Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 04/07/2018 17:36:23

      

Ngày 03/7/2018, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tổ chức Hội nghị đánh giá lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

IMG_0703.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố- Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Quân sự thành phố; Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

IMG_0711.JPG


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, 

Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua báo tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018,  nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song Đảng ủy quân sự thành phố đã quán triệt sâu sắc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng các cấp đến mọi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, thực hiện có hiệu quả công tác Quân sự- Quốc phòng địa phương. Qua kiểm tra, được Quân khu IV, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. 6 tháng cuối năm 2018, Đảng ủy quân sự thành phố tập trung lãnh đạo những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng và các lực lượng  nắm chắc tình hình cơ sở đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác tuyển, chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng tuyển quân năm 2019; tập huấn và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã, phường cụm 1 năm 2018; huấn luyện phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cho các xã, phường ven đê v.v...

 

IMG_0710.JPG
Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018; đưa ra các giải pháp, biện pháp sát đúng với thực tế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2018.

 

Tin, ảnh: Hà​ Binh

  

Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đăng lúc: 04/07/2018 17:36:23 (GMT+7)

      

Ngày 03/7/2018, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tổ chức Hội nghị đánh giá lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

IMG_0703.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố- Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Quân sự thành phố; Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

IMG_0711.JPG


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, 

Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua báo tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018,  nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song Đảng ủy quân sự thành phố đã quán triệt sâu sắc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng các cấp đến mọi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, thực hiện có hiệu quả công tác Quân sự- Quốc phòng địa phương. Qua kiểm tra, được Quân khu IV, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. 6 tháng cuối năm 2018, Đảng ủy quân sự thành phố tập trung lãnh đạo những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng và các lực lượng  nắm chắc tình hình cơ sở đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác tuyển, chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng tuyển quân năm 2019; tập huấn và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã, phường cụm 1 năm 2018; huấn luyện phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cho các xã, phường ven đê v.v...

 

IMG_0710.JPG
Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018; đưa ra các giải pháp, biện pháp sát đúng với thực tế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2018.

 

Tin, ảnh: Hà​ Binh