Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020

Ngày 11/02/2020 15:52:17

Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
10/02

7:30

Đại hội điểm Đảng bộ phường Tân Sơn,
nhiệm kỳ 2020 - 2025

BTV
Thành ủy

7:30

Hội nghị giao ban chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và triển khai các văn bản mới do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức

Đ/c Huệ PBT
BTC TU

13:30

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh

Đ/c Xuân CT
Đại diện LĐ các phòng: QLĐT, TNMT,
Ban 2

15:30

Họp về các nội dung liên quan đến thành lập các phường trên địa bàn thành phố

Đ/c Xuân CT
Các PCT

T. Ba 11/02

8:00

Ban QL KKT Nghi Sơn và các Khu CN làm việc với các đơn vị liên quan để tổ chức nghiệm thu, chốt khối lượng, gia trị thực hiện hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Tây Bắc Ga, TPTH

Đ/c Khanh PCT; Đ/c Thọ PCTKH; LĐ P. QLĐT

8:30

Lễ giao nhận quân năm 2020

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

9:00

Làm việc với Sở TT-TT về các giải pháp thực hiện mực tiêu về trực tuyến mức độ 3, 4

Đ/c Nga PC TT

13:30

Giao ban Thường trực Tỉnh ủy
(BT, CT UBND TP dự nội dung 1 và 3)

Đ/c Xuân CT

14:00

PCT UBND tỉnh Lê Thị Thì chủ trì giải quyết các vướng mắc trong mô hình quản lý,kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh

Đ/c Khanh PCT; LĐ P. Kinh tế

14:30

Sở TNMT tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan về việc cho Công ty CPĐT Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa thuê đất xây dựng công trình ngầm nhà để xe tại phường Đông Hải và phường Đông Hương, TPTH

Đ/c Tuấn TP TNMT

T. Tư
12/02

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND thành phố

Đ/c Xuân CT
Các PCT

     

14:00

Hội nghị về Chương trình phối hợp giữa UBND thành phố và UB MTTQ và các đoàn thể TP

Đ/c Xuân CT
Các PCT

     

T. Năm
13/02

8:00

Làm việc với Sở Xây dựng, NN và PTNT về công tác tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn thành phố

Đ/c Xuân CT

8:00

Họp Tổ chỉ đạo đại hội cơ sở số 3: Duyệt báo cáo chính trị một số phường, xã

Đ/c Nga PC TT

14:00

DK Họp Hội đồng thi đua khen thưởng TP

 
     

T. Sáu
14/02

     

8:00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

TT Thành ủy

     
     

T. Bảy
15/02

8:00

TT Thành ủy, HĐND, UBND thành phố làm việc với thành phố Hội An về các hoạt động chuẩn bị cho Tuần Văn hóa thành phố Hội An - thành phố Thanh Hóa năm 2020; Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa - TP Hội An
(1961 - 2021)

TT Thành ủy, HĐND, UBND thành phố

     

CN
16/02

     

14:00

DK Chủ tịch nghe báo cáo công tác GPMB các dự án: MBQH số 790, 1130, Đại lộ Đông Tây, Công viên nước Đông Hương, mở rộng chùa Thanh Hà, các dự án tại P. Quảng Hưng

Đ/c Xuân CT
Các PCT

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020

Đăng lúc: 11/02/2020 15:52:17 (GMT+7)

Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
10/02

7:30

Đại hội điểm Đảng bộ phường Tân Sơn,
nhiệm kỳ 2020 - 2025

BTV
Thành ủy

7:30

Hội nghị giao ban chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và triển khai các văn bản mới do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức

Đ/c Huệ PBT
BTC TU

13:30

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh

Đ/c Xuân CT
Đại diện LĐ các phòng: QLĐT, TNMT,
Ban 2

15:30

Họp về các nội dung liên quan đến thành lập các phường trên địa bàn thành phố

Đ/c Xuân CT
Các PCT

T. Ba 11/02

8:00

Ban QL KKT Nghi Sơn và các Khu CN làm việc với các đơn vị liên quan để tổ chức nghiệm thu, chốt khối lượng, gia trị thực hiện hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Tây Bắc Ga, TPTH

Đ/c Khanh PCT; Đ/c Thọ PCTKH; LĐ P. QLĐT

8:30

Lễ giao nhận quân năm 2020

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

9:00

Làm việc với Sở TT-TT về các giải pháp thực hiện mực tiêu về trực tuyến mức độ 3, 4

Đ/c Nga PC TT

13:30

Giao ban Thường trực Tỉnh ủy
(BT, CT UBND TP dự nội dung 1 và 3)

Đ/c Xuân CT

14:00

PCT UBND tỉnh Lê Thị Thì chủ trì giải quyết các vướng mắc trong mô hình quản lý,kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh

Đ/c Khanh PCT; LĐ P. Kinh tế

14:30

Sở TNMT tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan về việc cho Công ty CPĐT Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa thuê đất xây dựng công trình ngầm nhà để xe tại phường Đông Hải và phường Đông Hương, TPTH

Đ/c Tuấn TP TNMT

T. Tư
12/02

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND thành phố

Đ/c Xuân CT
Các PCT

     

14:00

Hội nghị về Chương trình phối hợp giữa UBND thành phố và UB MTTQ và các đoàn thể TP

Đ/c Xuân CT
Các PCT

     

T. Năm
13/02

8:00

Làm việc với Sở Xây dựng, NN và PTNT về công tác tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn thành phố

Đ/c Xuân CT

8:00

Họp Tổ chỉ đạo đại hội cơ sở số 3: Duyệt báo cáo chính trị một số phường, xã

Đ/c Nga PC TT

14:00

DK Họp Hội đồng thi đua khen thưởng TP

 
     

T. Sáu
14/02

     

8:00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

TT Thành ủy

     
     

T. Bảy
15/02

8:00

TT Thành ủy, HĐND, UBND thành phố làm việc với thành phố Hội An về các hoạt động chuẩn bị cho Tuần Văn hóa thành phố Hội An - thành phố Thanh Hóa năm 2020; Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa - TP Hội An
(1961 - 2021)

TT Thành ủy, HĐND, UBND thành phố

     

CN
16/02

     

14:00

DK Chủ tịch nghe báo cáo công tác GPMB các dự án: MBQH số 790, 1130, Đại lộ Đông Tây, Công viên nước Đông Hương, mở rộng chùa Thanh Hà, các dự án tại P. Quảng Hưng

Đ/c Xuân CT
Các PCT