Thông báo số 532: Kết quả vòng 1, kế hoạch tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019

Ngày 23/11/2019 12:43:49

Thực hiện Công văn số 11355/UBND-THKH ngày 18/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa; Công văn số 8078/UBND-VX ngày 27/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh phương thức, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng giáo viên cho các trường mầm non, tiểu học công lập trên địa bàn thành phố Thanh Hóa;

Thực hiện Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019 về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2019; Thông báo số 480/TB-UBND ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 năm 2019;

Căn cứ Báo cáo số 1125/BC-BKTPĐKDT ngày 22/11/2019 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019;

Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Thanh Hóa thông báo Kết quả vòng 1, kế hoạch tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019, cụ thể như sau:

I. Kết quả vòng 1 (vòng xét hồ sơ)

1. Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển (vòng 1):

Khối mầm non: 294 hồ sơ; Khối tiểu học: 14 hồ sơ

2. Kết quả thẩm định hồ sơ:

2.1. Đối với thí sinh dự xét tuyển giáo viên tiểu học:

Số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (vòng phỏng vấn): 14 người

(Có danh sách kèm theo)

2.2. Đối với thí sinh dự xét tuyển giáo viên mầm non:

Số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (kiểm tra, sát hạch): 294 người.

(Có danh sách kèm theo)

II. Kế hoạch tổ chức vòng 2 (vòng phỏng vấn)

1. Ngày 29/11/2019, từ 15h00:

- Thí sinh dự thi xem số báo danh, thời gian, địa điểm thi;

- Khai mạc kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo;

- Phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển;

- Giải đáp thắc mắc của thí sinh dự xét tuyển.

Đia điểm: Trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, địa chỉ: Đường Lê Quý Đôn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

2. Ngày 30/11/2019: Tổ chức phỏng vấn.

Đia điểm: Trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, địa chỉ: Đường Lê Quý Đôn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

3. Ngày 05/12/2019: Công bố kết quả vòng 2 (vòng phỏng vấn)

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019 biết, theo dõi./.

 

Thông báo số 532: Kết quả vòng 1, kế hoạch tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019

Đăng lúc: 23/11/2019 12:43:49 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 11355/UBND-THKH ngày 18/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa; Công văn số 8078/UBND-VX ngày 27/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh phương thức, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng giáo viên cho các trường mầm non, tiểu học công lập trên địa bàn thành phố Thanh Hóa;

Thực hiện Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019 về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2019; Thông báo số 480/TB-UBND ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 năm 2019;

Căn cứ Báo cáo số 1125/BC-BKTPĐKDT ngày 22/11/2019 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019;

Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Thanh Hóa thông báo Kết quả vòng 1, kế hoạch tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019, cụ thể như sau:

I. Kết quả vòng 1 (vòng xét hồ sơ)

1. Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển (vòng 1):

Khối mầm non: 294 hồ sơ; Khối tiểu học: 14 hồ sơ

2. Kết quả thẩm định hồ sơ:

2.1. Đối với thí sinh dự xét tuyển giáo viên tiểu học:

Số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (vòng phỏng vấn): 14 người

(Có danh sách kèm theo)

2.2. Đối với thí sinh dự xét tuyển giáo viên mầm non:

Số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (kiểm tra, sát hạch): 294 người.

(Có danh sách kèm theo)

II. Kế hoạch tổ chức vòng 2 (vòng phỏng vấn)

1. Ngày 29/11/2019, từ 15h00:

- Thí sinh dự thi xem số báo danh, thời gian, địa điểm thi;

- Khai mạc kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo;

- Phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển;

- Giải đáp thắc mắc của thí sinh dự xét tuyển.

Đia điểm: Trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, địa chỉ: Đường Lê Quý Đôn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

2. Ngày 30/11/2019: Tổ chức phỏng vấn.

Đia điểm: Trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, địa chỉ: Đường Lê Quý Đôn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

3. Ngày 05/12/2019: Công bố kết quả vòng 2 (vòng phỏng vấn)

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019 biết, theo dõi./.

 

Từ khóa bài viết: