Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019

Ngày 29/07/2019 08:53:15

Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019

T. Hai 29/7

7:30   Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP

14:00 Chủ tịch, các PCT nghe báo cáo Đề án xây dựng các xã lên phường; Phương án cải tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ; Đề án đặt tên đường phố

T. Ba 30/7 

7:00   Hội nghị phổ biến, giới thiệu các văn bản QPPL về án toàn thực phẩm do VP điều phối ATTP tỉnh tổ chức

7:30   Sở GTVT đi kiểm tra xử lý thông tin phản ánh của Báo Điện tử Thanh Hóa ngày 16/7/2019

7:30   Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

7:30   Chủ tịch đi kiểm tra Khu liên hợp xử lý rác thải rắn sinh hoạt thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn; Khu công nghiệp xã Thiệu Dương -  Công ty Gralimex sản xuất thức ăn gia súc trái quy định tại xã Đông Lĩnh và Khu công nghiệp núi Vức, xã Đông Hưng.

8:30   Họp giải quyết tồn tại vướng mắc trong công tác bố trí tái định cư dự án Nhà hát nhân dân phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

14:00 Chủ tịch làm việc với Công ty CP Kim loại màu Bắc Hà

16:00 Giao  Ban Thường trực Thành ủy

T. Tư 31/7 

7:00   Hội nghị tổng kết, đán giá công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019; triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

7:30   Sở TNMT tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 và công tác kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

8:00   Diễn tập thử chiến đấu phòng thủ phường, xã tại xã Đông Hưng

9:00   Sở TNMT tổ chức Hội nghị Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng công trình đường GT từ QL 1A đến phố Yên Vực và các khu vực xung quanh, lát vỉa hè QL 1A cũ trên địa bàn phường Tào Xuyên, TPTH

9:30   Làm việc với Đoàn công tác Công ty công nghệ Môi trường SAMHO về dự án điện rác tại TH

13:30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

13:30 BCĐ 389 tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hằng giả 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

T. Năm 01/8

8:00   Sở TNMT tổ chức hội nghị công bố QĐ và tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của ông Lương Bá Hạp, phường Hàm Rồng

8:00   Họp Hội đồng GPMB Chùa Tuba (Hưng Phúc)

8:00   Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã tại xã Đông Hưng

14:00 DK Họp cưỡng chế thu hồi đất của 03 hộ thuộc dự án Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Khánh

15:00 Hội nghị xin ý kiến nhân dân về chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới xã Hoằng Long và Hoằng Quang, TPTH

T. Sáu 02/8         

8:00   Diễn tập thử Chiến đấu phòng thủ phường, xã tại phường An Hoạch

13:30 Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 huyện Nga Sơn

T. Bảy 03/8         

8:00   Diễn tập chính thưc chiến đấu phòng thủ phường, xã tại phường An Hoạch

Chủ nhật 04/8    

8:00   Diễn tập thử chiến đấu phòng thủ phường, xã tại xã Đông Tân

8:00   DK Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

 

14:00 DK Chủ tịch nghe báo cáo công tác GPMB : Công viên nước, MBQH 790, đường vành đai Đông Tây

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019

Đăng lúc: 29/07/2019 08:53:15 (GMT+7)

Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019

T. Hai 29/7

7:30   Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP

14:00 Chủ tịch, các PCT nghe báo cáo Đề án xây dựng các xã lên phường; Phương án cải tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ; Đề án đặt tên đường phố

T. Ba 30/7 

7:00   Hội nghị phổ biến, giới thiệu các văn bản QPPL về án toàn thực phẩm do VP điều phối ATTP tỉnh tổ chức

7:30   Sở GTVT đi kiểm tra xử lý thông tin phản ánh của Báo Điện tử Thanh Hóa ngày 16/7/2019

7:30   Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

7:30   Chủ tịch đi kiểm tra Khu liên hợp xử lý rác thải rắn sinh hoạt thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn; Khu công nghiệp xã Thiệu Dương -  Công ty Gralimex sản xuất thức ăn gia súc trái quy định tại xã Đông Lĩnh và Khu công nghiệp núi Vức, xã Đông Hưng.

8:30   Họp giải quyết tồn tại vướng mắc trong công tác bố trí tái định cư dự án Nhà hát nhân dân phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

14:00 Chủ tịch làm việc với Công ty CP Kim loại màu Bắc Hà

16:00 Giao  Ban Thường trực Thành ủy

T. Tư 31/7 

7:00   Hội nghị tổng kết, đán giá công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019; triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

7:30   Sở TNMT tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 và công tác kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

8:00   Diễn tập thử chiến đấu phòng thủ phường, xã tại xã Đông Hưng

9:00   Sở TNMT tổ chức Hội nghị Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng công trình đường GT từ QL 1A đến phố Yên Vực và các khu vực xung quanh, lát vỉa hè QL 1A cũ trên địa bàn phường Tào Xuyên, TPTH

9:30   Làm việc với Đoàn công tác Công ty công nghệ Môi trường SAMHO về dự án điện rác tại TH

13:30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

13:30 BCĐ 389 tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hằng giả 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

T. Năm 01/8

8:00   Sở TNMT tổ chức hội nghị công bố QĐ và tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của ông Lương Bá Hạp, phường Hàm Rồng

8:00   Họp Hội đồng GPMB Chùa Tuba (Hưng Phúc)

8:00   Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã tại xã Đông Hưng

14:00 DK Họp cưỡng chế thu hồi đất của 03 hộ thuộc dự án Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Khánh

15:00 Hội nghị xin ý kiến nhân dân về chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới xã Hoằng Long và Hoằng Quang, TPTH

T. Sáu 02/8         

8:00   Diễn tập thử Chiến đấu phòng thủ phường, xã tại phường An Hoạch

13:30 Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 huyện Nga Sơn

T. Bảy 03/8         

8:00   Diễn tập chính thưc chiến đấu phòng thủ phường, xã tại phường An Hoạch

Chủ nhật 04/8    

8:00   Diễn tập thử chiến đấu phòng thủ phường, xã tại xã Đông Tân

8:00   DK Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

 

14:00 DK Chủ tịch nghe báo cáo công tác GPMB : Công viên nước, MBQH 790, đường vành đai Đông Tây