Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019

Ngày 08/07/2019 08:39:24

Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019

 T. Hai 08/7

8:00     Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021 (Cả ngày)

14:00   Làm việc với Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm tra, xác minh khiếu nại của hộ ông Trịnh Quốc Minh, số 62 Đinh Công Tráng, P. Ba Đình, TPTH

14:00   Họp Ban Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai (sơ tán nhân dân) tại phường Đông Hải

14:00   Họp Hội đồng ngân hàng chính sách thành phố

17:00   Lãnh đạo thành phố làm việc với Bí thư, Chủ tịch UBND một số huyện: Thọ Xuân, Như Xuân, Đông Sơn, Quảng Xương, Cẩm Thủy, Hà Trung

T. Ba 09/7      

8:00     Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021 (Cả ngày)

8:00     Làm việc với Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm tra, xác minh khiếu nại của hộ ông Trịnh Quốc Minh, số 62 Đinh Công Tráng, P. Ba Đình, TPTH

8:00     Dự sơ kết kết qảu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm phường Quảng Thắng

8:30     Sở TNMT tổ chức kiểm tra thực địa và xem xét các vấn đề có liên quan đến đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của CTCP SX VLXD và TM Huy Hoàng

14:00   Làm việc với Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm tra, xác minh khiếu nại của hộ ông Trịnh Quốc Minh, số 62 Đinh Công Tráng, P. Ba Đình, TPTH

T. Tư 10/7     

8:00     Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021 (Cả ngày)

8:00     Họp HĐ thi đua khen thường thành phố xét khen thưởng năm học 2018-2019

T. Năm 11/7

8:00     Làm việc với Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm tra, xác minh khiếu nại của hộ ông Trịnh Quốc Minh, số 62 Đinh Công Tráng, P. Ba Đình, TPTH (Cả ngày)

8:00     HN Tập huấn triển khai Quyết định 09 của UBND tỉnh và tập huấn Thi đua khen thưởng

8:00     HN Tập huấn triển khai Quyết định 09 của UBND tỉnh và tập huấn Thi đua khen thưởng

8:30     Chủ tịch kiểm tra công tác ….xây dựng nông thôn mới

14:00   Chủ tịch làm việc với các đơn vị về dư ứng vốn đầu từ xây dựng cơ bản

T. Sáu 12/7    

7:00     Dự lễ khai trương trung bày giới thiệu sản phẩm và Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa 2019

8:00     Giao ban Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về quy hoạch  chi tiết 1/500 khu vực Hoằng Quang

14:00   DK giao ban Thường trực Thành ủy

T. Bảy 13/7    

8:00     Chủ tịch UBND thành phố làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ xây dựng Trung tâm Hành chính mới TP

14:00   Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Chủ nhật 14/7           

7:30     Văn phòng NTM tỉnh tổ chức HN tập huấn triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019

Đăng lúc: 08/07/2019 08:39:24 (GMT+7)

Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019

 T. Hai 08/7

8:00     Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021 (Cả ngày)

14:00   Làm việc với Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm tra, xác minh khiếu nại của hộ ông Trịnh Quốc Minh, số 62 Đinh Công Tráng, P. Ba Đình, TPTH

14:00   Họp Ban Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai (sơ tán nhân dân) tại phường Đông Hải

14:00   Họp Hội đồng ngân hàng chính sách thành phố

17:00   Lãnh đạo thành phố làm việc với Bí thư, Chủ tịch UBND một số huyện: Thọ Xuân, Như Xuân, Đông Sơn, Quảng Xương, Cẩm Thủy, Hà Trung

T. Ba 09/7      

8:00     Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021 (Cả ngày)

8:00     Làm việc với Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm tra, xác minh khiếu nại của hộ ông Trịnh Quốc Minh, số 62 Đinh Công Tráng, P. Ba Đình, TPTH

8:00     Dự sơ kết kết qảu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm phường Quảng Thắng

8:30     Sở TNMT tổ chức kiểm tra thực địa và xem xét các vấn đề có liên quan đến đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của CTCP SX VLXD và TM Huy Hoàng

14:00   Làm việc với Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm tra, xác minh khiếu nại của hộ ông Trịnh Quốc Minh, số 62 Đinh Công Tráng, P. Ba Đình, TPTH

T. Tư 10/7     

8:00     Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021 (Cả ngày)

8:00     Họp HĐ thi đua khen thường thành phố xét khen thưởng năm học 2018-2019

T. Năm 11/7

8:00     Làm việc với Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm tra, xác minh khiếu nại của hộ ông Trịnh Quốc Minh, số 62 Đinh Công Tráng, P. Ba Đình, TPTH (Cả ngày)

8:00     HN Tập huấn triển khai Quyết định 09 của UBND tỉnh và tập huấn Thi đua khen thưởng

8:00     HN Tập huấn triển khai Quyết định 09 của UBND tỉnh và tập huấn Thi đua khen thưởng

8:30     Chủ tịch kiểm tra công tác ….xây dựng nông thôn mới

14:00   Chủ tịch làm việc với các đơn vị về dư ứng vốn đầu từ xây dựng cơ bản

T. Sáu 12/7    

7:00     Dự lễ khai trương trung bày giới thiệu sản phẩm và Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa 2019

8:00     Giao ban Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về quy hoạch  chi tiết 1/500 khu vực Hoằng Quang

14:00   DK giao ban Thường trực Thành ủy

T. Bảy 13/7    

8:00     Chủ tịch UBND thành phố làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ xây dựng Trung tâm Hành chính mới TP

14:00   Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Chủ nhật 14/7           

7:30     Văn phòng NTM tỉnh tổ chức HN tập huấn triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)