Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

Ngày 22/11/2019 11:13:43

Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
18/11

8:00

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng Bàng giá đất giai đoạn trên 2020-2024

Đ/c Tú PCT
P. TNMT

8:30

Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP

Đ/c Xuân CT

8:30

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất các nội dung liên quan đến điểm dung gói thầu kỹ thuật số 6 thuộc dự án: Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Quảng cáo tỉnh

Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Qc tỉnh

9:00

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị về việc hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn của các HTX DV điện năng trên địa bàn TP

Đ/c Khanh TP TCKH;
P. Kinh tế

14:00

Chủ tịch nghe báo cáo tiến độ GPMB một số dự án theo kế hoạch số 31 của tỉnh

Đ/c Xuân CT
các phòng, ban liên quan

15:00

Kỷ niệm 20 năm Chợ Vườn Hoa mới

Đ/c Giang
P. KT

15:30

Đ/c Nga PCT TT làm việc với P. Nội vụ

Đ/c Nga PCT TT

T. Ba 19/11

7:30

Dự Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đ/c Xuân CT

8:00

PCT TT Nguyễn Đức Quyền tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách PT Thủy sản

Đ/c Tú PCT;
P. Kinh tế

8:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị về việc ủy quyền và quy định trách nhiệm cho UBND các huyện thu hồi đất NN ngoài mốc giới GPMB các dự án; bồi thường cây cối, hoa màu trong trường hợp cây hàng năm và cây lâu năm trên đất thu hồi có nguồn gốc từ đất lúa mà nhà nước k có chủ trương chuyển đổi cây trồng

Đ/c Tuấn PTP TNMT

9:00

Hội Cựu giáo chức thành phố tổ chức Tọa đàm nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đ/c Nga PCT TT

13:30

PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền nghe báo cáo , cho ý kiến và phương án quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch tỉnh: Phát triển mạng lưới cơ sở y tế, hạ tầng bảo trợ xh, giáo dục chuyên biệt và giáo dục nghề nghiệp

Đ/c Nga PCT TT;
P. QLĐT

13:30

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Xuân CT
Các PCT

14:00

Sở KHĐT làm việc với Cty TNHH chế tạo máy nông nghiệp MAG - Huy Hoàng về việc đầu tư nhà máy tại thành phố Thanh Hóa

Đ/c Khanh TP TCKH

T. Tư
20/11

7:30

Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân theo lịch

Đ/c Tú PCT

8:00

Chủ tịch làm việc với các xã, phường sáp nhập

Đ/c Xuân CT

8:00

PCT TT Nguyễn Đức Quyền tổ chức Hội nghị giao ban sản xuất vụ Đông 2019 - 2020

Đ/c Giang
P. KT

14:00

Họp BCH Công đoàn cơ quan UBND TP lần thứ I

CĐ CQ UBND TP

T. Năm
21/11

8:00

Đ/c Lê Văn Tú PCT UBND TP tiếp dân

Đ/c Tú PCT

8:00

HĐND TP giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019

Đ/c Thành PCT HĐND

8:00

Sở Công thương tổ chức họp xem xét bàn giao 11 công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn TPTH cho công ty điện lực TH

Đ/c Nga PCT TT;
P. TCKH, Kinh tế

13:30

Dự Hội nghị tham gia góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức

Đ/c Thanh PTP VHTT

13:30

Họp Hội đồng nâng lương khối giáo dục

Đ/c Nga PCT TT

14:00

HĐND TP giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019

Đ/c Bảy PCT HĐND

T. Sáu
22/11

7:30

Sở LĐ-TB-XH tổ chức Hội thảo giải pháp thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo theo hướng đóng góp vốn đối ứng, thu hồi và luân chuyển vốn

P. LĐ-TB-XH

7:30

Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của UB TV Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc UBND TP

Đ/c Xuân CT

8:00

Cục thuể tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị mời các Nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án có sử dụng đất , trúng đấub giá quyền sử dụng đất còn nợ tiền sử dụng đất thực hiện cam kết nộp tiền SDĐ

Đ/c Tú PCT
Đ/c Minh
P. TCKH

8:00

HĐND TP giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019

Đ/c Thành PCT HĐND

13:30

Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố

Đ/c Xuân CT

14:00

HĐND TP giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019

Đ/c Bảy PCT HĐND

15:00

Chủ tịch, các PCT nghe báo cáo công tác GPMBdự án đại lộ Đông Tây và Họp Hội đồng giá đất TP

Đ/c Xuân CT
Các PCT

17:00

Kỷ niệm 05 năm Ngày VIETJET mở đường bay đi và đến Thanh Hóa

Đ/c Giang
P. KT

18:00

Làm việc với đồng chí Bí thư Thành ủy Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đ/c Xuân CT

19:30

Dự lễ hội văn hóa thể thao du lịch công bố điểm du lịch và quảng bá các sản phẩm tiêu biểu huyện Thạch Thành

P. VHTT

T. Bảy
23/11

8:00

Đồng chí Chủ tịch trao đổi tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại lớp nguồn cán bộ chủ chốt thành phố

Đ/c Xuân CT

8:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị thống nhất thời gian, phương pháp đăng ký nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện đến năm 2030

Đ/c Tú PCT
P. TNMT

14:00

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga PCT TT đi kiểm tra công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia

Đ/c Nga PCT TT

CN
24/11

8:00

Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng tại huyện Lang Chánh

BTV TU, TT HDNĐ, UBND TP

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

Đăng lúc: 22/11/2019 11:13:43 (GMT+7)

Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
18/11

8:00

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng Bàng giá đất giai đoạn trên 2020-2024

Đ/c Tú PCT
P. TNMT

8:30

Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP

Đ/c Xuân CT

8:30

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất các nội dung liên quan đến điểm dung gói thầu kỹ thuật số 6 thuộc dự án: Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Quảng cáo tỉnh

Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Qc tỉnh

9:00

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị về việc hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn của các HTX DV điện năng trên địa bàn TP

Đ/c Khanh TP TCKH;
P. Kinh tế

14:00

Chủ tịch nghe báo cáo tiến độ GPMB một số dự án theo kế hoạch số 31 của tỉnh

Đ/c Xuân CT
các phòng, ban liên quan

15:00

Kỷ niệm 20 năm Chợ Vườn Hoa mới

Đ/c Giang
P. KT

15:30

Đ/c Nga PCT TT làm việc với P. Nội vụ

Đ/c Nga PCT TT

T. Ba 19/11

7:30

Dự Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đ/c Xuân CT

8:00

PCT TT Nguyễn Đức Quyền tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách PT Thủy sản

Đ/c Tú PCT;
P. Kinh tế

8:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị về việc ủy quyền và quy định trách nhiệm cho UBND các huyện thu hồi đất NN ngoài mốc giới GPMB các dự án; bồi thường cây cối, hoa màu trong trường hợp cây hàng năm và cây lâu năm trên đất thu hồi có nguồn gốc từ đất lúa mà nhà nước k có chủ trương chuyển đổi cây trồng

Đ/c Tuấn PTP TNMT

9:00

Hội Cựu giáo chức thành phố tổ chức Tọa đàm nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đ/c Nga PCT TT

13:30

PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền nghe báo cáo , cho ý kiến và phương án quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch tỉnh: Phát triển mạng lưới cơ sở y tế, hạ tầng bảo trợ xh, giáo dục chuyên biệt và giáo dục nghề nghiệp

Đ/c Nga PCT TT;
P. QLĐT

13:30

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Xuân CT
Các PCT

14:00

Sở KHĐT làm việc với Cty TNHH chế tạo máy nông nghiệp MAG - Huy Hoàng về việc đầu tư nhà máy tại thành phố Thanh Hóa

Đ/c Khanh TP TCKH

T. Tư
20/11

7:30

Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân theo lịch

Đ/c Tú PCT

8:00

Chủ tịch làm việc với các xã, phường sáp nhập

Đ/c Xuân CT

8:00

PCT TT Nguyễn Đức Quyền tổ chức Hội nghị giao ban sản xuất vụ Đông 2019 - 2020

Đ/c Giang
P. KT

14:00

Họp BCH Công đoàn cơ quan UBND TP lần thứ I

CĐ CQ UBND TP

T. Năm
21/11

8:00

Đ/c Lê Văn Tú PCT UBND TP tiếp dân

Đ/c Tú PCT

8:00

HĐND TP giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019

Đ/c Thành PCT HĐND

8:00

Sở Công thương tổ chức họp xem xét bàn giao 11 công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn TPTH cho công ty điện lực TH

Đ/c Nga PCT TT;
P. TCKH, Kinh tế

13:30

Dự Hội nghị tham gia góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức

Đ/c Thanh PTP VHTT

13:30

Họp Hội đồng nâng lương khối giáo dục

Đ/c Nga PCT TT

14:00

HĐND TP giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019

Đ/c Bảy PCT HĐND

T. Sáu
22/11

7:30

Sở LĐ-TB-XH tổ chức Hội thảo giải pháp thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo theo hướng đóng góp vốn đối ứng, thu hồi và luân chuyển vốn

P. LĐ-TB-XH

7:30

Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của UB TV Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc UBND TP

Đ/c Xuân CT

8:00

Cục thuể tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị mời các Nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án có sử dụng đất , trúng đấub giá quyền sử dụng đất còn nợ tiền sử dụng đất thực hiện cam kết nộp tiền SDĐ

Đ/c Tú PCT
Đ/c Minh
P. TCKH

8:00

HĐND TP giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019

Đ/c Thành PCT HĐND

13:30

Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố

Đ/c Xuân CT

14:00

HĐND TP giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019

Đ/c Bảy PCT HĐND

15:00

Chủ tịch, các PCT nghe báo cáo công tác GPMBdự án đại lộ Đông Tây và Họp Hội đồng giá đất TP

Đ/c Xuân CT
Các PCT

17:00

Kỷ niệm 05 năm Ngày VIETJET mở đường bay đi và đến Thanh Hóa

Đ/c Giang
P. KT

18:00

Làm việc với đồng chí Bí thư Thành ủy Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đ/c Xuân CT

19:30

Dự lễ hội văn hóa thể thao du lịch công bố điểm du lịch và quảng bá các sản phẩm tiêu biểu huyện Thạch Thành

P. VHTT

T. Bảy
23/11

8:00

Đồng chí Chủ tịch trao đổi tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại lớp nguồn cán bộ chủ chốt thành phố

Đ/c Xuân CT

8:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị thống nhất thời gian, phương pháp đăng ký nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện đến năm 2030

Đ/c Tú PCT
P. TNMT

14:00

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga PCT TT đi kiểm tra công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia

Đ/c Nga PCT TT

CN
24/11

8:00

Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng tại huyện Lang Chánh

BTV TU, TT HDNĐ, UBND TP