THÀNH PHỐ THANH HÓA TỔ CHỨC TẬP HUẤN LUẬT DQTV, LUẬT DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Ngày 11/11/2020 00:00:00

Sáng 11/11/2020, UBND thành phố Thanh Hoá tổ chức hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng Dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Đồng chí Trịnh Huy Triều – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch UBND thành phố dự và phát biểu khai mạc.

 
 

tap huan qp 1.jpg

Đồng chí Trịnh Huy Triều – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch UBND thành phố dự và phát biểu khai mạc.

Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo các phòng, ban của thành phố, Bí thư Đảng uỷ kiêm Chính trị viên, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Ban chỉ huy quân sự các phường, xã. Các đơn vị tự vệ, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức, trưởng các đơn vị tự vệ  trên địa bàn thành phố.

tap huan qp 2.jpg

Đại tá Mai Văn Ngọc – Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh truyền đạt các nội dung liên quan đến Luật lực lượng dự bị động viên và Luật dân quân tự vệ.

Tại lớp tập huấn, Đại tá Mai Văn Ngọc – Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã truyền đạt đến các học viên các văn bản pháp luật mới về dân quân tự vệ; nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ, các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật dân quân tự vệ của Chính phủ và các Bộ, ngành. Ngoài ra, các học viên còn được lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật lực lượng dự bị động viên, Nghị định quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị. Nội dung cơ bản của các Nghị định về huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ, Nghị định quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

tap huan qp.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn       

Thông qua tập huấn, các học viên có thể nắm rõ quy định của Luật DQTV, Luật Lực lượng DBĐV và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đây làm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương trên địa bàn thành phố.

Thu Hiền (Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa)

THÀNH PHỐ THANH HÓA TỔ CHỨC TẬP HUẤN LUẬT DQTV, LUẬT DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Đăng lúc: 11/11/2020 00:00:00 (GMT+7)

Sáng 11/11/2020, UBND thành phố Thanh Hoá tổ chức hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng Dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Đồng chí Trịnh Huy Triều – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch UBND thành phố dự và phát biểu khai mạc.

 
 

tap huan qp 1.jpg

Đồng chí Trịnh Huy Triều – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch UBND thành phố dự và phát biểu khai mạc.

Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo các phòng, ban của thành phố, Bí thư Đảng uỷ kiêm Chính trị viên, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Ban chỉ huy quân sự các phường, xã. Các đơn vị tự vệ, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức, trưởng các đơn vị tự vệ  trên địa bàn thành phố.

tap huan qp 2.jpg

Đại tá Mai Văn Ngọc – Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh truyền đạt các nội dung liên quan đến Luật lực lượng dự bị động viên và Luật dân quân tự vệ.

Tại lớp tập huấn, Đại tá Mai Văn Ngọc – Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã truyền đạt đến các học viên các văn bản pháp luật mới về dân quân tự vệ; nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ, các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật dân quân tự vệ của Chính phủ và các Bộ, ngành. Ngoài ra, các học viên còn được lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật lực lượng dự bị động viên, Nghị định quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị. Nội dung cơ bản của các Nghị định về huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ, Nghị định quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

tap huan qp.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn       

Thông qua tập huấn, các học viên có thể nắm rõ quy định của Luật DQTV, Luật Lực lượng DBĐV và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đây làm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương trên địa bàn thành phố.

Thu Hiền (Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa)