Thông báo Kết quả phỏng vấn và dự kiến kết quả kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo TP năm 2020

Đăng lúc: 15/06/2020 19:06:05 (GMT+7)

Thông báo số 289/TB-HĐTD ngày 15/06/2020 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa về Kết quả phỏng vấn và dự kiến kết quả kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo TP năm 2020