UBND thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2018; Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019

Ngày 12/10/2018 08:00:00

Ngày 11/10/2018, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; Triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

 Đồng chí Lê Văn Tú, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Doãn Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự  thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng Công an 37 phường, xã  trên địa bàn thành phố.


Toàn cảnh Hội nghị.

 

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; Triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

 

 

 

Theo đó, năm 2018, do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, rà soát, tổng hợp và tổ chức khám tuyển; đồng thời làm tốt công tác thâm nhập quân, tổ chức Lễ giao quân trang trọng, an toàn thành phố Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc công tác tuyển quân, được Quân khu IV và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao. 

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố và các phường, xã đã đạt được trong công tác tuyển quân năm 2018; đồng thời nhấn mạnh, để hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2019, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố và các phường, xã cần tích cực tập trung tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các chi bộ, phố, thôn, đặc biệt là số thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; Làm tốt công tác rà soát, tổng hợp và gọi thanh niên đi khám tuyển đảm bảo phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ chỉ tiêu giao quân năm 2019.

 

 

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018./.


 

 

Lãnh đạo thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

 

                                                                                   

Tin, ảnh: Hà Binh

UBND thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2018; Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019

Đăng lúc: 12/10/2018 08:00:00 (GMT+7)

Ngày 11/10/2018, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; Triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

 Đồng chí Lê Văn Tú, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Doãn Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự  thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng Công an 37 phường, xã  trên địa bàn thành phố.


Toàn cảnh Hội nghị.

 

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; Triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

 

 

 

Theo đó, năm 2018, do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, rà soát, tổng hợp và tổ chức khám tuyển; đồng thời làm tốt công tác thâm nhập quân, tổ chức Lễ giao quân trang trọng, an toàn thành phố Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc công tác tuyển quân, được Quân khu IV và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao. 

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố và các phường, xã đã đạt được trong công tác tuyển quân năm 2018; đồng thời nhấn mạnh, để hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2019, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố và các phường, xã cần tích cực tập trung tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các chi bộ, phố, thôn, đặc biệt là số thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; Làm tốt công tác rà soát, tổng hợp và gọi thanh niên đi khám tuyển đảm bảo phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ chỉ tiêu giao quân năm 2019.

 

 

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018./.


 

 

Lãnh đạo thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

 

                                                                                   

Tin, ảnh: Hà Binh