Thông báo Kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo TPTH năm 2019

Thông báo Kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo TPTH năm 2019

Thông báo số 406/TB-UBND ngày 21/08/2019 của Hội đồng tuyển dụng thành phố Thanh Hóa về Kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa năm 2019

Thông báo số 406/TB-UBND ngày 21/08/2019 của Hội đồng tuyển dụng thành phố Thanh Hóa về Kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa năm 2019
Thông báo số 404/TB-HĐTD ngày 21/08/2019 của Hội đồng tuyển dụng thành phố Thanh Hóa về Kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức vòng phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngà GD và ĐT TPTH năm 2019
Ngày 17/08/2019, UBND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019; triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.
Ngày 13/8/2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ( 2010-2020); phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Thực hiện Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019; Quyết định số 6484/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa, năm 2019.
Từ ngày 30/7 đến ngày 04/8/2019, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, kết hợp với hoạt động hội tụ của dải nhiệt đới khu vực tỉnh Thanh Hóa gây xảy ra giông lốc kèm theo mưa lớn, gây nhiều thiệt hại về người, nhà cửa, hoa màu làm hư hỏng các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều…ở các huyện miền núi.
Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tư, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020;
Ngày 06 /8/2019, Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng Đoàn công tác Ủy ban nhân dân thành phố đã đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở các xã Hoằng Đại, Hoằng Quang và Hoằng Long.