Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019

Ngày 17/06/2019 16:34:20

Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019

T. Hai 17/6 

7:30   Hội nghị trực tuyến đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (CPI) năm 2018 và bàn giải pháp nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2019

9:30   Thành ủy TPTH tổ chức làm việc với Hội nghị đô thị thế giới 2020

14:00 Họp Hội đồng đánh giá thuyết minh nhiệm vụ của Công an tỉnh về: Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt độngc cho vay trái pháp luật trên địa bàn tỉnh

14:00 Đồng chí Phạm Đăng Quyền, PCT UBND tỉnh làm việc với UBND thành phố và các ngành có liên quan về Đề án đặt tên, đổi tên đường phố và các công trình công cộng trên địa bàn

15:00 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tổ chức Hội nghị làm việc với Đoàn công tác của Công ty Cổ phần Khai Sáng về việc đầu tư xây dựng Trường song ngữ Quốc tế EMASI chất lượng cao tại TPTH

T. Ba 18/6  

7:30   Dự Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Ngọc Lặc lần thứ III, năm 2019

8:00   DK giao ban Chủ tịch, các PCT

14:00 Dự kiến Hội nghị tổng kết thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính Phủ

16:00 Gặp mặt cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng việt Nam

T. Tư 19/6  

8:00   Dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Báo Văn hóa & Đời sống

8:00   Sở GTVT tổ chức họp xem xét biện pháp xử lý đảm bảo giao thông, trật tự ATGT trên đường tỉnh 503 (Quốc lộ 47 - Cảng Thanh Hóa)

14:00 Chủ tịch làm việc với các xã, phường theo Kế hoạch hoàn thành xã, phường đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP trong quý II năm 2019

T. Năm 20/6               

7:30   DK Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác PCTT & TKCN

8:00   DK Chủ tịch làm việc với Công ty CT Đô thị; Công ty HUD; Công ty Hoàng Long

14:00 DK Họp Bàn biện pháp thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố

T. Sáu 21/6

8:00   DK Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an phường Đông Hải, TPTH

14:00 Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa giám sát việc thực hiện các chính sách đối với lao động nữ theo quy định của Bộ luật lao động 2012

14:00 DK giao ban Thường trực Thành ủy

T. Bảy 22/6

8:00   Giao Ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019

Đăng lúc: 17/06/2019 16:34:20 (GMT+7)

Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019

T. Hai 17/6 

7:30   Hội nghị trực tuyến đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (CPI) năm 2018 và bàn giải pháp nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2019

9:30   Thành ủy TPTH tổ chức làm việc với Hội nghị đô thị thế giới 2020

14:00 Họp Hội đồng đánh giá thuyết minh nhiệm vụ của Công an tỉnh về: Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt độngc cho vay trái pháp luật trên địa bàn tỉnh

14:00 Đồng chí Phạm Đăng Quyền, PCT UBND tỉnh làm việc với UBND thành phố và các ngành có liên quan về Đề án đặt tên, đổi tên đường phố và các công trình công cộng trên địa bàn

15:00 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tổ chức Hội nghị làm việc với Đoàn công tác của Công ty Cổ phần Khai Sáng về việc đầu tư xây dựng Trường song ngữ Quốc tế EMASI chất lượng cao tại TPTH

T. Ba 18/6  

7:30   Dự Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Ngọc Lặc lần thứ III, năm 2019

8:00   DK giao ban Chủ tịch, các PCT

14:00 Dự kiến Hội nghị tổng kết thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính Phủ

16:00 Gặp mặt cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng việt Nam

T. Tư 19/6  

8:00   Dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Báo Văn hóa & Đời sống

8:00   Sở GTVT tổ chức họp xem xét biện pháp xử lý đảm bảo giao thông, trật tự ATGT trên đường tỉnh 503 (Quốc lộ 47 - Cảng Thanh Hóa)

14:00 Chủ tịch làm việc với các xã, phường theo Kế hoạch hoàn thành xã, phường đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP trong quý II năm 2019

T. Năm 20/6               

7:30   DK Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác PCTT & TKCN

8:00   DK Chủ tịch làm việc với Công ty CT Đô thị; Công ty HUD; Công ty Hoàng Long

14:00 DK Họp Bàn biện pháp thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố

T. Sáu 21/6

8:00   DK Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an phường Đông Hải, TPTH

14:00 Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa giám sát việc thực hiện các chính sách đối với lao động nữ theo quy định của Bộ luật lao động 2012

14:00 DK giao ban Thường trực Thành ủy

T. Bảy 22/6

8:00   Giao Ban Chủ tịch, các PCT UBND TP