Chủ tịch UBND thành phố dự ngày hội Đại đoàn kết ở KDC Tân Lê

Ngày 11/11/2019 09:42:40

Chiều ngày 10/11/2019, đồng chí lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, phó Bí thư phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cùng Đoàn công tác thành phố đã về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Tân Lê xã Đông Tân.


https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/lanh-dao-600x400.jpg

Lãnh đạo thành phố dự ngày hội ĐĐK ở thôn Tân Lê

Cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong suốt 89 năm qua, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay về mọi mặt, về sự vươn lên mạnh mẽ của thôn Tân Lê cũng như xã Đông Tân. Đồng chí biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của nhân dân trong thôn và khẳng định: Chính tinh thần đoàn kết, thống nhất là cội nguồn sức mạnh để nhân dân thôn Tân Lê phấn đấu xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, văn minh góp phần xây dựng xã Đông Tân trở thành phường.

https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Xuan-600x400.jpg

Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi lễ

Cùng với sự phát triển chung của thành phố, trong những năm qua cán bộ và nhân dân xã Đông Tân nói chung, thôn Tân Lê nói riêng đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách Đại đoàn kết xây dựng khu dân cư có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, kinh tế tăng trưởng, an ninh được giữ vững. Hiện nay thôn có 92,3% gia đình đạt gia đình văn hóa. Các hộ dân cư trong thôn luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quy chế dân chủ ở cơ sở được đảm bảo. Đặc biệt, các phong trào, các cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp đem lại hiệu quả thiết thực. Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, tích cực tham gia đóng góp quỹ “Ngày vì người nghèo”, quỹ từ thiện nhân đạo, đồng bào lũ lụt, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà văn hóa, xây dựng đường hoa. Năm 2018, thôn huy động xã hội hóa được trên 400 triệu đồng xây dựng Nhà văn hóa và đường hoa. Đến nay thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm  2019 đạt 40 triệu đồng.

https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/tang-qua-khu-dan-cu-600x416.jpg

          Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch UBND thành phố tặng quà cho khu dân cư thôn Tân Lê

Nhân dịp này đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tặng quà cho khu dân cư thôn Tân Lê, đồng chí thông qua một số mặt đạt được của thành phố trong năm 2019, đồng chí mong muốn Cấp ủy chính quyền xã Đông Tân, tập trung lãnh đạo chỉ đạo Tân Lê từ nay đến năm 2020 phấn đấu 100% gia đình đạt gia đình văn hóa, nâng số người luyện tập TDTT đạt 60% trở lên, xây dựng KDC an ninh an toàn, không có tội phạm phát sinh, tiếp tục thực hiện tốt CVĐ xây dựng NTM, đô thị văn minh công dân thân thiện.  Chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội Đảng bộ các cấp.

https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/tang-qua-nguoi-ngheo-600x358.jpg

          Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Chủ tịch MTTQ thành phố tặng quà cho các gia đình thoát nghèo trong năm 2019.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tặng quà cho 13 hộ gia đình thoát nghèo của xã Đông Tân trong năm 2019.

Lãnh đạo xã Đông Tân cũng tặng quà cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2019./

Ảnh Một số hình ảnh văn nghệ, thể thao tại buổi lễhttps://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/2-2-600x400.jpg

https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/3-1-600x400.jpg

https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/4-600x400.jpg

https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/1-5-600x400.jpg

 

Đài truyền thanh - truyền hình thành phố Thanh Hóa

Chủ tịch UBND thành phố dự ngày hội Đại đoàn kết ở KDC Tân Lê

Đăng lúc: 11/11/2019 09:42:40 (GMT+7)

Chiều ngày 10/11/2019, đồng chí lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, phó Bí thư phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cùng Đoàn công tác thành phố đã về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Tân Lê xã Đông Tân.


https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/lanh-dao-600x400.jpg

Lãnh đạo thành phố dự ngày hội ĐĐK ở thôn Tân Lê

Cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong suốt 89 năm qua, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay về mọi mặt, về sự vươn lên mạnh mẽ của thôn Tân Lê cũng như xã Đông Tân. Đồng chí biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của nhân dân trong thôn và khẳng định: Chính tinh thần đoàn kết, thống nhất là cội nguồn sức mạnh để nhân dân thôn Tân Lê phấn đấu xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, văn minh góp phần xây dựng xã Đông Tân trở thành phường.

https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Xuan-600x400.jpg

Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi lễ

Cùng với sự phát triển chung của thành phố, trong những năm qua cán bộ và nhân dân xã Đông Tân nói chung, thôn Tân Lê nói riêng đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách Đại đoàn kết xây dựng khu dân cư có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, kinh tế tăng trưởng, an ninh được giữ vững. Hiện nay thôn có 92,3% gia đình đạt gia đình văn hóa. Các hộ dân cư trong thôn luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quy chế dân chủ ở cơ sở được đảm bảo. Đặc biệt, các phong trào, các cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp đem lại hiệu quả thiết thực. Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, tích cực tham gia đóng góp quỹ “Ngày vì người nghèo”, quỹ từ thiện nhân đạo, đồng bào lũ lụt, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà văn hóa, xây dựng đường hoa. Năm 2018, thôn huy động xã hội hóa được trên 400 triệu đồng xây dựng Nhà văn hóa và đường hoa. Đến nay thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm  2019 đạt 40 triệu đồng.

https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/tang-qua-khu-dan-cu-600x416.jpg

          Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch UBND thành phố tặng quà cho khu dân cư thôn Tân Lê

Nhân dịp này đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tặng quà cho khu dân cư thôn Tân Lê, đồng chí thông qua một số mặt đạt được của thành phố trong năm 2019, đồng chí mong muốn Cấp ủy chính quyền xã Đông Tân, tập trung lãnh đạo chỉ đạo Tân Lê từ nay đến năm 2020 phấn đấu 100% gia đình đạt gia đình văn hóa, nâng số người luyện tập TDTT đạt 60% trở lên, xây dựng KDC an ninh an toàn, không có tội phạm phát sinh, tiếp tục thực hiện tốt CVĐ xây dựng NTM, đô thị văn minh công dân thân thiện.  Chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội Đảng bộ các cấp.

https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/tang-qua-nguoi-ngheo-600x358.jpg

          Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Chủ tịch MTTQ thành phố tặng quà cho các gia đình thoát nghèo trong năm 2019.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tặng quà cho 13 hộ gia đình thoát nghèo của xã Đông Tân trong năm 2019.

Lãnh đạo xã Đông Tân cũng tặng quà cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2019./

Ảnh Một số hình ảnh văn nghệ, thể thao tại buổi lễhttps://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/2-2-600x400.jpg

https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/3-1-600x400.jpg

https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/4-600x400.jpg

https://truyenhinhtpth.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/1-5-600x400.jpg

 

Đài truyền thanh - truyền hình thành phố Thanh Hóa