Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019

Ngày 30/09/2019 08:52:33

Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
30/9

7:30

Làm việc với Thanh tra tỉnh về triển khai Kết luận thanh tra quản lý, sử dụng đất tại rừng đặc dụng Hàm Rồng, TPTH

Đ/c Xuân CT; Các đ/c PCT

8:00

Hội nghị trực tuyến công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập các Chi cục thuế khu vực

Đ/c Khanh TP TCKH

8:30

Hội nghị giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Đ/c Xuân CT

14:00

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì nghe báo cáo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KV Hồ Thành

LĐ các P: QLĐT, TNMT, Ban GPMB

14:00

Thanh tra tỉnh họp giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Đình Khâm, số nhà 14/9, phố Cột Cờ, phường Tân Sơn, TPTH

Đ/c Tú PCT
Đ/c Thế CTT
P. QLĐT, LĐ,TB,XH

T. Ba 01/10

7:30

Chủ tịch đi kiểm tra công tác trật tự đô thị, VSMT tại các phường: Ba Đình, Đông Vệ, Ngọc Trạo và làm việc tại Hội trường phường Đông Vệ

Đ/c Xuân CT

7:30

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng TTHTCĐ năm 2019

Đ/c Nga PCT TT

8:00

Sở TNMT tổ chức kiểm tra thực địa và xem xét các vấn đề có liên quan đến đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của CT ĐT Hà Thanh

LĐ P. TNMT

14:00

Chủ tịch làm việc với các Ban Xây dựng Đảng
Thành ủy

Đ/c Xuân CT

15:30

Chủ tịch làm việc với MTTQ và các Đoàn thể TP

Đ/c Xuân CT

T. Tư
02/10

7:30

Tiếp xúc cử tri TPTH của Đoàn DBQH tỉnh Thanh Hóa trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV (Cụm 1)

Đ/c Xuân CT

     

13:30

Tiếp xúc cử tri TPTH của Đoàn DBQH tỉnh Thanh Hóa trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV (Cụm 2)

Đ/c Nga PCT TT

14:00

DK Hội nghị về việc phối hợp khảo sát, nghiên cứu để xây dựng lộ trình triển khai phần mềm quản lý đất đai, quản lý quy hoạch TPTH

 

T. Năm
03/10

8:00

Đ/c Lê Anh Xuân Chủ tịch UBND TP tiếp công dân theo lịch

Đ/c Xuân CT; Đ/c Bảy PCT HĐND TP

9:30

Hội nghị công bố Quyết định Kiểm toán tại Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đ/c Xuân CT

T. Sáu
04/10

7:30

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Đ/c Xuân CT

     

14:00

Sở TNMT tổ chức bàn giao cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản, trang thiết bị, trụ sở, hồ sơ, tài liệu có liên quan của VP Đăng ký quyền sử dụng đất của TPTH cho Sở TNMT

Đ/c Tú PCT

14:00

DK giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Xuân CT

T. Bảy
05/10

 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch TT UBND TP dự Họp với Thường trực UBND tỉnh về nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh tháng 10/2019

Đ/c Xuân CT
Đ/c Nga PCT TT

     

CN
06/10

7:30

Dự Đại hội Liên đoàn VOVINAM Thanh Hóa nhiệm kỳ II (2019-2024)

Đ/c Nga PCT TT

8:00

Khai mạc Festivan sinh vật cảnh thành phố Thanh Hóa

Đ/c Nga PCT TT

8:00

Chủ tịch làm việc với Ban Quản lý dự án ĐTXD số 1

Đ/c Xuân CT

15:00

UBND thành phố gặp mặt và chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Đ/c Xuân CT; BTV TU; TT HĐND; TT UBND; UB MTTQ; Các phòng, ban có liên quan

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019

Đăng lúc: 30/09/2019 08:52:33 (GMT+7)

Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
30/9

7:30

Làm việc với Thanh tra tỉnh về triển khai Kết luận thanh tra quản lý, sử dụng đất tại rừng đặc dụng Hàm Rồng, TPTH

Đ/c Xuân CT; Các đ/c PCT

8:00

Hội nghị trực tuyến công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập các Chi cục thuế khu vực

Đ/c Khanh TP TCKH

8:30

Hội nghị giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Đ/c Xuân CT

14:00

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì nghe báo cáo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KV Hồ Thành

LĐ các P: QLĐT, TNMT, Ban GPMB

14:00

Thanh tra tỉnh họp giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Đình Khâm, số nhà 14/9, phố Cột Cờ, phường Tân Sơn, TPTH

Đ/c Tú PCT
Đ/c Thế CTT
P. QLĐT, LĐ,TB,XH

T. Ba 01/10

7:30

Chủ tịch đi kiểm tra công tác trật tự đô thị, VSMT tại các phường: Ba Đình, Đông Vệ, Ngọc Trạo và làm việc tại Hội trường phường Đông Vệ

Đ/c Xuân CT

7:30

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng TTHTCĐ năm 2019

Đ/c Nga PCT TT

8:00

Sở TNMT tổ chức kiểm tra thực địa và xem xét các vấn đề có liên quan đến đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của CT ĐT Hà Thanh

LĐ P. TNMT

14:00

Chủ tịch làm việc với các Ban Xây dựng Đảng
Thành ủy

Đ/c Xuân CT

15:30

Chủ tịch làm việc với MTTQ và các Đoàn thể TP

Đ/c Xuân CT

T. Tư
02/10

7:30

Tiếp xúc cử tri TPTH của Đoàn DBQH tỉnh Thanh Hóa trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV (Cụm 1)

Đ/c Xuân CT

     

13:30

Tiếp xúc cử tri TPTH của Đoàn DBQH tỉnh Thanh Hóa trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV (Cụm 2)

Đ/c Nga PCT TT

14:00

DK Hội nghị về việc phối hợp khảo sát, nghiên cứu để xây dựng lộ trình triển khai phần mềm quản lý đất đai, quản lý quy hoạch TPTH

 

T. Năm
03/10

8:00

Đ/c Lê Anh Xuân Chủ tịch UBND TP tiếp công dân theo lịch

Đ/c Xuân CT; Đ/c Bảy PCT HĐND TP

9:30

Hội nghị công bố Quyết định Kiểm toán tại Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đ/c Xuân CT

T. Sáu
04/10

7:30

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Đ/c Xuân CT

     

14:00

Sở TNMT tổ chức bàn giao cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản, trang thiết bị, trụ sở, hồ sơ, tài liệu có liên quan của VP Đăng ký quyền sử dụng đất của TPTH cho Sở TNMT

Đ/c Tú PCT

14:00

DK giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Xuân CT

T. Bảy
05/10

 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch TT UBND TP dự Họp với Thường trực UBND tỉnh về nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh tháng 10/2019

Đ/c Xuân CT
Đ/c Nga PCT TT

     

CN
06/10

7:30

Dự Đại hội Liên đoàn VOVINAM Thanh Hóa nhiệm kỳ II (2019-2024)

Đ/c Nga PCT TT

8:00

Khai mạc Festivan sinh vật cảnh thành phố Thanh Hóa

Đ/c Nga PCT TT

8:00

Chủ tịch làm việc với Ban Quản lý dự án ĐTXD số 1

Đ/c Xuân CT

15:00

UBND thành phố gặp mặt và chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Đ/c Xuân CT; BTV TU; TT HĐND; TT UBND; UB MTTQ; Các phòng, ban có liên quan