Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019

Ngày 27/05/2019 08:03:00

Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019

T. Hai 27/5

7:00   Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, PCT TT UBND tỉnh đi kiểm tra công tác khắc phục các dự án đê điều trên địa bàn TPTH

8:00   Hội nghị công bố quyết định Thanh tra, thông báo kế hoạch tiến hành thanh tra và trao đổi một số nội dung liên quan đến việc triển khai cuộc thanh tra của Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ

8:00   Giao ban Ban chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố

14:00 Đ/c Nga PCT TT họp với các đơn vị liên quan về tổ chúc chương trình tết thiếu nhi ngày 01/6/2019

T. Ba 28/5 

7:15   Dự lễ phát động ngày vi chất dinh dưỡng toàn quốc năm 2019

7:30   Họp với Ban Nội chính Tỉnh ủy về Đô thị ven sông Hạc

7:30   Sở TNMT tổ chức Hội nghị xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND tỉnh về cơ chế hỗ trợ và quy định mức giá  tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn

8:00   Hội nghị trực tuyến về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

8:00   Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị để xem xét trình tự thủ tục giao đất và thực hiện dự án Trung tâm thương mại Nguyễn Kim TH

13:30 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

14:00 Họp về việc kiểm tra, rà soát tính pháp lý của hồ sơ có liên quan và Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng số 236/HĐ-HĐGD-HUD ngày 19/11/2019

15:30 Họp Ban Chỉ đạo thi Quốc gia và tuyển sinh đầu cấp

T. Tư 29/5 

7:30   Hội nghị tổng  kết 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

7:30   Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và ngày thế giới không thuốc lá

7:30   Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

8:00   UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) năm 2018 và bàn giải pháp nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2019

8:00   Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

8:00   Hòa giải về việc khiếu kiện hành chinh  ông Nguyễn Văn Long khởi kiện Chủ tịch UBND thành phố

14:00 DK Họp Ban Chỉ đạo hiến máu nhân đạo thành phố

15:00 Thanh tra tỉnh tổ chức buổi công bố quyết định thẩm tra, xác minh khiếu nại của ông Hoàng Đình Khâm và kế hoạch làm việc với các phòng, ban, đơn vị liên quan

T. Năm 30/5

8:00   Đ/c Lê Anh Xuân Chủ tịch UBND TP tiếp công dân theo lịch (cả ngày)

8:00   Họp Hội đồng xử lý kỷ luật đối với cá nhân có sai phạm theo kết luận Thanh tra thành phố tại Trường Mầm non Quảng Thắng

8:00   Họp GPMB dự án Hồ Toàn Thành

14:00 Họp về nội dung bàn giao các di tích trong Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng

14:00 HĐND thành phố giám sát về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTĐT và BVMT

T. Sáu 31/5         

7:30   Tham dự Hội nghị hợp tác phát triển du lịch ba tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình - Thanh Hóa

7:30   HN Tập huấn Quyết định số 09 của UBND tỉnh về kiểu mẫu; triển khai công tác thi đua khen thưởng.

7:30   UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới

9:00   DK Hội nghị gặp mặt các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường Điện Biên về xây dựng phường kiểu mẫu

14:00 Thẩm định Nông thôn mới các xã Quảng Cát, Hoằng Quang

20:00 Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em; ngày hội tuổi thơ 01/6/2019

T. Bảy 01/6         

8:00   Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

14:00 Chủ tịch làm việc với xã Hoằng Đại về công tác XD xã Nông thôn mới nâng cao và thực hiện TBKL của Chủ tịch

Chủ nhật 02/6    

8:00   Chủ tịch làm việc với P. TCKH, TNMT, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ TP về Kế hoạch đấu giá đất năm 2019

14:00 Chủ tịch làm việc với P. TCKH, Kho Bạc Nhà nước, Chi cục Thuế thành phố về công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2016

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019

Đăng lúc: 27/05/2019 08:03:00 (GMT+7)

Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019

T. Hai 27/5

7:00   Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, PCT TT UBND tỉnh đi kiểm tra công tác khắc phục các dự án đê điều trên địa bàn TPTH

8:00   Hội nghị công bố quyết định Thanh tra, thông báo kế hoạch tiến hành thanh tra và trao đổi một số nội dung liên quan đến việc triển khai cuộc thanh tra của Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ

8:00   Giao ban Ban chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố

14:00 Đ/c Nga PCT TT họp với các đơn vị liên quan về tổ chúc chương trình tết thiếu nhi ngày 01/6/2019

T. Ba 28/5 

7:15   Dự lễ phát động ngày vi chất dinh dưỡng toàn quốc năm 2019

7:30   Họp với Ban Nội chính Tỉnh ủy về Đô thị ven sông Hạc

7:30   Sở TNMT tổ chức Hội nghị xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND tỉnh về cơ chế hỗ trợ và quy định mức giá  tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn

8:00   Hội nghị trực tuyến về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

8:00   Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị để xem xét trình tự thủ tục giao đất và thực hiện dự án Trung tâm thương mại Nguyễn Kim TH

13:30 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

14:00 Họp về việc kiểm tra, rà soát tính pháp lý của hồ sơ có liên quan và Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng số 236/HĐ-HĐGD-HUD ngày 19/11/2019

15:30 Họp Ban Chỉ đạo thi Quốc gia và tuyển sinh đầu cấp

T. Tư 29/5 

7:30   Hội nghị tổng  kết 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

7:30   Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và ngày thế giới không thuốc lá

7:30   Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

8:00   UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) năm 2018 và bàn giải pháp nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2019

8:00   Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

8:00   Hòa giải về việc khiếu kiện hành chinh  ông Nguyễn Văn Long khởi kiện Chủ tịch UBND thành phố

14:00 DK Họp Ban Chỉ đạo hiến máu nhân đạo thành phố

15:00 Thanh tra tỉnh tổ chức buổi công bố quyết định thẩm tra, xác minh khiếu nại của ông Hoàng Đình Khâm và kế hoạch làm việc với các phòng, ban, đơn vị liên quan

T. Năm 30/5

8:00   Đ/c Lê Anh Xuân Chủ tịch UBND TP tiếp công dân theo lịch (cả ngày)

8:00   Họp Hội đồng xử lý kỷ luật đối với cá nhân có sai phạm theo kết luận Thanh tra thành phố tại Trường Mầm non Quảng Thắng

8:00   Họp GPMB dự án Hồ Toàn Thành

14:00 Họp về nội dung bàn giao các di tích trong Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng

14:00 HĐND thành phố giám sát về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTĐT và BVMT

T. Sáu 31/5         

7:30   Tham dự Hội nghị hợp tác phát triển du lịch ba tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình - Thanh Hóa

7:30   HN Tập huấn Quyết định số 09 của UBND tỉnh về kiểu mẫu; triển khai công tác thi đua khen thưởng.

7:30   UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới

9:00   DK Hội nghị gặp mặt các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường Điện Biên về xây dựng phường kiểu mẫu

14:00 Thẩm định Nông thôn mới các xã Quảng Cát, Hoằng Quang

20:00 Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em; ngày hội tuổi thơ 01/6/2019

T. Bảy 01/6         

8:00   Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

14:00 Chủ tịch làm việc với xã Hoằng Đại về công tác XD xã Nông thôn mới nâng cao và thực hiện TBKL của Chủ tịch

Chủ nhật 02/6    

8:00   Chủ tịch làm việc với P. TCKH, TNMT, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ TP về Kế hoạch đấu giá đất năm 2019

14:00 Chủ tịch làm việc với P. TCKH, Kho Bạc Nhà nước, Chi cục Thuế thành phố về công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2016