Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

Ngày 11/11/2019 09:04:46

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
11/11

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Đ/c Xuân CT

8:00

Sở TNMT tổ chức họp và kiểm tra thực tế dự án xử lý rác thải xã Đông Nam, huyện Đông Sơn

Đ/c Tú PCT
P. QLĐT;
P. TNMT
BAN 2

9:00

Trung tâm PTQĐ tỉnh tổ chức Hội nghị làm việc với Nhà đầu tư về tiến độ hoàn thành dự án Khu đô thị Núi long và nộp tiền GPMB dự án Đại lộ Đông Tây

Đ/c Tú PCT
TTPTQD

13:30

Họp Hội đồng xác định giá đất tỉnh

 

14:00

Triển khai Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 02/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập tổ chức Đảng ở các xã, phường , thị trấn mới thành lập sau khi sáp nhập

BTV Thành ủy

19:30

Dự ngày Hội Đoàn kết tại phố Đình Hương, phường Đông Thọ

Đ/c Bảy PCT HĐND

T. Ba 12/11

7:30

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân TP

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

8:00

Dự lễ Khai mạc giải vô địch Pencak Silar miền Bắc, Bắc Trung bộ

Đ/c Nga PCT TT; TT TDTT TP

14:00

DK UBND TP tổ chức Hội nghị rà soát tiến độ thực hiện đối với các trường xây dựng chuẩn quốc gia năm 2019

Đ/c Xuân CT

     

T. Tư
13/11

8:00

Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra
tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại thành phố Thanh Hóa

Đ/c Nga PCT TT;

8:00

Chủ tịch đi kiểm tra thực địa và làm việc với Trung tâm PTTQĐ tại P. Phú Sơn về GPMB đường Đại lộ Đông Tây

Đ/c Xuân CT
Đ/c Tú PCT

8:30

Sở TNMT tổ chức Hội nghị xem xét đề nghị của Công ty sông Mã trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị Núi Long

 

13:30

Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra
tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại thành phố Thanh Hóa

Đ/c Nga PCT TT

T. Năm
14/11

8:30

Tập đoàn SD Ân Độ làm việc với UBND về đô thị thông minh tại thành phố TH

Đ/c Tú PCT

     

14:00

Dự kiến Họp Hội đồng thị đua - khen thưởng TP

Đ/c Nga PCT TT

     

T. Sáu
15/11

7:30

Dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập và đón nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1, Trường Mầm non Tào Xuyên

Đ/c Nga PCT TT; P. Nội vụ; Văn phòng

8:00

DK Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 52, Chỉ thị số 36, Quy định số 205 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 37, Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư; các Kết luận của BCT

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

     

16:30

Dự lễ Bế mạc giải vô địch Pencak Silar miền Bắc, Bắc Trung bộ

Đ/c Nga PCT TT; TT TDTT TP

     

T. Bảy
16/11

     
     

CN
17/11

8:00

Dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THPT Lý Thường Kiệt

Đ/ Nga PCT TT; Đ/c Bảy PCT HĐND

     

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

Đăng lúc: 11/11/2019 09:04:46 (GMT+7)

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
11/11

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Đ/c Xuân CT

8:00

Sở TNMT tổ chức họp và kiểm tra thực tế dự án xử lý rác thải xã Đông Nam, huyện Đông Sơn

Đ/c Tú PCT
P. QLĐT;
P. TNMT
BAN 2

9:00

Trung tâm PTQĐ tỉnh tổ chức Hội nghị làm việc với Nhà đầu tư về tiến độ hoàn thành dự án Khu đô thị Núi long và nộp tiền GPMB dự án Đại lộ Đông Tây

Đ/c Tú PCT
TTPTQD

13:30

Họp Hội đồng xác định giá đất tỉnh

 

14:00

Triển khai Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 02/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập tổ chức Đảng ở các xã, phường , thị trấn mới thành lập sau khi sáp nhập

BTV Thành ủy

19:30

Dự ngày Hội Đoàn kết tại phố Đình Hương, phường Đông Thọ

Đ/c Bảy PCT HĐND

T. Ba 12/11

7:30

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân TP

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

8:00

Dự lễ Khai mạc giải vô địch Pencak Silar miền Bắc, Bắc Trung bộ

Đ/c Nga PCT TT; TT TDTT TP

14:00

DK UBND TP tổ chức Hội nghị rà soát tiến độ thực hiện đối với các trường xây dựng chuẩn quốc gia năm 2019

Đ/c Xuân CT

     

T. Tư
13/11

8:00

Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra
tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại thành phố Thanh Hóa

Đ/c Nga PCT TT;

8:00

Chủ tịch đi kiểm tra thực địa và làm việc với Trung tâm PTTQĐ tại P. Phú Sơn về GPMB đường Đại lộ Đông Tây

Đ/c Xuân CT
Đ/c Tú PCT

8:30

Sở TNMT tổ chức Hội nghị xem xét đề nghị của Công ty sông Mã trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị Núi Long

 

13:30

Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra
tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại thành phố Thanh Hóa

Đ/c Nga PCT TT

T. Năm
14/11

8:30

Tập đoàn SD Ân Độ làm việc với UBND về đô thị thông minh tại thành phố TH

Đ/c Tú PCT

     

14:00

Dự kiến Họp Hội đồng thị đua - khen thưởng TP

Đ/c Nga PCT TT

     

T. Sáu
15/11

7:30

Dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập và đón nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1, Trường Mầm non Tào Xuyên

Đ/c Nga PCT TT; P. Nội vụ; Văn phòng

8:00

DK Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 52, Chỉ thị số 36, Quy định số 205 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 37, Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư; các Kết luận của BCT

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

     

16:30

Dự lễ Bế mạc giải vô địch Pencak Silar miền Bắc, Bắc Trung bộ

Đ/c Nga PCT TT; TT TDTT TP

     

T. Bảy
16/11

     
     

CN
17/11

8:00

Dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THPT Lý Thường Kiệt

Đ/ Nga PCT TT; Đ/c Bảy PCT HĐND