Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đông Lĩnh và Tổng kết Diễn tập năm 2019

Ngày 12/08/2019 10:36:02

Ngày 08/8/2019, xã Đông Lĩnh đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.

 

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập tại xã Đông Lĩnh có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố năm 2019; Lê Doãn Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Trưởng  Ban chỉ đạo- Trưởng Ban tổ chức diễn tập năm 2019; Lãnh đạo BCH quân sự thành phố, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã thuộc cụm diễn tập số 4 năm 2019  thành phố Thanh Hóa.

Ban Chỉ đạo Diễn tập thành phố

Với tình huống Trung đội dân quân tự vệ xã Đông Lĩnh cơ động phục kích đánh địch tấn công vào mục tiêu quan trọng của xã. Do làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chuẩn bị tốt về nhân lực, vật lực, các trang thiết bị cần thiết, lực lượng vũ trang xã Đông Lĩnh đã hoàn thành tốt các nội dung diễn tập do Ban chỉ đạo thành phố đề ra, đảm bảo an toàn về con người cũng như tài sản trên địa bàn.

Các tình huống trong cuộc diễn tập tại xã Đông Lĩnh

Sau cuộc diễn tập tại xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Tổng kết Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường và Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Diễn tập năm 2019

Trong thời gian diễn ra diễn tập,  các cấp ủy Đảng, chính quyền các phường, xã, BCH quân sự thành phố, Công an thành phố đã bám sát sự chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo Diễn tập thành phố; các hoạt động, luyện tập của các địa phương trong cụm đạt kết quả tốt theo đúng kế hoạch đề ra, sát với thực tế. Quá trình tổ chức chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho hơn 200 lượt cán bộ trực tiếp chỉ đạo tập và khung tập các xã, phường và thực hành xử lý các tình huống đặc biệt là tình huống chống gây rối, khiếu kiện đông người với lực lượng tham gia là 250 người. Luyện tập trong vòng 7 ngày với hơn 2000 ngày công. Trong đó nổi bật là xã Đông Hưng, Đông Tân, Đông Lĩnh, Tân Sơn…Riêng đối với nội dung diễn tập PCTT – TKCN tại phường Đông Hải. Với phương châm “phòng là chính”, 4 tại chỗ, lực lượng tham gia là 550 người luyện tập và thực hành diễn tập. Thông qua cuộc diễn tập, cấp ủy chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân các địa phương đã nâng cao thêm một bước trong chỉ huy điều hành diễn tập chiến đấu phòng thủ theo nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Khả năng sẵn sàng cơ động, xử trí các tình huống sát thực để chiến đấu. Cuộc diễn tập chính là quá trình bồi dưỡng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp  ủy chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban ngành đoàn thể và sức mạnh tổng hợp của nhân dân các địa phương ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập năm 2019 phát biểu tại buổi Tổng kết.

Phát biểu tại buổi Tổng kết diễn tập, đồng chí Lê Anh Xuân – Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của Ban Chỉ đạo thành phố, nhân dân và cán bộ các đơn vị tham gia diễn tập góp phần hoàn thành tốt các nội dung, chương trình diễn tập năm 2019 đã đề ra. Đồng chí cũng đề nghị, BCH quân sự thành phố cần lưu ý hơn nữa các nội dung trong tình huống diễn tập thực binh sao cho sát với tình hình thực tế có thể xảy ra. Các phường, xã trong cụm 4 cần đề cao hơn nữa tình thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh từ đó góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc trên địa bàn thành phố.

Cuộc diễn tập năm 2019 đã có 15 tập thể và 35 cá nhân đã được chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia diễn tập.

Các đồng chí Lãnh đạo thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

 

Tin, ảnh: Hà Binh

 

 

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đông Lĩnh và Tổng kết Diễn tập năm 2019

Đăng lúc: 12/08/2019 10:36:02 (GMT+7)

Ngày 08/8/2019, xã Đông Lĩnh đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.

 

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập tại xã Đông Lĩnh có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố năm 2019; Lê Doãn Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Trưởng  Ban chỉ đạo- Trưởng Ban tổ chức diễn tập năm 2019; Lãnh đạo BCH quân sự thành phố, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã thuộc cụm diễn tập số 4 năm 2019  thành phố Thanh Hóa.

Ban Chỉ đạo Diễn tập thành phố

Với tình huống Trung đội dân quân tự vệ xã Đông Lĩnh cơ động phục kích đánh địch tấn công vào mục tiêu quan trọng của xã. Do làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chuẩn bị tốt về nhân lực, vật lực, các trang thiết bị cần thiết, lực lượng vũ trang xã Đông Lĩnh đã hoàn thành tốt các nội dung diễn tập do Ban chỉ đạo thành phố đề ra, đảm bảo an toàn về con người cũng như tài sản trên địa bàn.

Các tình huống trong cuộc diễn tập tại xã Đông Lĩnh

Sau cuộc diễn tập tại xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Tổng kết Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường và Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Diễn tập năm 2019

Trong thời gian diễn ra diễn tập,  các cấp ủy Đảng, chính quyền các phường, xã, BCH quân sự thành phố, Công an thành phố đã bám sát sự chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo Diễn tập thành phố; các hoạt động, luyện tập của các địa phương trong cụm đạt kết quả tốt theo đúng kế hoạch đề ra, sát với thực tế. Quá trình tổ chức chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho hơn 200 lượt cán bộ trực tiếp chỉ đạo tập và khung tập các xã, phường và thực hành xử lý các tình huống đặc biệt là tình huống chống gây rối, khiếu kiện đông người với lực lượng tham gia là 250 người. Luyện tập trong vòng 7 ngày với hơn 2000 ngày công. Trong đó nổi bật là xã Đông Hưng, Đông Tân, Đông Lĩnh, Tân Sơn…Riêng đối với nội dung diễn tập PCTT – TKCN tại phường Đông Hải. Với phương châm “phòng là chính”, 4 tại chỗ, lực lượng tham gia là 550 người luyện tập và thực hành diễn tập. Thông qua cuộc diễn tập, cấp ủy chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân các địa phương đã nâng cao thêm một bước trong chỉ huy điều hành diễn tập chiến đấu phòng thủ theo nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Khả năng sẵn sàng cơ động, xử trí các tình huống sát thực để chiến đấu. Cuộc diễn tập chính là quá trình bồi dưỡng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp  ủy chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban ngành đoàn thể và sức mạnh tổng hợp của nhân dân các địa phương ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập năm 2019 phát biểu tại buổi Tổng kết.

Phát biểu tại buổi Tổng kết diễn tập, đồng chí Lê Anh Xuân – Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của Ban Chỉ đạo thành phố, nhân dân và cán bộ các đơn vị tham gia diễn tập góp phần hoàn thành tốt các nội dung, chương trình diễn tập năm 2019 đã đề ra. Đồng chí cũng đề nghị, BCH quân sự thành phố cần lưu ý hơn nữa các nội dung trong tình huống diễn tập thực binh sao cho sát với tình hình thực tế có thể xảy ra. Các phường, xã trong cụm 4 cần đề cao hơn nữa tình thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh từ đó góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc trên địa bàn thành phố.

Cuộc diễn tập năm 2019 đã có 15 tập thể và 35 cá nhân đã được chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia diễn tập.

Các đồng chí Lãnh đạo thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

 

Tin, ảnh: Hà Binh