Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020

Ngày 08/06/2020 09:23:31

Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

Địa điểm

T. Hai
08/6

       

7:00

Cục Thống kê kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

Đ/c Nga PCT TT

phường, xã

8:00

Dự lễ khởi công xây dựng mới khu Khám bệnh,
Cận lâm sàng, Quản lý hành chính và khuôn viên sân vườn Bệnh viện đa khoa thành phố

 

Bệnh viên TP

       

T. Ba 09/6

7:30

Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành giáo dục - Đào tạo gđ 2015 - 2020

Đ/c Nga PCT TT

Trung tâm Hội nghị 25B

       
       
       

T. Tư
10/6

7:30

Dâng hương Khu tưởng niệm Bác Hồ; Đền thờ Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Các Anh hùng liệt sỹ; Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng

Các đại biểu dự Đại hội

Như Nội dung

       

13:30

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu dự Đại hội

Trung tâm Hội nghị TP

       

T. Năm
11/6

7:30

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu dự Đại hội

Trung tâm Hội nghị TP

       
       
       

T. Sáu
12/6

7:30

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu dự Đại hội

Trung tâm Hội nghị TP

       
       

19:30

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Triều CT
Các PCT

Quảng trường Lam Sơn

T. Bảy
13/6

       
       

CN
14/6

       
       

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020

Đăng lúc: 08/06/2020 09:23:31 (GMT+7)

Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

Địa điểm

T. Hai
08/6

       

7:00

Cục Thống kê kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

Đ/c Nga PCT TT

phường, xã

8:00

Dự lễ khởi công xây dựng mới khu Khám bệnh,
Cận lâm sàng, Quản lý hành chính và khuôn viên sân vườn Bệnh viện đa khoa thành phố

 

Bệnh viên TP

       

T. Ba 09/6

7:30

Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành giáo dục - Đào tạo gđ 2015 - 2020

Đ/c Nga PCT TT

Trung tâm Hội nghị 25B

       
       
       

T. Tư
10/6

7:30

Dâng hương Khu tưởng niệm Bác Hồ; Đền thờ Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Các Anh hùng liệt sỹ; Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng

Các đại biểu dự Đại hội

Như Nội dung

       

13:30

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu dự Đại hội

Trung tâm Hội nghị TP

       

T. Năm
11/6

7:30

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu dự Đại hội

Trung tâm Hội nghị TP

       
       
       

T. Sáu
12/6

7:30

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu dự Đại hội

Trung tâm Hội nghị TP

       
       

19:30

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Triều CT
Các PCT

Quảng trường Lam Sơn

T. Bảy
13/6

       
       

CN
14/6