Chủ tịch UBND thành phố dự ngày hội Đại đoàn kết ở KDC Tân Lê

Chủ tịch UBND thành phố dự ngày hội Đại đoàn kết ở KDC Tân Lê

Chiều ngày 10/11/2019, đồng chí lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, phó Bí thư phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cùng Đoàn công tác thành phố đã về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Tân Lê xã Đông Tân.

Chiều ngày 10/11/2019, đồng chí lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, phó Bí thư phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cùng Đoàn công tác thành phố đã về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Tân Lê xã Đông Tân.
Thực hiện Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019; Công văn số 3627/UBND-GDĐT ngày 25/7/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Phương án tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 (phương án đã được thông báo công khai tên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hóa), ngày 28, 29/8/2019, UBND thành phố đã tổ chức tuyển dụng đợt 1, báo cáo về Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh kết quả tuyển dụng và đề nghị phê duyệt. Để tiếp tục thực hiện Phương án, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa thông báo tuyển dụng đợt 2, cụ thể như sau:
Trong các ngày 25, 26/9/2019, Đoàn công tác liên ngành Trung ương đã thẩm định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM thành phố Thanh Hóa. Trước khi diễn ra Hội nghị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, Đoàn công tác của Trung ương và Tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở thành phố Thanh Hóa.
Sáng 5/9/2019, hòa chung không khí cùng cả nước, thầy và trò trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám phường Lam Sơn thành phố Thanh Hóa đã hân hoan tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020.
Thông báo số 406/TB-UBND ngày 21/08/2019 của Hội đồng tuyển dụng thành phố Thanh Hóa về Kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa năm 2019
Thông báo số 404/TB-HĐTD ngày 21/08/2019 của Hội đồng tuyển dụng thành phố Thanh Hóa về Kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức vòng phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngà GD và ĐT TPTH năm 2019
Ngày 17/08/2019, UBND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019; triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.
Ngày 13/8/2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ( 2010-2020); phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.