Thành phố Thanh Hóa Tổng kết Năm học 2017-2018; triển khai nhiệm vụ Năm học 2018- 2019

Ngày 23/08/2018 16:53:51

Ngày 21/8/2018, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018;triển khai nhiệm vụ năm học 2018- 2019.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành uỷ; Hoàng Văn Thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá; Lê Doãn Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố ;Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy;  Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường học; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã và trên địa bàn thành phố.  

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết năm học 2017- 2018; Triển khai nhiệm vụ năm học 2018- 2019. Năm học 2017- 2018, ngành Giáo dục- Đào tạo thành phố Thanh Hóa đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, các cấp học đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

 

 

Năm học 2018- 2019, ngành Giáo dục- Đào tạo thành phố tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp; đổi mới phương pháp dạy và học; nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng công tác giáo dục toàn diện cho học sinh; hướng nghiệp, phân luồng, đào tạo nghề cho học sinh Trung học cơ sở; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đầu tư cơ sở vật chất, phát triển mạng lưới trường, lớp.

 


Đồng chí Tạ Hồng Lựu, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành Giáo dục- Đào tạo thành phố đạt được trong năm học vừa qua; đồng thời đề nghị, trong năm học mới các nhà trường quan tâm đến một số vấn đề như: Một bộ phận cán bộ giáo viên có tinh thần làm việc chưa cao, năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa có giáo viên đạt khen thưởng cao; việc lạm thu, dạy thêm, học thêm, tình trạng vi phạm quy chế dân chủ ở các nhà trường. Các nhà trường phối hợp, đề xuất với UBND các phường, xã và các phòng, ban thành phố để xây dựng trường chuẩn gắn với tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

 

 

 


Đồng chí Lê Anh Xuân- Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại  Hội nghị

 

 

 

Nhân dịp này, Lãnh đạo thành phố đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 2 tập thể, 2 cá nhân; tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 29 tập thể, 399 cá nhân, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 89 tập thể, 1436 cá nhân; Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2017-2018 cho 199 cá nhân.


 Các đồng chí Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

 

 

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh

Thành phố Thanh Hóa Tổng kết Năm học 2017-2018; triển khai nhiệm vụ Năm học 2018- 2019

Đăng lúc: 23/08/2018 16:53:51 (GMT+7)

Ngày 21/8/2018, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018;triển khai nhiệm vụ năm học 2018- 2019.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành uỷ; Hoàng Văn Thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá; Lê Doãn Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố ;Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy;  Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường học; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã và trên địa bàn thành phố.  

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết năm học 2017- 2018; Triển khai nhiệm vụ năm học 2018- 2019. Năm học 2017- 2018, ngành Giáo dục- Đào tạo thành phố Thanh Hóa đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, các cấp học đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

 

 

Năm học 2018- 2019, ngành Giáo dục- Đào tạo thành phố tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp; đổi mới phương pháp dạy và học; nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng công tác giáo dục toàn diện cho học sinh; hướng nghiệp, phân luồng, đào tạo nghề cho học sinh Trung học cơ sở; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đầu tư cơ sở vật chất, phát triển mạng lưới trường, lớp.

 


Đồng chí Tạ Hồng Lựu, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành Giáo dục- Đào tạo thành phố đạt được trong năm học vừa qua; đồng thời đề nghị, trong năm học mới các nhà trường quan tâm đến một số vấn đề như: Một bộ phận cán bộ giáo viên có tinh thần làm việc chưa cao, năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa có giáo viên đạt khen thưởng cao; việc lạm thu, dạy thêm, học thêm, tình trạng vi phạm quy chế dân chủ ở các nhà trường. Các nhà trường phối hợp, đề xuất với UBND các phường, xã và các phòng, ban thành phố để xây dựng trường chuẩn gắn với tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

 

 

 


Đồng chí Lê Anh Xuân- Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại  Hội nghị

 

 

 

Nhân dịp này, Lãnh đạo thành phố đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 2 tập thể, 2 cá nhân; tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 29 tập thể, 399 cá nhân, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 89 tập thể, 1436 cá nhân; Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2017-2018 cho 199 cá nhân.


 Các đồng chí Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

 

 

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh