Điểm chi trả đầu tiên gói hỗ trợ của Chính phủ ở thành phố Thanh Hóa

Ngày 09/05/2020 08:20:38

Chiều 7/5/2020, tại hội trường UBND xã Đông Vinh, TP. Thanh Hóa đã tổ chức chi trả gói hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Chính phủ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Đông Vinh thông qua hệ thống bưu điện.

 Theo kết quả rà soát, xã Đông Vinh có 71 đối tượng người có công với cách mạng, 181 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 87 người thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 đã được UBND xã quyết định công nhận và UBND thành phố phê duyệt.

Đoàn công tác của tỉnh và thành phố kiểm tra công tác chi trả cho 3 nhóm đối tượng thuộc diện thụ hưởng hỗ trợ của Chính phủ tại xã Đông Vinh.

Để các đối tượng đến nhận hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, đảm bảo giãn cách để phòng chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo thành phố đã chỉ đạo Bưu điện thành phố (đơn vị trực tiếp chi trả) bố trí thành 3 bàn riêng biệt cho 3 đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng là hộ nghèo và cận nghèo. Đồng thời bố trí cán bộ phát số và gọi theo thứ tự từng số đã ghi.

Với cách làm này, việc chi trả diễn ra nhanh chóng, đúng người, đúng đối tượng, 100% người được thụ hưởng khi được nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước đã rất hài lòng, phấn khởi.

Theo báo cáo của Phòng lao động thương binh và xã hội TP.Thanh Hóa, qua rà soát trên địa bàn có 21.427 đối tượng thuộc diện được nhận gói hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Chính phủ, trong đó có 6.995 người có công với cách mạng, 10.953 đói tượng bảo trợ xã hội, 3.479 người thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo với tổng số tiền chi trả 29.476.250.000 đồng. Thành phố phấn đấu từ nay đến hết ngày 9/5/2020 sẽ hoàn tất việc chi trả cho 3 nhóm đối tượng trên.
 

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ THANH HÓA
Điểm chi trả đầu tiên gói hỗ trợ của Chính phủ ở thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 09/05/2020 08:20:38 (GMT+7)

Chiều 7/5/2020, tại hội trường UBND xã Đông Vinh, TP. Thanh Hóa đã tổ chức chi trả gói hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Chính phủ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Đông Vinh thông qua hệ thống bưu điện.

 Theo kết quả rà soát, xã Đông Vinh có 71 đối tượng người có công với cách mạng, 181 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 87 người thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 đã được UBND xã quyết định công nhận và UBND thành phố phê duyệt.

Đoàn công tác của tỉnh và thành phố kiểm tra công tác chi trả cho 3 nhóm đối tượng thuộc diện thụ hưởng hỗ trợ của Chính phủ tại xã Đông Vinh.

Để các đối tượng đến nhận hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, đảm bảo giãn cách để phòng chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo thành phố đã chỉ đạo Bưu điện thành phố (đơn vị trực tiếp chi trả) bố trí thành 3 bàn riêng biệt cho 3 đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng là hộ nghèo và cận nghèo. Đồng thời bố trí cán bộ phát số và gọi theo thứ tự từng số đã ghi.

Với cách làm này, việc chi trả diễn ra nhanh chóng, đúng người, đúng đối tượng, 100% người được thụ hưởng khi được nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước đã rất hài lòng, phấn khởi.

Theo báo cáo của Phòng lao động thương binh và xã hội TP.Thanh Hóa, qua rà soát trên địa bàn có 21.427 đối tượng thuộc diện được nhận gói hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Chính phủ, trong đó có 6.995 người có công với cách mạng, 10.953 đói tượng bảo trợ xã hội, 3.479 người thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo với tổng số tiền chi trả 29.476.250.000 đồng. Thành phố phấn đấu từ nay đến hết ngày 9/5/2020 sẽ hoàn tất việc chi trả cho 3 nhóm đối tượng trên.
 

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ THANH HÓA