Thông báo Kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức vòng phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, năm 2019

Ngày 23/08/2019 16:18:57

Thông báo số 404/TB-HĐTD ngày 21/08/2019 của Hội đồng tuyển dụng thành phố Thanh Hóa về Kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức vòng phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngà GD và ĐT TPTH năm 2019

Thực hiện Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019 về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2019; Thông báo số 354/TB-UBND ngày 24/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019; Quyết định số 6484/QD-UBND ngày 23/7/2019 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2019,

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT thành phố thông báo kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức vòng phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tập trung thí sinh giải đáp thắc mắc và hướng dẫn thủ tục, quy chế, nội quy vòng phỏng vấn

- Giáo viên Mầm non: 8h00 Thứ 7, ngày 24/8/2019 tại Hội trường 102, nhà A5, trường Đại học Hồng Đức.

- Giáo viên Tiểu học: 8h00 Thứ 7, ngày 24/8/2019 tại Hội trường 103, nhà A5, trường Đại học Hồng Đức.

Lưu ý: Chỉ giải đáp thắc mắc liên quan phần kiến thức chung, phần liên qua đến chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên do giáo viên tự ôn tập.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch:

- Tuyển dụng giáo viên Mầm non: ngày 28/8/2019.

- Tuyển dụng giáo viên Tiểu học: sáng ngày 29/8/2019

- Địa điểm: Tầng 1, 2 nhà A6, trường Đại học Hồng Đức (Số 565 - Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa).

(Lịch phỏng vấn cụ thể sẽ thông báo sau đến các thí sinh)

3. Công tác chuẩn bị tổ chức kiểm tra sát hạch:

- Ngày 22/8/2019: niêm yết công khai danh sách thí sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo và phòng Nội vụ thành phố; thông báo trên Đài Truyền thanh - Truyền hình, Công thông tin điện tử UBND thành phố; gửi qua email đến các trường mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS, TTGD nghề nghiệp - GDTX trên địa bàn thành phố để thông báo đến thí sinh.

- Ngày 24/8/2019: triệu tập thí sinh để thông báo cụ thể thời gian, địa điểm, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn thủ tục, quy chế, nội quy, kế hoạch tổ chức vòng phỏng vấn cho các thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển tại nhà A5, trường Đại học Hồng Đức (như trên).

- Ngày 27/8/2019: Hội đồng tuyển dụng niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng (bàn) tổ chức phỏng vấn, nội quy tại nhà A6, trường Đại học Hồng Đức.

- Ngày 28, 29/8/2019: Kiểm tra, sát hạch theo lịch trên.

Trên đây là thông báo kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức vòng phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa. Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Thanh Hóa đề nghị Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức quan tâm phối hợp; yêu cầu Trưởng phòng Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, trường Liên cấp học TH&THCS công lập, Giám đốc TTGD nghề nghiệp - GDTX trên địa bàn thành phố thông báo để các thí sinh dự tuyển được biết, theo dõi./. 

* Xem và tải về nội dung Thông báo số 
404/TB-HĐTD

Thông báo Kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức vòng phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, năm 2019

Đăng lúc: 23/08/2019 16:18:57 (GMT+7)

Thông báo số 404/TB-HĐTD ngày 21/08/2019 của Hội đồng tuyển dụng thành phố Thanh Hóa về Kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức vòng phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngà GD và ĐT TPTH năm 2019

Thực hiện Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019 về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2019; Thông báo số 354/TB-UBND ngày 24/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019; Quyết định số 6484/QD-UBND ngày 23/7/2019 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2019,

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT thành phố thông báo kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức vòng phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tập trung thí sinh giải đáp thắc mắc và hướng dẫn thủ tục, quy chế, nội quy vòng phỏng vấn

- Giáo viên Mầm non: 8h00 Thứ 7, ngày 24/8/2019 tại Hội trường 102, nhà A5, trường Đại học Hồng Đức.

- Giáo viên Tiểu học: 8h00 Thứ 7, ngày 24/8/2019 tại Hội trường 103, nhà A5, trường Đại học Hồng Đức.

Lưu ý: Chỉ giải đáp thắc mắc liên quan phần kiến thức chung, phần liên qua đến chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên do giáo viên tự ôn tập.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch:

- Tuyển dụng giáo viên Mầm non: ngày 28/8/2019.

- Tuyển dụng giáo viên Tiểu học: sáng ngày 29/8/2019

- Địa điểm: Tầng 1, 2 nhà A6, trường Đại học Hồng Đức (Số 565 - Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa).

(Lịch phỏng vấn cụ thể sẽ thông báo sau đến các thí sinh)

3. Công tác chuẩn bị tổ chức kiểm tra sát hạch:

- Ngày 22/8/2019: niêm yết công khai danh sách thí sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo và phòng Nội vụ thành phố; thông báo trên Đài Truyền thanh - Truyền hình, Công thông tin điện tử UBND thành phố; gửi qua email đến các trường mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS, TTGD nghề nghiệp - GDTX trên địa bàn thành phố để thông báo đến thí sinh.

- Ngày 24/8/2019: triệu tập thí sinh để thông báo cụ thể thời gian, địa điểm, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn thủ tục, quy chế, nội quy, kế hoạch tổ chức vòng phỏng vấn cho các thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển tại nhà A5, trường Đại học Hồng Đức (như trên).

- Ngày 27/8/2019: Hội đồng tuyển dụng niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng (bàn) tổ chức phỏng vấn, nội quy tại nhà A6, trường Đại học Hồng Đức.

- Ngày 28, 29/8/2019: Kiểm tra, sát hạch theo lịch trên.

Trên đây là thông báo kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức vòng phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa. Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Thanh Hóa đề nghị Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức quan tâm phối hợp; yêu cầu Trưởng phòng Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, trường Liên cấp học TH&THCS công lập, Giám đốc TTGD nghề nghiệp - GDTX trên địa bàn thành phố thông báo để các thí sinh dự tuyển được biết, theo dõi./. 

* Xem và tải về nội dung Thông báo số 
404/TB-HĐTD