Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020

Ngày 19/05/2020 09:53:23

Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

Địa điểm

T. Hai
18/5

7:00

Hội CCB thành phố tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020

Đ/c Nga PCT TT

Hội trường TTBDCT thành phố

7:30

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đại lộ Đông Tây

Đ/c Triều CT
Đ/c Tú PCT

Thực địa

8:00

Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

Đ/c Khanh PCT

Nhà VH thôn Kiều Tiến, xã Hoằng Đại

14:00

Hội nghị giao ban Chủ tịch, các PCT

Đ/c Triều CT
Các PCT

PH tầng 2, UBND TP

T. Ba 19/5

7:00

Dự lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

BTV
Thành ủy

Khu VH tưởng niệm Bác Hồ

7:30

Dự Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiệnChỉ thị số 05-CT/TW của BCT; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đ/c Xuân BT
Đ/c Triều CT
Trưởng ban Tuyên giáo; CT UB MTTQ TP

Trung tâm Hội nghị 25B

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đ/c Bảy PCT HĐ

Công sở xã Quảng Phú

7:45

BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019

Đ/c Tú PCT

PH tầng 3, UBND tỉnh

14:00

UBND tỉnh tổ chức Hội nghi nghe báo cáo phương án quy hoạch mở rộng chùa Thiên Vương để kết hợp xây dựng Văn phòng làm việc của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và báo cáo khảo cứu địa điểm Chùa Thiên vương

 

PH tầng 2, UBND tỉnh

14:00

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan về điều chỉnh chức năng sử dụng lô đất dịch vụ thương mại thuộc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư, tái định cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa

 

PH tầng 1, Sở Xây dựng

14:30

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan về việc bàn giao tài sản công điều chuyển từ Chi cục QLTT Thanh Hóa sang Bộ Công thương

Đ/c Khanh PCT

Chi cục QLTT Thanh Hóa

15:00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

BTV
Thành ủy

PH BCH, Trung tâm Hội nghị TP

15:30

Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố

Đ/c Triều CT
Các PCT

Trung tâm Hội nghị thành phố

16:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP

Đ/c Triều CT
Các PCT

PH BCH, Trung tâm Hội nghị TP

T. Tư
20/5

8:00

Dự Lễ ra mắt sách ảnh "Nơi chim Hạc cất cánh" của NSNA Trần Đàm

Đ/c Nga PCT TT

Nhà khách Tỉnh ủy

       
       

T. Năm
21/5

7:30

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy
(Cả ngày)

BTV
Thành ủy

PH tầng 3, Thành ủy

8:00

UBND tỉnh tổ chức Hội nghiị làm việc với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có liến quan về báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra số 35/KL-TTCP ngày 30/11/2010 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện một số dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 

PH tầng 2, UBND tỉnh

       
       

T. Sáu
22/5

7:30

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy
(Cả ngày)

BTV
Thành ủy

PH tầng 3, Thành ủy

       
       

T. Bảy
23/5

7:00

VP Điều phối NTM tỉnh tổ chức tham quan thực tế và tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng thôn, bản NTM kiểu mẫu năm 2020

Đ/c Khanh PCT; P. Kinh tế, các đơn vị liên quan

xã Đông Văn, huyện Đông Sơn

       

CN
24/5

       
       

 


Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020

Đăng lúc: 19/05/2020 09:53:23 (GMT+7)

Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

Địa điểm

T. Hai
18/5

7:00

Hội CCB thành phố tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020

Đ/c Nga PCT TT

Hội trường TTBDCT thành phố

7:30

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đại lộ Đông Tây

Đ/c Triều CT
Đ/c Tú PCT

Thực địa

8:00

Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

Đ/c Khanh PCT

Nhà VH thôn Kiều Tiến, xã Hoằng Đại

14:00

Hội nghị giao ban Chủ tịch, các PCT

Đ/c Triều CT
Các PCT

PH tầng 2, UBND TP

T. Ba 19/5

7:00

Dự lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

BTV
Thành ủy

Khu VH tưởng niệm Bác Hồ

7:30

Dự Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiệnChỉ thị số 05-CT/TW của BCT; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đ/c Xuân BT
Đ/c Triều CT
Trưởng ban Tuyên giáo; CT UB MTTQ TP

Trung tâm Hội nghị 25B

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đ/c Bảy PCT HĐ

Công sở xã Quảng Phú

7:45

BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019

Đ/c Tú PCT

PH tầng 3, UBND tỉnh

14:00

UBND tỉnh tổ chức Hội nghi nghe báo cáo phương án quy hoạch mở rộng chùa Thiên Vương để kết hợp xây dựng Văn phòng làm việc của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và báo cáo khảo cứu địa điểm Chùa Thiên vương

 

PH tầng 2, UBND tỉnh

14:00

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan về điều chỉnh chức năng sử dụng lô đất dịch vụ thương mại thuộc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư, tái định cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa

 

PH tầng 1, Sở Xây dựng

14:30

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan về việc bàn giao tài sản công điều chuyển từ Chi cục QLTT Thanh Hóa sang Bộ Công thương

Đ/c Khanh PCT

Chi cục QLTT Thanh Hóa

15:00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

BTV
Thành ủy

PH BCH, Trung tâm Hội nghị TP

15:30

Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố

Đ/c Triều CT
Các PCT

Trung tâm Hội nghị thành phố

16:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP

Đ/c Triều CT
Các PCT

PH BCH, Trung tâm Hội nghị TP

T. Tư
20/5

8:00

Dự Lễ ra mắt sách ảnh "Nơi chim Hạc cất cánh" của NSNA Trần Đàm

Đ/c Nga PCT TT

Nhà khách Tỉnh ủy

       
       

T. Năm
21/5

7:30

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy
(Cả ngày)

BTV
Thành ủy

PH tầng 3, Thành ủy

8:00

UBND tỉnh tổ chức Hội nghiị làm việc với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có liến quan về báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra số 35/KL-TTCP ngày 30/11/2010 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện một số dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 

PH tầng 2, UBND tỉnh

       
       

T. Sáu
22/5

7:30

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy
(Cả ngày)

BTV
Thành ủy

PH tầng 3, Thành ủy

       
       

T. Bảy
23/5

7:00

VP Điều phối NTM tỉnh tổ chức tham quan thực tế và tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng thôn, bản NTM kiểu mẫu năm 2020

Đ/c Khanh PCT; P. Kinh tế, các đơn vị liên quan

xã Đông Văn, huyện Đông Sơn

       

CN
24/5