Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019

Ngày 25/12/2019 09:36:26

Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019

 
Thứ ngàyGiờNội dungChủ trì,
tham gia
Địa điểm
T. Hai
23/12
8:00Sở TNMT tổ chức Hội nghị xem xét đề nghị của UBND thành phố về giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường GT từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu KT Nghi Sơn, TPTHĐ/c Tú PCT;
Ban GPMB, Ban 2
PH tầng 3, Sở TNMT
14:00Họp Ban Chấp hành Hội LHPN thành phốĐ/c Nga PCT TT; LĐ P. Nội vụTầng 6, Cq Thành ủy cũ
14:30Sở TNMT tổ chức Hội nghị về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Ngọc Mười giao cho Cty TNHH DVTM Trường Vinh thuê đất…tại phường Phú SơnLĐ P. TNMTCty TNHH DVTM Trường Vinh
    
T. Ba 24/12
8:00Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020Đ/c Nga PCT TT;
P. Tư pháp
PH trực tuyến tầng 2, UBND tỉnh
8:00Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tổ chức nghe, cho ý kiến dự thảo lần 1 Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045Đ/c Xuân CT P. QLĐT;
BAN 1;
BAN 2
PH tầng 3, UBND tỉnh
8:00Thanh tra tỉnh công bố Quyết định kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án KĐT ven sông Hạc thuộc trách nhiệm của tỉnh đối với dự án Tiêu úng Đông Sơn đoạn qua TPTHĐ/c Tú PCT
Đ/c Thọ PTP TCKH; Đ/c Hưng Ban 2
PH tầng 2, UBND TP
13:30Họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnhĐ/c Tú PCT
Đ/c Minh
P. TCKH
PH tầng 2, UBND TP
19:20Đại diện TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dự chúc mừng Noel tại Nhà thờ chính tòaĐ/c Xuân CT
Đ/c Nga CPT TT; CT UB MTTQ; đại diện TT HĐND; P. Nội vụ
Nhà thờ chính tòa
T. Tư
25/12
SángChi Hội Thanh Hóa - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tổ chức kỷ niệm Chúa giáng sinhĐ/c Nga CPT TT; CT UB MTTQ; Đ/c Bảy PCT HĐND; P. Nội vụ46 Lê Bá Giác, P Đông Vệ
8:00Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp Doanh nghiệp định kỳ tháng 12 năm 2019Đ/c Tú PCT
Đ/c Thọ P. TCKH
PH tầng 3, UBND tỉnh
8:00Họp Ban Thường vụ Thành ủy (cả ngày)TT Thành ủy; Chủ tịch, các PCT UBNDPH tầng 2, UBND TP
13:30Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thông tin và truyền thông
năm 2020
Đ/c Nga PCT TT; P. VHTT; Đài TT-TH TPHội trường thư viện tỉnh Thanh Hóa
    
T. Năm
26/12
7:30Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dânĐ/c Xuân CTTrụ sở tiếp công dân tỉnh
8:00DK Đàm phán hợp đồng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu xen cư số 03+ 04 Phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TPTHĐ/c Tú PCTPH tầng 4, UBND TP
14:00DK Họp GPMB dự án Khu đô thị Núi LongĐ/c Tú PCTTrung tâm quỹ đất tỉnh
14:00Hội nghị xác nhận thương binh người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờĐ/c Nga PCT TTPH tầng 4, UBND TP
T. Sáu
27/12
7:30Tổng kết công tác đối ngoại năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020Đ/c Nga PCT TT;
P. Nội vụ
Hội trường C, TT Hội nghị 25B
7:30Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2019,
triển khai nhiệm vụ năm 2020
Đ/c Tú PCT
P. Nội vụ
Hội trường C, TT Hội nghị 25B
14:00Tổng duyệt Chương trình Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TPTH hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019LĐ TPTrung tâm Hội nghị TPTH
T. Bảy
28/12
8:00Tổ giúp việc Tiểu ban Nội dung báo cáo dự thảo Báo cáo chính trị ĐHĐB Đảng bộ TP lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025Đ/c Xuân CTPH tầng 2, UBND TP
    
CN
29/12
9:00Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TPTH hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019LĐ TPTrung tâm Hội nghị TPTH

