Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020

Ngày 22/06/2020 11:14:47

Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
22/6

7:30

Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP

Đ/c Triều CT
Các PCT

14:00

DK Chủ tịch làm việc với Ban GPMB & TĐC

Đ/c Triều CT
Các P:TNMT, TCKH,Nội vụ

14:30

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức Hội nghị xin ý kiến các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan về đề xuất phương án QH đầu tư xây dựng Cụm văn hóa tâm linh Núi Cánh Tiên thuộc khu DTLS Hàm Rồng tại phường Hàm Rồng, TPTH

Đ/c Nga PCT TT
P. VHTT
Ban Hàm Rồng

T. Ba 23/6

7:30

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân (Cả ngày)

Đ/c Triều CT
Ban Tiếp dân
Thanh tra

7:30

Lễ Công bố nghị quyết số 247/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng và gắn biển tên đường, phố trên địa bàn TPTH

Đ/c Nga PCT TT

14:00

Lễ phát động triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn TPTH

Đ/c Nga PCT TT

14:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị làm việc với đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Công ty Tuấn Minh thuê đất thực hiện dự án đầu tư khai thác chợ Vồm xã Thiệu Khánh

Đ/c Khanh PCT

14:00

DK TT Thành ủy làm việc với BTV Đảng ủy phường Đông Thọ, Chủ tịch HĐ GPMB dự án Khu đô thị ven sông Hạc; Bí thư, Trưởng phố Thành Công

Đ/c Khanh PCT

T. Tư
24/6

7:00

Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2020, phương hướng công tác tuyển quân năm 2021

Đ/c Nga PCT TT

7:30

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND TP
khóa XXI các đơn vị bầu cư: Số 2

Đ/c Bảy PCT HĐND TP

7:30

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND TP
khóa XXI các đơn vị bầu cư: Số 3

Đ/c Nga PCT TT

7:30

DK Hội nghị BTV Thành ủy

Đ/c Triều CT
Các PCT

14:00

Chủ tịch nghe báo cáo tiến độ dự án Tiêu úng Đông Sơn

Đ/c Triều CT
Đ/c Khanh PCT

T. Năm
25/6

7:30

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND TP
khóa XXI các đơn vị bầu cư: Số 6

Đ/c Thành PCT HĐND TP
Đ/c Khanh PCT

7:30

Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy nghe Quy hoạch Cung văn hóa thiếu nhi thành phố

Đ/c Triều CT

9:00

Chủ tịch đi kiểm tra một số dự án trên địa bàn phường Đông Hải

Đ/c Triều CT
Ban 2
Ban GPMB

14:00

DK Thường trực Thành ủy làm việc với UB MTTQ và các đoàn thể TP

 

T. Sáu
26/6

7:30

Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo quy hoạch thành phố Thanh Hóa

Đ/c Triều CT

7:30

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND TP
khóa XXI các đơn vị bầu cư: Số 8

Đ/c Tú PCT

8:00

Phiên Trù bị Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020

Đ/c Triều CT
Các PCT

8:00

HĐND TP giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2020

Đ/c Bảy PCT HĐND TP

14:00

Chủ tịch nghe Ban GPMB & TĐC thành phố báo cáo tình hình tài chính

Đ/c Triều CT
P. TCKH

15:00

Nghe báo cáo tiến độ GPMB dự án Công viên nước Đông Hương (BC danh mục công việc theo CV 2337)

Đ/c Triều CT
Đ/c Khanh PCT
P. TNMT
Ban GPMB

T. Bảy
27/6

7:30

Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Thanh Hóa
giai đoạn 2015 - 2020

Đ/c Triều CT
Các PCT

     

CN
28/6

8:00

Nghe phòng giáo dục và đào tạo báo cáo Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2020

Đ/c Triều CT
Đ/c Nga PCT TT
P. GD-ĐT
P. TCKH

     

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020

Đăng lúc: 22/06/2020 11:14:47 (GMT+7)

Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
22/6

7:30

Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP

Đ/c Triều CT
Các PCT

14:00

DK Chủ tịch làm việc với Ban GPMB & TĐC

Đ/c Triều CT
Các P:TNMT, TCKH,Nội vụ

14:30

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức Hội nghị xin ý kiến các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan về đề xuất phương án QH đầu tư xây dựng Cụm văn hóa tâm linh Núi Cánh Tiên thuộc khu DTLS Hàm Rồng tại phường Hàm Rồng, TPTH

Đ/c Nga PCT TT
P. VHTT
Ban Hàm Rồng

T. Ba 23/6

7:30

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân (Cả ngày)

Đ/c Triều CT
Ban Tiếp dân
Thanh tra

7:30

Lễ Công bố nghị quyết số 247/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng và gắn biển tên đường, phố trên địa bàn TPTH

Đ/c Nga PCT TT

14:00

Lễ phát động triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn TPTH

Đ/c Nga PCT TT

14:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị làm việc với đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Công ty Tuấn Minh thuê đất thực hiện dự án đầu tư khai thác chợ Vồm xã Thiệu Khánh

Đ/c Khanh PCT

14:00

DK TT Thành ủy làm việc với BTV Đảng ủy phường Đông Thọ, Chủ tịch HĐ GPMB dự án Khu đô thị ven sông Hạc; Bí thư, Trưởng phố Thành Công

Đ/c Khanh PCT

T. Tư
24/6

7:00

Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2020, phương hướng công tác tuyển quân năm 2021

Đ/c Nga PCT TT

7:30

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND TP
khóa XXI các đơn vị bầu cư: Số 2

Đ/c Bảy PCT HĐND TP

7:30

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND TP
khóa XXI các đơn vị bầu cư: Số 3

Đ/c Nga PCT TT

7:30

DK Hội nghị BTV Thành ủy

Đ/c Triều CT
Các PCT

14:00

Chủ tịch nghe báo cáo tiến độ dự án Tiêu úng Đông Sơn

Đ/c Triều CT
Đ/c Khanh PCT

T. Năm
25/6

7:30

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND TP
khóa XXI các đơn vị bầu cư: Số 6

Đ/c Thành PCT HĐND TP
Đ/c Khanh PCT

7:30

Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy nghe Quy hoạch Cung văn hóa thiếu nhi thành phố

Đ/c Triều CT

9:00

Chủ tịch đi kiểm tra một số dự án trên địa bàn phường Đông Hải

Đ/c Triều CT
Ban 2
Ban GPMB

14:00

DK Thường trực Thành ủy làm việc với UB MTTQ và các đoàn thể TP

 

T. Sáu
26/6

7:30

Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo quy hoạch thành phố Thanh Hóa

Đ/c Triều CT

7:30

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND TP
khóa XXI các đơn vị bầu cư: Số 8

Đ/c Tú PCT

8:00

Phiên Trù bị Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020

Đ/c Triều CT
Các PCT

8:00

HĐND TP giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2020

Đ/c Bảy PCT HĐND TP

14:00

Chủ tịch nghe Ban GPMB & TĐC thành phố báo cáo tình hình tài chính

Đ/c Triều CT
P. TCKH

15:00

Nghe báo cáo tiến độ GPMB dự án Công viên nước Đông Hương (BC danh mục công việc theo CV 2337)

Đ/c Triều CT
Đ/c Khanh PCT
P. TNMT
Ban GPMB

T. Bảy
27/6

7:30

Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Thanh Hóa
giai đoạn 2015 - 2020

Đ/c Triều CT
Các PCT

     

CN
28/6

8:00

Nghe phòng giáo dục và đào tạo báo cáo Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2020

Đ/c Triều CT
Đ/c Nga PCT TT
P. GD-ĐT
P. TCKH