Thường trực Hội đồng nhân dân nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị giám sát Công an thành phố về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Ngày 04/10/2018 11:00:00

Ngày 03/10/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị giám sát Công an thành phố về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018. Đồng chí Lê Doãn Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.

 
 
Toàn cảnh Hội nghị

 

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021; Lãnh đạo và  Đội trưởng các đội nghiệp vụ Công an thành phố 

 

 

 


Đồng chí Lê Doãn Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND 

thành phố khai mạc Hội nghị

 

 

 

Lãnh đạo Công an thành phố đã báo cáo với đoàn giám sát HĐND thành phố về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; 9 tháng đầu năm 2018, lực lượng Công an thành phố đã thực hiên tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần rất lớn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trên địa bàn không xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ giữ vững lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an thành phố

 

 

 


Đại tá Nguyễn Chí Phương, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố 

trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tập trung khắc phục những tồn tại, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ, các đội nghiệp vụ;  từ đó đưa ra các giải pháp, biện pháp sát đúng với thực tế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao; Góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2018.

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh

Thường trực Hội đồng nhân dân nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị giám sát Công an thành phố về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Đăng lúc: 04/10/2018 11:00:00 (GMT+7)

Ngày 03/10/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị giám sát Công an thành phố về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018. Đồng chí Lê Doãn Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.

 
 
Toàn cảnh Hội nghị

 

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021; Lãnh đạo và  Đội trưởng các đội nghiệp vụ Công an thành phố 

 

 

 


Đồng chí Lê Doãn Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND 

thành phố khai mạc Hội nghị

 

 

 

Lãnh đạo Công an thành phố đã báo cáo với đoàn giám sát HĐND thành phố về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; 9 tháng đầu năm 2018, lực lượng Công an thành phố đã thực hiên tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần rất lớn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trên địa bàn không xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ giữ vững lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an thành phố

 

 

 


Đại tá Nguyễn Chí Phương, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố 

trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tập trung khắc phục những tồn tại, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ, các đội nghiệp vụ;  từ đó đưa ra các giải pháp, biện pháp sát đúng với thực tế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao; Góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2018.

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh