Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

Ngày 19/02/2020 10:03:43

Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
17/02

7:30

Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (thành phố dự nội dung 1 và 4)

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND; LĐ P. QLĐT, BAN 2

8:00

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, PCT TT UBND thành phố tiếp dân theo lịch

Đ/c Nga PCT TT

8:00

Sở Tư pháp tổ chức hội làm việc với các đơn vị liên quan về rà soát trình tự, thủ tục thực hiện dự án Khu đô thị Nam Cầu Hạc, TPTH

Đ/c Tú PCT
LĐ P. QLĐT

13:30

Sở TNMT tổ chức Hội nghị rà soát trình tự thủ tục quản lý đất đai tại Bến xe cũ phía Bắc và đề xuất hướng xử lý

Đ/c Tú PCT; LĐ P. QLĐT, TNMT

13:30

Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND
Các PCT

16:30

Tham gia đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP

Đ/c Xuân CT
Đ/c Nga PCT TT; các đơn vị liên quan

T. Ba 18/02

7:30

Dự buổi làm việc với với Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam

Đ/c Xuân BTTU, CT UBNDTP; LĐ P. VHTT, BAN 2

8:00

Thanh tra tỉnh làm việc với UBND thành phố để thông báo kết quả xác minh nội dung đơn của một số hộ dân ngõ 75, Vệ Đà, phố Vệ Yên 1, phường Quảng Thắng

Đ/c Khanh PCT; các phòng,ban liên quan

8:30

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam dâng hương Khu tưởng niệm Bác Hồ; Đền thờ BMVN AH; Nghĩa trang LS Hàm Rồng

BTV Thành ủy

9:30

Thường trực Thành ủy làm việc với BTC Thành ủy, phòng Nội vụ về công tác cán bộ

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND; các đơn vị liên quan

14:00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng TP

Đ/c Nga PC TT

T. Tư
19/02

8:00

Thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với nhân sự thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý

BTV Thành ủy

13:30

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020

 

13:30

PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đi kiểm tra thực địa, họp giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Đại lộ Đông Tây

Đ/c Tú PCT
P. TNMT
TT PTQĐ

14:00

Đ/c Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND làm việc với Đảng ủy phường Trường Thi

Đ/c BTTU, CTUBND; LĐ các ban xây dựng Đảng; đại diện TT HĐND, UBND TP

15:30

Sở VH, TT,DL tỉnh tổ chức Hội nghị xem xét đề nghị của UBND thành phố về phê duyệt quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tp

Đ/c Nga PCT TT; P. VHTT; BAN2

T. Năm
20/02

7:30

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân theo lịch

Đ/c Tú PCT;
Đ/c Chánh TT;
Trưởng ban tiếp công dân

8:00

Đoàn kiểm của Sở TNMT về kiểm kê đất đai làm việc với UBND TP

 

8:00

Đồng chí Bí thư Thành ủy, CT UBND TP công tác tại Bộ Xây dựng

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND

14:00

Họp GPMB dự án Khu dự trữ phát triển An Hoạch và Chùa Tu Ba

Đ/ c Nga PCT TT

14:30

Sở TNMT tổ chức kiểm tra thực tế khu đất UBND thành phố đề nghị thu hồi đất ngoài mốc GPMB dự án Dịch chuyển kênh tiêu Thanh Hưng, phường Quảng Thành

LĐ P. TNMT

T. Sáu
21/02

8:00

DK đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND TP làm việc với các Hội, các Tổ chức xã hội nghề nghiệp thành phố, các CLB thuộc diện BTV TU quản lý

Đ/c Xuân BT, CT UBND

14:00

DK Giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Xuân BT, CT UBND

T. Bảy
22/02

8:00

DK Đồng chí Bí thư, Chủ tịch làm việc với xã Hoằng Đại

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND

14:00

DK Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND TP làm việc vơi Văn phòng Thành ủy

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND

CN
23/02

8:00

DK Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND TP làm việc vơi BTC Thành ủy

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND

8:00

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, PCT TT UBND thành phố làm việc với Văn phòng HĐND & UBND TP

Đ/c Nga PCT TT

14:00

Nghe phương án cải tạo, nâng cấp CV Hội An

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND

  

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

Đăng lúc: 19/02/2020 10:03:43 (GMT+7)

Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
17/02

7:30

Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (thành phố dự nội dung 1 và 4)

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND; LĐ P. QLĐT, BAN 2

8:00

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, PCT TT UBND thành phố tiếp dân theo lịch

Đ/c Nga PCT TT

8:00

Sở Tư pháp tổ chức hội làm việc với các đơn vị liên quan về rà soát trình tự, thủ tục thực hiện dự án Khu đô thị Nam Cầu Hạc, TPTH

Đ/c Tú PCT
LĐ P. QLĐT

13:30

Sở TNMT tổ chức Hội nghị rà soát trình tự thủ tục quản lý đất đai tại Bến xe cũ phía Bắc và đề xuất hướng xử lý

Đ/c Tú PCT; LĐ P. QLĐT, TNMT

13:30

Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND
Các PCT

16:30

Tham gia đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP

Đ/c Xuân CT
Đ/c Nga PCT TT; các đơn vị liên quan

T. Ba 18/02

7:30

Dự buổi làm việc với với Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam

Đ/c Xuân BTTU, CT UBNDTP; LĐ P. VHTT, BAN 2

8:00

Thanh tra tỉnh làm việc với UBND thành phố để thông báo kết quả xác minh nội dung đơn của một số hộ dân ngõ 75, Vệ Đà, phố Vệ Yên 1, phường Quảng Thắng

Đ/c Khanh PCT; các phòng,ban liên quan

8:30

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam dâng hương Khu tưởng niệm Bác Hồ; Đền thờ BMVN AH; Nghĩa trang LS Hàm Rồng

BTV Thành ủy

9:30

Thường trực Thành ủy làm việc với BTC Thành ủy, phòng Nội vụ về công tác cán bộ

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND; các đơn vị liên quan

14:00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng TP

Đ/c Nga PC TT

T. Tư
19/02

8:00

Thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với nhân sự thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý

BTV Thành ủy

13:30

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020

 

13:30

PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đi kiểm tra thực địa, họp giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Đại lộ Đông Tây

Đ/c Tú PCT
P. TNMT
TT PTQĐ

14:00

Đ/c Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND làm việc với Đảng ủy phường Trường Thi

Đ/c BTTU, CTUBND; LĐ các ban xây dựng Đảng; đại diện TT HĐND, UBND TP

15:30

Sở VH, TT,DL tỉnh tổ chức Hội nghị xem xét đề nghị của UBND thành phố về phê duyệt quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tp

Đ/c Nga PCT TT; P. VHTT; BAN2

T. Năm
20/02

7:30

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân theo lịch

Đ/c Tú PCT;
Đ/c Chánh TT;
Trưởng ban tiếp công dân

8:00

Đoàn kiểm của Sở TNMT về kiểm kê đất đai làm việc với UBND TP

 

8:00

Đồng chí Bí thư Thành ủy, CT UBND TP công tác tại Bộ Xây dựng

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND

14:00

Họp GPMB dự án Khu dự trữ phát triển An Hoạch và Chùa Tu Ba

Đ/ c Nga PCT TT

14:30

Sở TNMT tổ chức kiểm tra thực tế khu đất UBND thành phố đề nghị thu hồi đất ngoài mốc GPMB dự án Dịch chuyển kênh tiêu Thanh Hưng, phường Quảng Thành

LĐ P. TNMT

T. Sáu
21/02

8:00

DK đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND TP làm việc với các Hội, các Tổ chức xã hội nghề nghiệp thành phố, các CLB thuộc diện BTV TU quản lý

Đ/c Xuân BT, CT UBND

14:00

DK Giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Xuân BT, CT UBND

T. Bảy
22/02

8:00

DK Đồng chí Bí thư, Chủ tịch làm việc với xã Hoằng Đại

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND

14:00

DK Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND TP làm việc vơi Văn phòng Thành ủy

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND

CN
23/02

8:00

DK Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND TP làm việc vơi BTC Thành ủy

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND

8:00

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, PCT TT UBND thành phố làm việc với Văn phòng HĐND & UBND TP

Đ/c Nga PCT TT

14:00

Nghe phương án cải tạo, nâng cấp CV Hội An

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND