Xã Hoằng Long tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

Ngày 29/08/2018 10:24:04


Thực hiện Kế hoạch diễn tập năm 2018 của Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố năm 2018, ngày 29/8/2018, xã Hoằng Long đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018.

http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/Tin%2c%20bai%202018/Thang%208/X%c3%a3%20Ho%e1%ba%b1ng%20Long%20t%e1%bb%95%20ch%e1%bb%a9c%20di%e1%bb%85n%20t%e1%ba%adp%20chi%e1%ba%bfn%20%c4%91%e1%ba%a5u%20ph%c3%b2ng%20th%e1%bb%a7%20n%c4%83m%202018/IMG_1355.jpg

Toàn cảnh Hội nghị trong cuộc diễn tập.Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các  đồng chí: Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Lê Doãn Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng Ban tổ chức diễn tập năm 2018; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Toàn thể Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Hoằng Long; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, lực lượng dân quân tự vệ, sỹ quan, chiến sĩ quân dự bị động viên và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn xã Hoằng Long đã tham gia cuộc diễn tập.

  

Với các tình huống do Ban chỉ đạo diễn tập thành phố, tổ Đạo diễn đề ra, các lực lượng  tham gia diễn tập của xã Hoằng Long đã vận hành thuần thục các cơ chế  chuyển trạng thái của địa phương theo kế hoạch đề ra, hoàn thành tốt các bước theo yêu cầu, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và các phương tiện trong khu vực diễn tập.

http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/Tin%2c%20bai%202018/Thang%208/X%c3%a3%20Ho%e1%ba%b1ng%20Long%20t%e1%bb%95%20ch%e1%bb%a9c%20di%e1%bb%85n%20t%e1%ba%adp%20chi%e1%ba%bfn%20%c4%91%e1%ba%a5u%20ph%c3%b2ng%20th%e1%bb%a7%20n%c4%83m%202018/IMG_1369.jpg
Ban chỉ đạo cuộc diễn tập.

http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/Tin%2c%20bai%202018/Thang%208/X%c3%a3%20Ho%e1%ba%b1ng%20Long%20t%e1%bb%95%20ch%e1%bb%a9c%20di%e1%bb%85n%20t%e1%ba%adp%20chi%e1%ba%bfn%20%c4%91%e1%ba%a5u%20ph%c3%b2ng%20th%e1%bb%a7%20n%c4%83m%202018/IMG_1391.jpg
http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/Tin%2c%20bai%202018/Thang%208/X%c3%a3%20Ho%e1%ba%b1ng%20Long%20t%e1%bb%95%20ch%e1%bb%a9c%20di%e1%bb%85n%20t%e1%ba%adp%20chi%e1%ba%bfn%20%c4%91%e1%ba%a5u%20ph%c3%b2ng%20th%e1%bb%a7%20n%c4%83m%202018/IMG_1418.jpg
http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/Tin%2c%20bai%202018/Thang%208/X%c3%a3%20Ho%e1%ba%b1ng%20Long%20t%e1%bb%95%20ch%e1%bb%a9c%20di%e1%bb%85n%20t%e1%ba%adp%20chi%e1%ba%bfn%20%c4%91%e1%ba%a5u%20ph%c3%b2ng%20th%e1%bb%a7%20n%c4%83m%202018/IMG_1426.jpg
Một số hình ảnh các tình huống giả định trong cuộc diễn tập

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh

  

Xã Hoằng Long tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

Đăng lúc: 29/08/2018 10:24:04 (GMT+7)


Thực hiện Kế hoạch diễn tập năm 2018 của Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố năm 2018, ngày 29/8/2018, xã Hoằng Long đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018.

http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/Tin%2c%20bai%202018/Thang%208/X%c3%a3%20Ho%e1%ba%b1ng%20Long%20t%e1%bb%95%20ch%e1%bb%a9c%20di%e1%bb%85n%20t%e1%ba%adp%20chi%e1%ba%bfn%20%c4%91%e1%ba%a5u%20ph%c3%b2ng%20th%e1%bb%a7%20n%c4%83m%202018/IMG_1355.jpg

Toàn cảnh Hội nghị trong cuộc diễn tập.Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các  đồng chí: Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Lê Doãn Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng Ban tổ chức diễn tập năm 2018; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Toàn thể Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Hoằng Long; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, lực lượng dân quân tự vệ, sỹ quan, chiến sĩ quân dự bị động viên và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn xã Hoằng Long đã tham gia cuộc diễn tập.

  

Với các tình huống do Ban chỉ đạo diễn tập thành phố, tổ Đạo diễn đề ra, các lực lượng  tham gia diễn tập của xã Hoằng Long đã vận hành thuần thục các cơ chế  chuyển trạng thái của địa phương theo kế hoạch đề ra, hoàn thành tốt các bước theo yêu cầu, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và các phương tiện trong khu vực diễn tập.

http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/Tin%2c%20bai%202018/Thang%208/X%c3%a3%20Ho%e1%ba%b1ng%20Long%20t%e1%bb%95%20ch%e1%bb%a9c%20di%e1%bb%85n%20t%e1%ba%adp%20chi%e1%ba%bfn%20%c4%91%e1%ba%a5u%20ph%c3%b2ng%20th%e1%bb%a7%20n%c4%83m%202018/IMG_1369.jpg
Ban chỉ đạo cuộc diễn tập.

http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/Tin%2c%20bai%202018/Thang%208/X%c3%a3%20Ho%e1%ba%b1ng%20Long%20t%e1%bb%95%20ch%e1%bb%a9c%20di%e1%bb%85n%20t%e1%ba%adp%20chi%e1%ba%bfn%20%c4%91%e1%ba%a5u%20ph%c3%b2ng%20th%e1%bb%a7%20n%c4%83m%202018/IMG_1391.jpg
http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/Tin%2c%20bai%202018/Thang%208/X%c3%a3%20Ho%e1%ba%b1ng%20Long%20t%e1%bb%95%20ch%e1%bb%a9c%20di%e1%bb%85n%20t%e1%ba%adp%20chi%e1%ba%bfn%20%c4%91%e1%ba%a5u%20ph%c3%b2ng%20th%e1%bb%a7%20n%c4%83m%202018/IMG_1418.jpg
http://thanhhoacity.gov.vn/Documents/Tin%2c%20bai%202018/Thang%208/X%c3%a3%20Ho%e1%ba%b1ng%20Long%20t%e1%bb%95%20ch%e1%bb%a9c%20di%e1%bb%85n%20t%e1%ba%adp%20chi%e1%ba%bfn%20%c4%91%e1%ba%a5u%20ph%c3%b2ng%20th%e1%bb%a7%20n%c4%83m%202018/IMG_1426.jpg
Một số hình ảnh các tình huống giả định trong cuộc diễn tập

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh