Thông báo Kết quả vòng 1, kế hoạch tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo TPTH năm 2020

Đăng lúc: 08/06/2020 20:34:40 (GMT+7)

Thông báo số 283/TB-HĐTD ngày 08/06/2020 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa về Kết quả vòng 1, kế hoạch tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo TPTH năm 2020.