Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân Việt tại Thanh Hóa

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân Việt tại Thanh Hóa

Thông báo số 1748/SLĐTBXH-LĐVL ngày 23/7/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân Việt tại Thanh Hóa

Thông báo số 1748/SLĐTBXH-LĐVL ngày 23/7/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân Việt tại Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa ban hành Thông báo số 354/TB-UBND ngày 24/7/2019 về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019.
Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa ban hành Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019 về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố năm 2019 cụ thể như sau:
Trong các ngày 20 và 25/6/2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị Đối thoại giảm nghèo tại 5 xã là: Thiệu Vân, Thiệu Khánh, Quảng Phú, Quảng Tâm và xã Quảng Cát.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Cuộc họp ngày 30/5/2019, sau khi nghe báo cáo phương án lựa chọn biểu tượng tỉnh Thanh Hóa; Nhằm tuyên truyền rộng rãi và trưng cầu ý kiến nhân dân trong tỉnh đối với các mẫu biểu tượng tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 19/6/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm (2015- 2019) thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiêm vụ Quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính Phủ.
Ngày 18/6/2019, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt các quan báo chí trên địa bàn thành phố Thanh Hóa nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019).
Tối 31/5/2019, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Khai mạc Hè năm 2019.