Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm việc tại xã Quảng Cát

Ngày 18/02/2019 14:30:05

Ngày 17/02/2019, Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng Lãnh đạo một số phòng, ban UBND thành phố đã có buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã Quảng Cát.

Ngày 17/02/2019, Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng Lãnh đạo một số phòng, ban  UBND thành phố đã có buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã Quảng Cát.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Lãnh đạo xã Quảng Cát đã báo cáo với đoàn về tình hình  sản xuất, ANTT của địa phương dịp trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi 2019; Trong dịp tết vừa qua, nhân dân trong xã đã vui xuân đón tết với tinh thần vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm đảm bảo ANTT và ATGT, trên địa bàn không để xảy ra đốt pháo nổ trái phép; đến nay xã Quảng Cát đã cơ bản cấy hết diện tích lúa vụ Chiêm xuân 2019, nông dân đang tích cực chăm bón các trà lúa và thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho lúa, hoa màu, đặc biệt là phun thuốc tiêu độc khử trùng cho đàn gia súc, gia cầm không để dịch bệnh lở mồm long móng đàn gia súc và dịch cúm gia cầm xảy ra. Đến cuối năm 2018, xã Quảng Cát đã hoàn thành 16/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Lãnh đạo xã đang tích cực vận động nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của thành phố để  hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trong năm 2019; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hoàn thành các hồ sơ pháp lý đưa xã lên phường. Để đạt được những  kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2019 đề ra. Lãnh đạo xã Quảng Cát đề xuất, kiến nghị thành phố giải quyết một số vấn đề như: Xử lý các nhà văn hóa thôn sau khi sáp nhập; khẩn trương đầu tư cho dự án xây dựng, hoàn thiện các trường học trên địa bàn; mở rộng và nâng cấp một số tuyến đường liên xã; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. v.v..

 

Lãnh đạo xã Quảng Cát báo cáo tại Hội nghị

 

Sau khi nghe các ý kiến tham gia của Lãnh đạo xã Quảng Cát và các phòng chuyên môn của thành phố, đồng chí Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận và biểu dương kết quả đảm bảo ANTT của Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Cát trong dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua; đồng thời kết luận một số vấn đề trước mắt đó là: Cùng với tổ chức tốt sản xuất nông nghiệp, xã cần tập trung chỉ đạo rà soát cụ thể các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng Nông thôn mới để hoàn thành trước tháng 9 năm 2019; tổng hợp các dự án liên quan đến công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường trên địa bàn, có kế hoạch sử dụng quỹ đất dôi dư tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương; hoàn thành tiêu chí xã đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm; tạo công ăn việc làm và thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân xây dựng xã Quảng Cát đủ tiêu chuẩn để trở thành phường vào năm 2020./. 

 

Đồng chí Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận tại Hội nghị

                                                                                    

Tin, ảnh: Hà Binh

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm việc tại xã Quảng Cát

Đăng lúc: 18/02/2019 14:30:05 (GMT+7)

Ngày 17/02/2019, Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng Lãnh đạo một số phòng, ban UBND thành phố đã có buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã Quảng Cát.

Ngày 17/02/2019, Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng Lãnh đạo một số phòng, ban  UBND thành phố đã có buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã Quảng Cát.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Lãnh đạo xã Quảng Cát đã báo cáo với đoàn về tình hình  sản xuất, ANTT của địa phương dịp trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi 2019; Trong dịp tết vừa qua, nhân dân trong xã đã vui xuân đón tết với tinh thần vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm đảm bảo ANTT và ATGT, trên địa bàn không để xảy ra đốt pháo nổ trái phép; đến nay xã Quảng Cát đã cơ bản cấy hết diện tích lúa vụ Chiêm xuân 2019, nông dân đang tích cực chăm bón các trà lúa và thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho lúa, hoa màu, đặc biệt là phun thuốc tiêu độc khử trùng cho đàn gia súc, gia cầm không để dịch bệnh lở mồm long móng đàn gia súc và dịch cúm gia cầm xảy ra. Đến cuối năm 2018, xã Quảng Cát đã hoàn thành 16/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Lãnh đạo xã đang tích cực vận động nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của thành phố để  hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trong năm 2019; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hoàn thành các hồ sơ pháp lý đưa xã lên phường. Để đạt được những  kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2019 đề ra. Lãnh đạo xã Quảng Cát đề xuất, kiến nghị thành phố giải quyết một số vấn đề như: Xử lý các nhà văn hóa thôn sau khi sáp nhập; khẩn trương đầu tư cho dự án xây dựng, hoàn thiện các trường học trên địa bàn; mở rộng và nâng cấp một số tuyến đường liên xã; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. v.v..

 

Lãnh đạo xã Quảng Cát báo cáo tại Hội nghị

 

Sau khi nghe các ý kiến tham gia của Lãnh đạo xã Quảng Cát và các phòng chuyên môn của thành phố, đồng chí Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận và biểu dương kết quả đảm bảo ANTT của Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Cát trong dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua; đồng thời kết luận một số vấn đề trước mắt đó là: Cùng với tổ chức tốt sản xuất nông nghiệp, xã cần tập trung chỉ đạo rà soát cụ thể các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng Nông thôn mới để hoàn thành trước tháng 9 năm 2019; tổng hợp các dự án liên quan đến công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường trên địa bàn, có kế hoạch sử dụng quỹ đất dôi dư tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương; hoàn thành tiêu chí xã đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm; tạo công ăn việc làm và thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân xây dựng xã Quảng Cát đủ tiêu chuẩn để trở thành phường vào năm 2020./. 

 

Đồng chí Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận tại Hội nghị

                                                                                    

Tin, ảnh: Hà Binh

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa bài viết: