Thông báo kết quả kỳ phỏng vấn và Kết quả dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 đợt 2

Thông báo kết quả kỳ phỏng vấn và Kết quả dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 đợt 2

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2019 thông báo: kết quả kỳ phỏng vấn và Kết quả dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 đợt 2

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2019 thông báo: kết quả kỳ phỏng vấn và Kết quả dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 đợt 2
Hội đồng tuyển dụng ban hành thông báo số 536/Tb-HĐTD ngày 27/11/2019 về việc Điều chỉnh bổ sung thông báo số 532/TB-HĐTD ngày 22/11/2019 Vv Thông báo kết quả vòng 1, kế hoạch tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo TPTH đợt 2 năm 2019
Thực hiện Công văn số 11355/UBND-THKH ngày 18/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa; Công văn số 8078/UBND-VX ngày 27/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh phương thức, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng giáo viên cho các trường mầm non, tiểu học công lập trên địa bàn thành phố Thanh Hóa;
Thực hiện Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019; Quyết định số 10333/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019
Chiều ngày 10/11/2019, đồng chí lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, phó Bí thư phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cùng Đoàn công tác thành phố đã về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Tân Lê xã Đông Tân.
Thực hiện Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019; Công văn số 3627/UBND-GDĐT ngày 25/7/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Phương án tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 (phương án đã được thông báo công khai tên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hóa), ngày 28, 29/8/2019, UBND thành phố đã tổ chức tuyển dụng đợt 1, báo cáo về Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh kết quả tuyển dụng và đề nghị phê duyệt. Để tiếp tục thực hiện Phương án, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa thông báo tuyển dụng đợt 2, cụ thể như sau:
Trong các ngày 25, 26/9/2019, Đoàn công tác liên ngành Trung ương đã thẩm định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM thành phố Thanh Hóa. Trước khi diễn ra Hội nghị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, Đoàn công tác của Trung ương và Tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở thành phố Thanh Hóa.
Sáng 5/9/2019, hòa chung không khí cùng cả nước, thầy và trò trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám phường Lam Sơn thành phố Thanh Hóa đã hân hoan tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020.