TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ngày 03/11/2020 00:00:00

Chiều ngày 03/11/2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội cho thành viên Ban đại diện HĐQT và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 IMG_5227.JPG

Bà Phạm Thị Việt Nga - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được ông Trương Thanh Hà – Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa giới thiệu tổng quan về ngân hàng Chính sách Xã hội, chức năng, nhiệm vụ và một số kết quả đã đạt được của ngân hàng trong thời gian qua; các nhiệm vụ đối với đơn vị nhận ủy thác, từ đó thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, chất lượng ủy thác, chất lượng hoạt động của tổ Tiết kiệm & Vay vốn cũng như tình hình sử dụng vốn vay của các hộ gia đình.

IMG_5230.JPG

Toàn cảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của thành phố Thanh Hóa đã hiểu rõ hơn các nội dung về tín dụng chính sách để tiếp tục quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, hạn chế những thiếu sót, tiếp tục góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại địa phương.

Thanh Xuân (Trung tâm VH,TT,TT&DL TP.Thanh Hóa)

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Đăng lúc: 03/11/2020 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 03/11/2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội cho thành viên Ban đại diện HĐQT và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 IMG_5227.JPG

Bà Phạm Thị Việt Nga - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được ông Trương Thanh Hà – Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa giới thiệu tổng quan về ngân hàng Chính sách Xã hội, chức năng, nhiệm vụ và một số kết quả đã đạt được của ngân hàng trong thời gian qua; các nhiệm vụ đối với đơn vị nhận ủy thác, từ đó thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, chất lượng ủy thác, chất lượng hoạt động của tổ Tiết kiệm & Vay vốn cũng như tình hình sử dụng vốn vay của các hộ gia đình.

IMG_5230.JPG

Toàn cảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của thành phố Thanh Hóa đã hiểu rõ hơn các nội dung về tín dụng chính sách để tiếp tục quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, hạn chế những thiếu sót, tiếp tục góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại địa phương.

Thanh Xuân (Trung tâm VH,TT,TT&DL TP.Thanh Hóa)