Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020

Ngày 25/05/2020 10:27:08

Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

Địa điểm

T. Hai
25/5

7:00

Hội nghị tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến TPTH gđ 2020 - 2025

Đ/c Nga PCT

Trung tâm BDCT TP

13:30

Hội nghị tuyên dường điển hình tiên tiến do UB MTTQ phát động gđ 2015 - 2020

Đ/c Nga PCT

Trung tâm BDCT TP

T. Ba 26/5

7:30
cả ngày

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đ/c Triều CT
Các PCT

Trung tâm Hội nghị TP

14:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ cơ sở pháp lý của đề xuất hỗ trợ khác cho 06 tổ chức, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án HTKT 2 bên đường QL1A đoạn từ Hoàng Long đến Tượng đài TNXP

Đ/c Khanh PCT; Trung tâm PTQĐ

PH tầng 3, Sở TNMT

16:00

Họp Hội đồng thẩm định sản phẩm OCOP thành phố Thanh Hóa

Đ/c Khanh PCT

PH tầng 4, UBND TP

T. Tư
27/5

7:00

Hội nghị tuyên dường điển hình tiên tiến gđ 2015 - 2020 và tổng kết phong trào nông dân thi đua,sản xuất giỏi

Đ/c Khanh PCT

Trung tâm BDCT TP

7:30

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đ/c Khanh PCT

Trung tâm Hội nghị TP

8:00

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Công ty Sông Mã về bù trừ chênh lệch đối với suất vốn đầu tư hạ tầng theo quy định của Bộ xây dựng và chi phí thực tế khi thực hiện khu TĐC KĐT Núi Long

Đ/c Tú PCT
P. QLĐT

PH tầng 1, Sở Xây dựng

14:00

Họp Hội đồng thẩm đdịnh đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Nhà ở công nhân Khu CN và ĐT Hoàng Long, phường Tào Xuyên, TPTH

Đ/c Khanh PCT
P. TNMT

Hội trường tầng 6, Sở TNMT

14:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị giải quyết các đề nghị về việc bố trí tái đinh cư cho các hộ bị ảnh hưởng dự án Đại lộ Đông Tây


Đ/c Tú PCT

PH tầng 1, Sở TNMT

16:00

Gặp mặt cán bộ chủ chốt các phường, xã không tái cư nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT
Các PCT

PH 2, UBND TP

T. Năm
28/5

7:30

Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào vì ANTQ

Đ/c Triều CT

Trung tâm Hội nghị TP

8:00

Đoàn liên ngành rà soát giá trị quyền SDĐ dự á: Khu nhà ở dự trữ phát triển khu đô thị mới Đông Sơn

Đ/c Khanh PCT
Đ/c Minh PTP TCKH

Khu đất thực hiện dự án tại P. An Hưng

8:00

Đ/c Lê Văn Tú PCT tiếp dân

Đ/c Tú PCT

Trụ sở tiếp dân TP

14:00

Đoàn liên ngành rà soát giá trị quyền SDĐ dự án: Khu dân cư Trường ĐH Hồng Đức

Đ/c Khanh PCT
Đ/c Minh PTP TCKH

Khu đất thực hiện dự án tại P. Đông vệ

14:00

DK Hội nghị thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố


Đ/c Tú PCT

PH tầng 4, UBND TP

17:00

BTV Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh

BTV
Thành ủy

PH tầng 1, Thành ủy

T. Sáu
29/5

8:00

DK Họp Đảng ủy cơ quan UBND TP

 

PH tầng 2, UBND TP

8:00

Đoàn liên ngành rà soát giá trị quyền SDĐ dự án: Khu đô thị Đông Hải

Đ/c Khanh PCT
Đ/c Minh PTP TCKH

Khu đất thực hiện dự án tại P. Đông Hải

14:00

Đoàn liên ngành rà soát giá trị quyền SDĐ dự án: Khu đô thị Nam Xanh - Khu Nam trung tâm TP

Đ/c Khanh PCT
Đ/c Minh PTP TCKH

Khu đất thực hiện dự án tại P. Đông Vệ và Lam Sơn

14:00

DK giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Triều CT

PH tầng 1, UBND TP

14:30

DK Hội nghị Ban Chỉ đạo xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ trên địa bàn thành phố

Đ/c Nga PCT TT

PH tầng 4, UBND TP

16:30

Đoàn liên ngành rà soát giá trị quyền SDĐ dự án: Khu dân cư Quảng Phú

Đ/c Khanh PCT
Đ/c Minh PTP TCKH

Khu đất thực hiện dự án tại xã Quảng Phú

T. Bảy
30/5

       

15:00

Duyệt các nội dung liên quan đến công tác phục vụ Đại hội đại biểu TPTH lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

PH tầng 1, Thành ủy

CN
31/5

       
       

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020

Đăng lúc: 25/05/2020 10:27:08 (GMT+7)

Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

Địa điểm

T. Hai
25/5

7:00

Hội nghị tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến TPTH gđ 2020 - 2025

Đ/c Nga PCT

Trung tâm BDCT TP

13:30

Hội nghị tuyên dường điển hình tiên tiến do UB MTTQ phát động gđ 2015 - 2020

Đ/c Nga PCT

Trung tâm BDCT TP

T. Ba 26/5

7:30
cả ngày

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đ/c Triều CT
Các PCT

Trung tâm Hội nghị TP

14:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ cơ sở pháp lý của đề xuất hỗ trợ khác cho 06 tổ chức, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án HTKT 2 bên đường QL1A đoạn từ Hoàng Long đến Tượng đài TNXP

Đ/c Khanh PCT; Trung tâm PTQĐ

PH tầng 3, Sở TNMT

16:00

Họp Hội đồng thẩm định sản phẩm OCOP thành phố Thanh Hóa

Đ/c Khanh PCT

PH tầng 4, UBND TP

T. Tư
27/5

7:00

Hội nghị tuyên dường điển hình tiên tiến gđ 2015 - 2020 và tổng kết phong trào nông dân thi đua,sản xuất giỏi

Đ/c Khanh PCT

Trung tâm BDCT TP

7:30

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đ/c Khanh PCT

Trung tâm Hội nghị TP

8:00

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Công ty Sông Mã về bù trừ chênh lệch đối với suất vốn đầu tư hạ tầng theo quy định của Bộ xây dựng và chi phí thực tế khi thực hiện khu TĐC KĐT Núi Long

Đ/c Tú PCT
P. QLĐT

PH tầng 1, Sở Xây dựng

14:00

Họp Hội đồng thẩm đdịnh đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Nhà ở công nhân Khu CN và ĐT Hoàng Long, phường Tào Xuyên, TPTH

Đ/c Khanh PCT
P. TNMT

Hội trường tầng 6, Sở TNMT

14:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị giải quyết các đề nghị về việc bố trí tái đinh cư cho các hộ bị ảnh hưởng dự án Đại lộ Đông Tây


Đ/c Tú PCT

PH tầng 1, Sở TNMT

16:00

Gặp mặt cán bộ chủ chốt các phường, xã không tái cư nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT
Các PCT

PH 2, UBND TP

T. Năm
28/5

7:30

Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào vì ANTQ

Đ/c Triều CT

Trung tâm Hội nghị TP

8:00

Đoàn liên ngành rà soát giá trị quyền SDĐ dự á: Khu nhà ở dự trữ phát triển khu đô thị mới Đông Sơn

Đ/c Khanh PCT
Đ/c Minh PTP TCKH

Khu đất thực hiện dự án tại P. An Hưng

8:00

Đ/c Lê Văn Tú PCT tiếp dân

Đ/c Tú PCT

Trụ sở tiếp dân TP

14:00

Đoàn liên ngành rà soát giá trị quyền SDĐ dự án: Khu dân cư Trường ĐH Hồng Đức

Đ/c Khanh PCT
Đ/c Minh PTP TCKH

Khu đất thực hiện dự án tại P. Đông vệ

14:00

DK Hội nghị thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố


Đ/c Tú PCT

PH tầng 4, UBND TP

17:00

BTV Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh

BTV
Thành ủy

PH tầng 1, Thành ủy

T. Sáu
29/5

8:00

DK Họp Đảng ủy cơ quan UBND TP

 

PH tầng 2, UBND TP

8:00

Đoàn liên ngành rà soát giá trị quyền SDĐ dự án: Khu đô thị Đông Hải

Đ/c Khanh PCT
Đ/c Minh PTP TCKH

Khu đất thực hiện dự án tại P. Đông Hải

14:00

Đoàn liên ngành rà soát giá trị quyền SDĐ dự án: Khu đô thị Nam Xanh - Khu Nam trung tâm TP

Đ/c Khanh PCT
Đ/c Minh PTP TCKH

Khu đất thực hiện dự án tại P. Đông Vệ và Lam Sơn

14:00

DK giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Triều CT

PH tầng 1, UBND TP

14:30

DK Hội nghị Ban Chỉ đạo xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ trên địa bàn thành phố

Đ/c Nga PCT TT

PH tầng 4, UBND TP

16:30

Đoàn liên ngành rà soát giá trị quyền SDĐ dự án: Khu dân cư Quảng Phú

Đ/c Khanh PCT
Đ/c Minh PTP TCKH

Khu đất thực hiện dự án tại xã Quảng Phú

T. Bảy
30/5

       

15:00

Duyệt các nội dung liên quan đến công tác phục vụ Đại hội đại biểu TPTH lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

PH tầng 1, Thành ủy

CN
31/5