Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020

Ngày 24/02/2020 10:01:45

Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
24/02

8:00

Lãnh đạo thành phố chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02

TT Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ TP

8:00

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan về chuẩn bị nội dung học tập kinh nghiệm về đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội

Đ/c Tú PCT
LĐ P. QLĐT

8:00

Sở TNMT tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan về tham mưu hỗ trợ cho một số tổ chức ký hợp đồng kinh tế vớiCông ty CP vật liệu và xây dựng Thanh Hóa bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật

Đ/c Khanh PCT;
LĐ P. TNMT; TT PTQĐ

9:30

Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND TP; LĐ P. QLĐT;Ban 2

13:30

Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP

Đ/c Xuân CT
Các PCT

13:30

Họp Hội đồng xác định giá đất tỉnh

Đ/c Tú PCT
Đ/c Minh P. TCKH

T. Ba 25/02

8:00

Hội nghị giao ban công tác thu ngân sách nhà nước, thành lập doanh nhiệp, thành lập HTX, cấp phép kinh doanh trên địa bàn thành phố đến tháng 2/2020

Đ/c Xuân CT

8:00

Hội nghị tập huấn và thông qua bài giảng giáo án chính trị cho chính trị viên, chính trị viên phó xã phường và các đội tự vệ

Lãnh đạo TP

8:00

Tổ chỉ đạo Đại hội số 3 duyệt báo cáo

Đ/c Nga PCT TT

14:00

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị về xem xét phương án quy hoạch chi tiết khu đất dự kiến xây dựng khu trung tâm thể thao và nhà văn hóa thiếu nhi TP

Đ/c Tú PCT
LĐ P. QLĐT; Ban 2

14:00

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, PCT Thường trực UBND TP họp các tổ giúp Tiểu ban Nội dung đánh giá các Chương trình trọng tâm (Tổ 1 và 4)

Đ/c Nga PCT TT

T. Tư
26/02

8:00

Họp Hội đồng xét kỷ luật GPMB dự án Khu dịch vụ thường mại Thủy Hợi, phường Quảng Thành

Đ/c Nga PCT TT; Đ/c Tú PCT

8:30

Sở Công thương tổ chức Hội nghị giải quyết các vướng mắc trong công tác tiếp nhận, bàn giao công trình điện khu đô thị bình minh, P. Đông Hương

Đ/c Khanh PCT; LĐ P. Kinh tế

     
     

T. Năm
27/02

8:00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (Cả ngày)

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND TP

     
     
     

T. Sáu
28/02

8:00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (1/2 ngày)

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND TP

     

14:00

Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án Khu đô thi xanh - Khu Nam trung tâm TP

Đ/c Nga PCT TT

     

T. Bảy
29/02

8:00

Dự kiến Hội nghị xin ý kiến các sở, ban, ngành cấp tỉnh về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND TP

     

CN
01/03

8:00

Dự kiến Hội nghị xin ý kiến lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan cấp tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND TP

     

 

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020

Đăng lúc: 24/02/2020 10:01:45 (GMT+7)

Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
24/02

8:00

Lãnh đạo thành phố chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02

TT Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ TP

8:00

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan về chuẩn bị nội dung học tập kinh nghiệm về đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội

Đ/c Tú PCT
LĐ P. QLĐT

8:00

Sở TNMT tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan về tham mưu hỗ trợ cho một số tổ chức ký hợp đồng kinh tế vớiCông ty CP vật liệu và xây dựng Thanh Hóa bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật

Đ/c Khanh PCT;
LĐ P. TNMT; TT PTQĐ

9:30

Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND TP; LĐ P. QLĐT;Ban 2

13:30

Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP

Đ/c Xuân CT
Các PCT

13:30

Họp Hội đồng xác định giá đất tỉnh

Đ/c Tú PCT
Đ/c Minh P. TCKH

T. Ba 25/02

8:00

Hội nghị giao ban công tác thu ngân sách nhà nước, thành lập doanh nhiệp, thành lập HTX, cấp phép kinh doanh trên địa bàn thành phố đến tháng 2/2020

Đ/c Xuân CT

8:00

Hội nghị tập huấn và thông qua bài giảng giáo án chính trị cho chính trị viên, chính trị viên phó xã phường và các đội tự vệ

Lãnh đạo TP

8:00

Tổ chỉ đạo Đại hội số 3 duyệt báo cáo

Đ/c Nga PCT TT

14:00

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị về xem xét phương án quy hoạch chi tiết khu đất dự kiến xây dựng khu trung tâm thể thao và nhà văn hóa thiếu nhi TP

Đ/c Tú PCT
LĐ P. QLĐT; Ban 2

14:00

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, PCT Thường trực UBND TP họp các tổ giúp Tiểu ban Nội dung đánh giá các Chương trình trọng tâm (Tổ 1 và 4)

Đ/c Nga PCT TT

T. Tư
26/02

8:00

Họp Hội đồng xét kỷ luật GPMB dự án Khu dịch vụ thường mại Thủy Hợi, phường Quảng Thành

Đ/c Nga PCT TT; Đ/c Tú PCT

8:30

Sở Công thương tổ chức Hội nghị giải quyết các vướng mắc trong công tác tiếp nhận, bàn giao công trình điện khu đô thị bình minh, P. Đông Hương

Đ/c Khanh PCT; LĐ P. Kinh tế

     
     

T. Năm
27/02

8:00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (Cả ngày)

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND TP

     
     
     

T. Sáu
28/02

8:00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (1/2 ngày)

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND TP

     

14:00

Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án Khu đô thi xanh - Khu Nam trung tâm TP

Đ/c Nga PCT TT

     

T. Bảy
29/02

8:00

Dự kiến Hội nghị xin ý kiến các sở, ban, ngành cấp tỉnh về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND TP

     

CN
01/03

8:00

Dự kiến Hội nghị xin ý kiến lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan cấp tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Xuân BTTU, CTUBND TP