UBND TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong xử lý các tình huống về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Ngày 13/04/2018 17:36:23

 Ngày 12/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong xử lý các tình huống về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

IMG_0752.JPG
Toàn cảnh Hộ​i nghị

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Lê Doãn Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Trần Văn Hòa,Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố; Nguyễn Chí Phương, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố; Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố;  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự  các phường, xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

IMG_0754.JPG
Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố  phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo Rút kinh nghiệm trong xử lý các tình huống về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thanh hóa; Hiện nay trên địa bàn thành phố còn diễn ra một số tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện; hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp; tội phạm buôn bán ma túy, sử dụng vũ khí nóng. Các yếu tố trên đã tác động rất lớn đến nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh và những thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp  ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở nên công tác Quốc phòng- An ninh trên địa bàn thành phố đã được củng cố, đảm bảo đem lại niềm tin trong nhân dân, góp phần vào phát triển Kinh tế- Xã hội chung của thành phố .

IMG_0763.JPG
Đồng chí Trần Văn Hòa, Ủy viên BTV- Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân đã làm tôt công tác đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, các phường, xã cần rút kinh nghiệm sâu sắc, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh năm 2018, sẵn sàng xử lý các tình huống, không để diễn biến đột xuất, bất ngờ xảy ra trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

                                                                                         

 

Tin, ảnh: Hà Binh

  

UBND TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong xử lý các tình huống về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Đăng lúc: 13/04/2018 17:36:23 (GMT+7)

 Ngày 12/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong xử lý các tình huống về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

IMG_0752.JPG
Toàn cảnh Hộ​i nghị

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Lê Doãn Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Trần Văn Hòa,Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố; Nguyễn Chí Phương, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố; Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố;  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự  các phường, xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

IMG_0754.JPG
Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố  phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo Rút kinh nghiệm trong xử lý các tình huống về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thanh hóa; Hiện nay trên địa bàn thành phố còn diễn ra một số tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện; hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp; tội phạm buôn bán ma túy, sử dụng vũ khí nóng. Các yếu tố trên đã tác động rất lớn đến nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh và những thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp  ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở nên công tác Quốc phòng- An ninh trên địa bàn thành phố đã được củng cố, đảm bảo đem lại niềm tin trong nhân dân, góp phần vào phát triển Kinh tế- Xã hội chung của thành phố .

IMG_0763.JPG
Đồng chí Trần Văn Hòa, Ủy viên BTV- Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân đã làm tôt công tác đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, các phường, xã cần rút kinh nghiệm sâu sắc, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh năm 2018, sẵn sàng xử lý các tình huống, không để diễn biến đột xuất, bất ngờ xảy ra trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

                                                                                         

 

Tin, ảnh: Hà Binh