Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019

Ngày 19/08/2019 16:48:40

Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
19/8

7:30

Dự kỷ niệm 40 năm ngày Truyền thống Trung đoàn RAĐA 295

Đ/c Thành PCT HĐND TP; Ban CHQSTP, Văn phòng

7:30

Dự Hội nghị thẩm định nôi dung trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ", do BTG Tỉnh ủy tổ chức

Đ/c Nga PCT TT

9:30

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch khu đất số 2, Phan Chu Trinh, Trụ sở CA phường, khu đất công viên vườn hoa công cộng

Đ/c Tú PCT
P. QLĐT

14:00

Thường trực làm việc tại cơ quan

 

T. Ba 20/8

7:30

Dự kỷ niệm 25 năm ngày thành lập phường Trường Thi và đón nhận cở thi đua của UBND tỉnh

Đ/c Bảy PCT HĐND TP
P. Nội vụ

8:00

Họp việc thu hồi tuyến kênh Thành Hưng (kênh đất cũ) đi qua các doanh nghiệp và hướng dẫn lập hồ sơ SDĐ thực hiện các dự án tại P. Quảng Thành

Đ/c Tú PCT

8:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra Công an tỉnh

P. Tư pháp

8:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị để rà soát, thống nhất các nội dung dự thảo liên quan đến công tác đầu tư, thanh quyết toán 02 dự án: Xây dựng hạ KCN Tây Bắc Ga Thanh Hóa và Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, TPTH

Đ/c Thọ
PTP TCKH

8:00

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thường trực Thành ủy

     
     

T. Tư
21/8

8:00

UBND tỉnh tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ

Đ/c Nga PCT TT

8:00

Họp về công tác đảm bảo ANTT Tết Trung thu năm 2019


Đ/c Tú PCT

8:00

Sở xây dựng Họp xem xét đề nghị phê duyệt cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị tại phường Đông Thọ, TPTH của Công ty TNHH xây dựng Trường Thọ Thanh Hóa

P. QLĐT

8:00

Thanh tra thành phố làm việc với các phòng, ban liên quan về Khu Công nghiệp Núi Vức, TPTH

Thanh tra TP

14:00

Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối với của các dự án đầu tư công năm 2019 thuộc lĩnh vực giao thông, HTKT, công trình dân dụng…

Đ/c Tú PCT

16:00

Sở TNMT tổ chức bàn giao đất cho Công ty CP Đầu tư xây dựng HUD4

P. TNMT

T. Năm
22/8

8:00

Đ/c Lê Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân theo lịch


Đ/c Tú PCT

8:00

Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối với của các dự án đầu tư công năm 2019 thuộc lĩnh vực VH, GD, Y tế kiểm tra thực địa

Đ/c Nga PCT TT

9:00

Tổ thẩm định họp tại UBND TP

Đ/c Nga PCT TT

14:00

Làm việc với Công ty Viber về MBQH số 73

Đ/c Tú PCT
Đ/c Khanh, TPTCKH

14:30

Khai mạc giải vô định Muay toàn quốc năm 2019

P. VHTT

T. Sáu
23/8

7:30

Dự Chung kết cuộc thi, tổng kết và trao giải cuộc thi "Học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Đ/c Nga PCT TT
P. VHTT

7:30

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân


Đ/c Tú PCT

     

T. Bảy
24/8

8:00

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Như Xuân

 

8:00

Công an thành phố tập huấn công tác PCCC
(Cả ngày)

CA TP

CN
25/8

8:00

Công an thành phố tập huấn công tác PCCC
(Cả ngày)

CATP

8:00

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

14:00

Họp Ban Tổ chức trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ"

Đ/c Nga PCT TT

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019

Đăng lúc: 19/08/2019 16:48:40 (GMT+7)

Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
19/8

7:30

Dự kỷ niệm 40 năm ngày Truyền thống Trung đoàn RAĐA 295

Đ/c Thành PCT HĐND TP; Ban CHQSTP, Văn phòng

7:30

Dự Hội nghị thẩm định nôi dung trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ", do BTG Tỉnh ủy tổ chức

Đ/c Nga PCT TT

9:30

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch khu đất số 2, Phan Chu Trinh, Trụ sở CA phường, khu đất công viên vườn hoa công cộng

Đ/c Tú PCT
P. QLĐT

14:00

Thường trực làm việc tại cơ quan

 

T. Ba 20/8

7:30

Dự kỷ niệm 25 năm ngày thành lập phường Trường Thi và đón nhận cở thi đua của UBND tỉnh

Đ/c Bảy PCT HĐND TP
P. Nội vụ

8:00

Họp việc thu hồi tuyến kênh Thành Hưng (kênh đất cũ) đi qua các doanh nghiệp và hướng dẫn lập hồ sơ SDĐ thực hiện các dự án tại P. Quảng Thành

Đ/c Tú PCT

8:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra Công an tỉnh

P. Tư pháp

8:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị để rà soát, thống nhất các nội dung dự thảo liên quan đến công tác đầu tư, thanh quyết toán 02 dự án: Xây dựng hạ KCN Tây Bắc Ga Thanh Hóa và Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, TPTH

Đ/c Thọ
PTP TCKH

8:00

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thường trực Thành ủy

     
     

T. Tư
21/8

8:00

UBND tỉnh tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ

Đ/c Nga PCT TT

8:00

Họp về công tác đảm bảo ANTT Tết Trung thu năm 2019


Đ/c Tú PCT

8:00

Sở xây dựng Họp xem xét đề nghị phê duyệt cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị tại phường Đông Thọ, TPTH của Công ty TNHH xây dựng Trường Thọ Thanh Hóa

P. QLĐT

8:00

Thanh tra thành phố làm việc với các phòng, ban liên quan về Khu Công nghiệp Núi Vức, TPTH

Thanh tra TP

14:00

Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối với của các dự án đầu tư công năm 2019 thuộc lĩnh vực giao thông, HTKT, công trình dân dụng…

Đ/c Tú PCT

16:00

Sở TNMT tổ chức bàn giao đất cho Công ty CP Đầu tư xây dựng HUD4

P. TNMT

T. Năm
22/8

8:00

Đ/c Lê Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân theo lịch


Đ/c Tú PCT

8:00

Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối với của các dự án đầu tư công năm 2019 thuộc lĩnh vực VH, GD, Y tế kiểm tra thực địa

Đ/c Nga PCT TT

9:00

Tổ thẩm định họp tại UBND TP

Đ/c Nga PCT TT

14:00

Làm việc với Công ty Viber về MBQH số 73

Đ/c Tú PCT
Đ/c Khanh, TPTCKH

14:30

Khai mạc giải vô định Muay toàn quốc năm 2019

P. VHTT

T. Sáu
23/8

7:30

Dự Chung kết cuộc thi, tổng kết và trao giải cuộc thi "Học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Đ/c Nga PCT TT
P. VHTT

7:30

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân


Đ/c Tú PCT

     

T. Bảy
24/8

8:00

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Như Xuân

 

8:00

Công an thành phố tập huấn công tác PCCC
(Cả ngày)

CA TP

CN
25/8

8:00

Công an thành phố tập huấn công tác PCCC
(Cả ngày)

CATP

8:00

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

14:00

Họp Ban Tổ chức trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ"

Đ/c Nga PCT TT