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019

Đăng lúc: 25/12/2019 09:36:26 (GMT+7)

Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019

 
Thứ ngàyGiờNội dungChủ trì,
tham gia
Địa điểm
T. Hai
23/12
8:00Sở TNMT tổ chức Hội nghị xem xét đề nghị của UBND thành phố về giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường GT từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu KT Nghi Sơn, TPTHĐ/c Tú PCT;
Ban GPMB, Ban 2
PH tầng 3, Sở TNMT
14:00Họp Ban Chấp hành Hội LHPN thành phốĐ/c Nga PCT TT; LĐ P. Nội vụTầng 6, Cq Thành ủy cũ
14:30Sở TNMT tổ chức Hội nghị về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Ngọc Mười giao cho Cty TNHH DVTM Trường Vinh thuê đất…tại phường Phú SơnLĐ P. TNMTCty TNHH DVTM Trường Vinh
    
T. Ba 24/12
8:00Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020Đ/c Nga PCT TT;
P. Tư pháp
PH trực tuyến tầng 2, UBND tỉnh
8:00Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tổ chức nghe, cho ý kiến dự thảo lần 1 Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045Đ/c Xuân CT P. QLĐT;
BAN 1;
BAN 2
PH tầng 3, UBND tỉnh
8:00Thanh tra tỉnh công bố Quyết định kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án KĐT ven sông Hạc thuộc trách nhiệm của tỉnh đối với dự án Tiêu úng Đông Sơn đoạn qua TPTHĐ/c Tú PCT
Đ/c Thọ PTP TCKH; Đ/c Hưng Ban 2
PH tầng 2, UBND TP
13:30Họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnhĐ/c Tú PCT
Đ/c Minh
P. TCKH
PH tầng 2, UBND TP
19:20Đại diện TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dự chúc mừng Noel tại Nhà thờ chính tòaĐ/c Xuân CT
Đ/c Nga CPT TT; CT UB MTTQ; đại diện TT HĐND; P. Nội vụ
Nhà thờ chính tòa
T. Tư
25/12
SángChi Hội Thanh Hóa - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tổ chức kỷ niệm Chúa giáng sinhĐ/c Nga CPT TT; CT UB MTTQ; Đ/c Bảy PCT HĐND; P. Nội vụ46 Lê Bá Giác, P Đông Vệ
8:00Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp Doanh nghiệp định kỳ tháng 12 năm 2019Đ/c Tú PCT
Đ/c Thọ P. TCKH
PH tầng 3, UBND tỉnh
8:00Họp Ban Thường vụ Thành ủy (cả ngày)TT Thành ủy; Chủ tịch, các PCT UBNDPH tầng 2, UBND TP
13:30Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thông tin và truyền thông
năm 2020
Đ/c Nga PCT TT; P. VHTT; Đài TT-TH TPHội trường thư viện tỉnh Thanh Hóa
    
T. Năm
26/12
7:30Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dânĐ/c Xuân CTTrụ sở tiếp công dân tỉnh
8:00DK Đàm phán hợp đồng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu xen cư số 03+ 04 Phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TPTHĐ/c Tú PCTPH tầng 4, UBND TP
14:00DK Họp GPMB dự án Khu đô thị Núi LongĐ/c Tú PCTTrung tâm quỹ đất tỉnh
14:00Hội nghị xác nhận thương binh người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờĐ/c Nga PCT TTPH tầng 4, UBND TP
T. Sáu
27/12
7:30Tổng kết công tác đối ngoại năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020Đ/c Nga PCT TT;
P. Nội vụ
Hội trường C, TT Hội nghị 25B
7:30Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2019,
triển khai nhiệm vụ năm 2020
Đ/c Tú PCT
P. Nội vụ
Hội trường C, TT Hội nghị 25B
14:00Tổng duyệt Chương trình Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TPTH hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019LĐ TPTrung tâm Hội nghị TPTH
T. Bảy
28/12
8:00Tổ giúp việc Tiểu ban Nội dung báo cáo dự thảo Báo cáo chính trị ĐHĐB Đảng bộ TP lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025Đ/c Xuân CTPH tầng 2, UBND TP
    
CN
29/12
9:00Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TPTH hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019LĐ TPTrung tâm Hội nghị TPTH