Thông báo: Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch trong kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa, năm 2020

Đăng lúc: 25/05/2020 08:45:46 (GMT+7)

Thông báo số 269/TB-UBND ngày 22/05/2020 v/v Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch trong kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa, năm 2020

 Xem và tải nội dung Thông báo số 269/TB-UBND ngày 22/05/2020