 5, xã Quảng Phú

Đ/c Tú PCT

UBND xã Quảng Phú

8:00

Liên đoàn lao động TP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đ/c Bảy PCT HĐND; P. LĐ

Hội trường P. GD-ĐT (cũ)

13:00

Sở LĐ,TB,XH tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội; công tác xuất khẩu lao động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

P. LĐ, TB,XH

Hội trường tầng 5, Sở LĐ,TB&XH

15:30

Gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn TP

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

Trung tâm Hội nghị thành phố

T. Năm
09/01
(15 tháng chạp)

8:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra và xác nội dung đơn khiếu nại của ông Lê Văn Hùng, phố Thành Yên, phường Quảng Thành

Đ/c Tú PCT

UBND P. Quảng Thành

8:00

DK Họp Chương trình phối hợp liên ngành số 01, 02

Đ/c Nga PCT TT

PH tầng 2, UBND TP

9:30

DK Họp Ban Quản trị NHCS thành phố

Đ/c Nga PCT TT

PH tầng 2, UBND TP

13:30

Dự Đại hội điểm Chi bộ phố Yên Biên, phường Quảng Thắng

Đ/c Nga PCT TT

Nhà văn hóa P. Yên Biên

T. Sáu
10/01
(
16 tháng chạp)

8:00

Hội nghị gặp mặt Bí thư chi bộ, trưởng phố, thôn, trưởng ban Mặt trận trên địa bàn thành phố

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

Trung tâm Hội nghị thành phố

13:30

DK Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Xuân CT
Các PCT

PH BTV Thành ủy

T. Bảy
11/01
(17 tháng chạp)

       

CN
12/01
(18 tháng chạp)

 

Từ 12/01 đến 19/01/2020 (18 đến 25 tháng chạp) các đồng chí lãnh đạo thành phố đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân các địa phương trên địa bàn thành phố

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

Cơ sở

8:00

Ban Liên lạ hưu trí Cơ quan Dân chính Đảng TP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, mừng xuân, mừng thọ Xuân Canh Tý năm 2020

Đ/c Nga PCT TT;
P. VHTT

Tầng 6, CQ Thành ủy cũ

14:00

DK Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Sơn

BTV Thành ủy

UBND P. Tân Sơn