Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019

Ngày 10/06/2019 15:00:06

Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019

 T. Hai 10/6

8:00   Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố

9:00   Đ/c Lê Anh Tuấn, PCT UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình triển khai dự án đường nối trung tâm TPTH với đường đi Thọ Xuân - Nghi Sơn

10:00 Kiểm toàn Khu vực XI tổ chức hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa

14:00 Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Đông Bắc - TPTH

14:00 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn chủ trì họp nghe báo cáo một số nội dung: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2025

14:00 Kiểm toán Khu vực XI tổ chức hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ngân thành phố 2019

16:00 Họp phân công nhiệm vụ diễn tập phòng thủ phường, xã năm 2019

T. Ba 11/6 

7:30   Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp nghe báo cáo và thảo luận cho ý kiến: Báo cáo nguồn kinh phí chi trả GPMB dự án Đại lộ Đông Tây, TPTH, quy hoạch một số đô thị trên địa bàn tỉnh

7:30   Đ/c Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP tiếp công dân

14:00 Giao ban cán bộ chính sách thực hiện Thông tư số 01, của Bộ LĐ, TB, XH

14:00 Đ/c Phạm Đăng Quyền, PCT UBND tỉnh làm việc với UBND TP về công tác GD-ĐT

14:00 Làm việc với Công ty Komtek về việc triển khai kết quả làm việc giữa Tổ hợp Komtek - LugLight và UBND thành phố

T. Tư 12/6 

7:30   Dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ phường Phú Sơn

8:00   DK Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

16:00 DK giao ban Thường trực Thành ủy

T. Năm 13/6

8:00   Đ/c Lê Văn Tú PCT tiếp dân theo lịch

8:00   Tiếp xúc cử tri tổ số 1 HĐND thành phố

8:00   Tiếp xúc cử tri tổ số 2 HĐND thành phố

9:00   Nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình: San nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh đường phố, hệ thống chiếu sáng của dự án khu đô thị thương mại và dân cư B-TM1 thuộc khu đô thị mới Đông Hương

14:00 Làm việc với các phường, xã, đơn vị liên về phương án hộ đê, phương án di dân trên địa bàn thành phố

14:00 Tiếp xúc cử tri tổ số 3 HĐND thành phố

T. Sáu 14/6         

6:30   Ban Chỉ đạo HMTN tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2019

8:00   Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về việc giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính liên quan đên doanh nghiệp

14:00 DK Chủ tịch làm việc với Công ty CT Đô thị; Công ty HUD; Công ty Hoàng Long

T. Bảy 15/6         

8:00   Họp UBND thành phố đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

14:00 Chủ tịch làm việc với Ban GPMB và xã Quảng Phú về công tác GPMB các dự án cải tạo, nâng cấp đê trên địa bàn xã Quảng Phú

Chủ nhật 16/6              

14:00 Chủ tịch làm việc với P. TCKH về kế hoạch đầu tư công năm 2019; dự kiến công tác năm 2020

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019

Đăng lúc: 10/06/2019 15:00:06 (GMT+7)

Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019

 T. Hai 10/6

8:00   Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố

9:00   Đ/c Lê Anh Tuấn, PCT UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình triển khai dự án đường nối trung tâm TPTH với đường đi Thọ Xuân - Nghi Sơn

10:00 Kiểm toàn Khu vực XI tổ chức hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa

14:00 Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Đông Bắc - TPTH

14:00 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn chủ trì họp nghe báo cáo một số nội dung: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2025

14:00 Kiểm toán Khu vực XI tổ chức hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ngân thành phố 2019

16:00 Họp phân công nhiệm vụ diễn tập phòng thủ phường, xã năm 2019

T. Ba 11/6 

7:30   Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp nghe báo cáo và thảo luận cho ý kiến: Báo cáo nguồn kinh phí chi trả GPMB dự án Đại lộ Đông Tây, TPTH, quy hoạch một số đô thị trên địa bàn tỉnh

7:30   Đ/c Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP tiếp công dân

14:00 Giao ban cán bộ chính sách thực hiện Thông tư số 01, của Bộ LĐ, TB, XH

14:00 Đ/c Phạm Đăng Quyền, PCT UBND tỉnh làm việc với UBND TP về công tác GD-ĐT

14:00 Làm việc với Công ty Komtek về việc triển khai kết quả làm việc giữa Tổ hợp Komtek - LugLight và UBND thành phố

T. Tư 12/6 

7:30   Dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ phường Phú Sơn

8:00   DK Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

16:00 DK giao ban Thường trực Thành ủy

T. Năm 13/6

8:00   Đ/c Lê Văn Tú PCT tiếp dân theo lịch

8:00   Tiếp xúc cử tri tổ số 1 HĐND thành phố

8:00   Tiếp xúc cử tri tổ số 2 HĐND thành phố

9:00   Nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình: San nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh đường phố, hệ thống chiếu sáng của dự án khu đô thị thương mại và dân cư B-TM1 thuộc khu đô thị mới Đông Hương

14:00 Làm việc với các phường, xã, đơn vị liên về phương án hộ đê, phương án di dân trên địa bàn thành phố

14:00 Tiếp xúc cử tri tổ số 3 HĐND thành phố

T. Sáu 14/6         

6:30   Ban Chỉ đạo HMTN tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2019

8:00   Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về việc giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính liên quan đên doanh nghiệp

14:00 DK Chủ tịch làm việc với Công ty CT Đô thị; Công ty HUD; Công ty Hoàng Long

T. Bảy 15/6         

8:00   Họp UBND thành phố đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

14:00 Chủ tịch làm việc với Ban GPMB và xã Quảng Phú về công tác GPMB các dự án cải tạo, nâng cấp đê trên địa bàn xã Quảng Phú

Chủ nhật 16/6              

14:00 Chủ tịch làm việc với P. TCKH về kế hoạch đầu tư công năm 2019; dự kiến công tác năm 2020